Bluepad | Bluepad
Bluepad
*श्राद्धविधी साहित्य*
D
Dayanand Gajanan Swami
22nd Sep, 2022

Share

श्रीफळ 🌴 नारळ ०२ नग
तांबडा तांब्या ०१ नग
तांबडे ताट ०१ नग
पाण्याचा तांब्या ०१ नग
सुपारी ०२ नग
खाऊची पाने २१ नग
गव्हाच्या पिठाचे कणिक २५० ग्रॅम
भात ( मिठ न घालता शिजवणे ) १२५ ग्रॅम
केळीची पाने ०२ नग
तांदूळ १०० ग्रॅम
साखर १०० ग्रॅम
अगरबत्ती ०१ पॅकेट
कापूर ०१ पॅकेट
आरती ०२ नग
टाॅवेल टोपी ०१ नग
पांढरे कापड सव्वा मिटर
हळद कुंकू गुलाल बुक्का
अष्ठगंध
बेल
फुले
माका
हाराळी दुर्वा
फुलांचा हार फोटोच्या आवश्यकतेनुसार ?
सुट्टे पैसे ११ रुपये
०२ पोळ्यांचे ०५ नैवेद्य ( पंचपक्वान्न )

0 

Share


D
Written by
Dayanand Gajanan Swami

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad