Bluepad | Bluepad
Bluepad
दुरावा प्रश्न
Mangesh Bhosale
Mangesh Bhosale
22nd Sep, 2022

Share

नात्यात दुरावा येऊ लागला की बरेच प्रश्न अनुत्तरीत ठेवून मग दुर्लक्षित केले जातात. पण त्याच प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न जर केला तर कदाचीत नात्यातला दुरावाही मिटू शकतो.____✍🏻

181 

Share


Mangesh Bhosale
Written by
Mangesh Bhosale

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad