Bluepad | Bluepad
Bluepad
छंद मैत्रीचा
A. S. W@shimkar.
A. S. W@shimkar.
22nd Sep, 2022

Share

स्वतः आधी जी समोरच्याच्या मनाचा विचार करते ती मैत्री.....
प्रेम मात्र मला काय हवं काय नको समोरच्याकडून याच विचारात गुरफ्टलेला.......
नक्की प्रेमात काय हवं यासाठी नेहमीच confused असलेला माईंड......
मला हे हव... ते हव.... असा वाद घालते ते प्रेम...
कुछ भी दे रे यार..... खुशी..गम........
तेरा साथ इसासे ज्यादा ओर कूछ चाहिए भी नहीं....

183 

Share


A. S. W@shimkar.
Written by
A. S. W@shimkar.

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad