Bluepad | Bluepad
Bluepad
नाही म्हणू नकोस
shridhar kulkarni
shridhar kulkarni
22nd Sep, 2022

Share

पुन्हा पुन्हा सखे मागे वळून पाहू नकोस
सहेन वेदना माझी काळजी करू नकोस
जपुन ठेव ओंजळीत आठवणींची फुले
हळुच जा माझे ह्रदय चुरगाळू नकोस
दिले वचन मला तु नदीकाठी भेटण्याचे
असू दे डोंगर, द-या भेटण्या टाळू नकोस
तुझे शब्द, तुझे हास्य सांभाळुन ठेविन मी
माझीया कवितेतली अक्षरे गाळू नकोस
तृप्त आहे रात्र ती, आळसावला चंद्र नभी
हाक देता ये सखे नाही नको म्हणु नकोस
@श्रीधर कुलकर्णी
कळंब

181 

Share


shridhar kulkarni
Written by
shridhar kulkarni

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad