Bluepad | Bluepad
Bluepad
शुभ प्रभात
Kartik Sakharkar
Kartik Sakharkar
22nd Sep, 2022

Share

जगात किती पुढे जातो किती मागे येतो त्याला महत्त्व नाही कोण किती कोणाला सोबत घेऊन चालतो त्याला जास्ती महत्त्व आहे 😇
शुभ प्रभात 😴😴
कार्तिक साखरकर

166 

Share


Kartik Sakharkar
Written by
Kartik Sakharkar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad