Bluepad | Bluepad
Bluepad
मी शोधतांना.......🦋
janhavi Khobragade
janhavi Khobragade
21st Sep, 2022

Share

मी शोधतांना मला माझ्यातला मी कळला
त्याने मनी नवा ध्यास रुजवला
आणि दिली एक नवीन वाट
या सोबतीने उजाडेल उद्याची पहाट
जी घेईल एक नवीन आकार आणि
करेल उद्याचे स्वप्न साकार........

182 

Share


janhavi Khobragade
Written by
janhavi Khobragade

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad