Bluepad | Bluepad
Bluepad
आयुष्य थोडं आहे
श्री विलास रामचंद्र सुतार
श्री विलास रामचंद्र सुतार
21st Sep, 2022

Share

... आयुष्य थोडं आहे....
आयुष्य थोडं आहे
मनासारखं जगून घ्या
भांडल्यावर सुध्दा मित्रांनो
सुख दु:ख वाटून घ्या...१
ताठायचंच आहे मेल्यावर
जिवंतपणी वाकून घ्या
काय येत नाही संग मेल्यावर
जरा तरी भानावर या ....२
जे पेराल तेच उगवेल
मूर्ख संगत सोडून द्या
प्रवाशी सगळे इथे क्षणाचे
घमेंड अहंकार सोडून द्या ....३
कवि अटलविलास

237 

Share


श्री विलास रामचंद्र सुतार
Written by
श्री विलास रामचंद्र सुतार

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad