Bluepad | Bluepad
Bluepad
😘सखी😘
Suraj Tulave
Suraj Tulave
22nd Sep, 2022

Share

मला जशी हवी होती ,
अगदी तु तशीच आहेस..
आपले भावनांचे बंद,हृदयाचे तुझे स्पंद ,
आपल्या नात्याचा मखमळी गंध ..
मला जशी हवी होती ,
अगदी तु तशीच आहेस......
तुझ गालात हसुन लाजण,
तुझ ते खदखदून हसण,
जणु काही सुंदर चाफेकलीच उमळण ..
मला जशी हवी होती,
अगदी तु तशीच आहेस ...
वेळात वेळ काढून तू माझ्याशी बोलणारी,
हक्काने माझ्यावर रागवणारी,
अलंकारा शिवाय ही तू खुपच सुंदर दिसणारी ..
मला जशी हवी होती ,
अगदी तु तशीच आहेस .....
..........सुरज😊

185 

Share


Suraj Tulave
Written by
Suraj Tulave

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad