Bluepad | Bluepad
Bluepad
life test nhi zhindgi ek teacher hai jo haar ek mod pr nayi sikh de jati hai to akalmand insan o hai
T
Tosib Patel
22nd Sep, 2022

Share

life test nhi dear zhindgi ek teacher hai jo haar ek mod pr nayi seekh de jati hai to dear akalmand insan o hai jo waqt par sambhal Jaye. aur jo zhindgi k haar mod pr seekh tha hai na uski zhindgi kabhi udas nhi hoti duniya seekh kr sambhalneki jagah hai test to duniya chodne k baad hoti hai zhindgi ka haar mod hamko seekh deke jata hai practical

0 

Share


T
Written by
Tosib Patel

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad