Bluepad | Bluepad
Bluepad
मनुष्य ✨✍️✍️
divya patil
divya patil
21st Sep, 2022

Share

इंद्रधनुष्या (परी) सारखी माणस म्हणजेच माणसाला इंद्रधनुष्याची उपमा दिली तरीही काही व्यर्थ ठरणार नाही. फ़रक फ़क्त एवढाच आहे कि, इंद्रधनुष्य आपली संपूर्ण रंग एकत्र दाखवितो आणि मनुष्य आपले एक-एक रंग त्याच्या गरजेनुसार संपूर्ण आयुष्यात दाखवितो असतो...🙏✍️✍️

170 

Share


divya patil
Written by
divya patil

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad