Bluepad | Bluepad
Bluepad
क्षमा
S
Sanjana Kamat
22nd Sep, 2022

Share

जन्म मरण बाजार
व्यर्थ यत्न भावनांचा
झुंजे मोह माया मार्ग
कर्मयोग संकटांचा
ग्रंथ सांगे श्रेष्ठ कर्म
दानधर्म पुण्यप्रद
नको आसक्ती अपेक्षा
मोह इंद्रिय विषद
मदमस्त यौवनाचा
देह गंध उजळून
जाण शरीर नश्वर
भोग विलास सोडून
*क्षमा* कर्तव्य सद्गती
पुण्य सत्य आशीर्वाद
नाम गुरूचे भजता
मिळे मौक्ष प्रतिसाद
*श्रीमती संजना कामत.(मुंबई)*

186 

Share


S
Written by
Sanjana Kamat

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad