Bluepad | Bluepad
Bluepad
आशा विरुन गेली
Suryakant Majalkar
Suryakant Majalkar
22nd Sep, 2022

Share

वाट पहावी तरी कुणाची
सांज केव्हाच उलटून गेली,
नयनात आसवं सुकून गेली,
अजाणता समजून गेली..१
दूरुन येणार आज तरी,
बर्‍याचदा आशा विरुन गेली
घुटमळते मन पावलात,
पदराची गाठ सुटून गेली..२
सांगायचे बरेच काही,
हृदयात वेदना उठून गेली,
अशीच वर्ष दिवसासारखी,
खुल्या नभी उडून गेली..३

185 

Share


Suryakant Majalkar
Written by
Suryakant Majalkar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad