Bluepad | Bluepad
Bluepad
जगून घे....
महेश महादेव गुरव
महेश महादेव गुरव
21st Sep, 2022

Share

सतत हास सोडून दे दुःखाची तमा
लक्षात घे आयुष्य हे काही वजा तर काही जमा
बघ मग मरावे असे वाटते का?
नाती जप, त्यांच्यावर प्रेम कर,सोडून दे हेवेदावे
बघ मग त्यांच्याशी दुरावा वाटतो का?
थोडा लहान हो, चुकेल तेंव्हा माफी माग
चुकलाच कुणी तर त्याला एक संधी देवून बघ
बघ मग तुला अपराध्यासारखे वाटते का?
आयुष्यात भरपूर ज्ञान घे, ते समाजाला दे
स्वतः पुढे जाताना इतराना सोबत घे
बघ मग तुझ्या ज्ञानाचा तुला गर्व वाटतो का?
दुसर्‍यांच्या मदतीला घे धाव, आयुष्यात कमी ठेव हाव
बघ मग तुला एकटे पणा वाटतो का?
भरपूर संपत्ती कमव , ती सत मार्गी लाव
ती आज तुझ्या कडे तर उद्या कुणाकडे
कशाला खातो भाव
बघ मग तुला मोठे झाल्या सारखे वाटते का?
आयुष्य हे क्षण भंगुर , जगून घे प्रत्येक क्षणाचा आनंद
अंतिम सत्य फक्त तोच परमानंद
बघ मग तुला या शरीरावर प्रेम वाटते का?

176 

Share


महेश महादेव गुरव
Written by
महेश महादेव गुरव

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad