Bluepad | Bluepad
Bluepad
कविता
Tokade Shriram
Tokade Shriram
22nd Sep, 2022

Share

केला आठवणींचा संग्रह तुझ्या
त्यावर सणवार ठरवत गेलो
प्रत्येक सणाला आठवण तुझी
म्हणून महीने गिरवत गेलो
होतो लहान म्हणून तुजवर
अधिकार माझा फिरवत गेलो
दूर झालो तुझ्या पासून
म्हणून आठवणींच्यात हरवत गेलो
आठवणींचा विनला जाळा
त्यावर कविता मिरवत गेलो
सुखात दुःखात मिरवत कविता
नसासत जीरवत गेलो
सरलो बाजूला लोकांनातुन
मि माझ्यातच हरवत गेलो
मि माझ्यातच हरवत गेलो
श्रीराम तोकडे
कविता

185 

Share


Tokade Shriram
Written by
Tokade Shriram

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad