Bluepad | Bluepad
Bluepad
नवदुर्गा महिमा
Swati Kumbhar
Swati Kumbhar
21st Sep, 2022

Share

।।नवदुर्गा महिमा।।
नवदिवसी भजती जने ।नवदुर्गास्वरुप देवता।
नतमस्तक होतो नकळत। जाणता नवदुर्गा महिमा।।
प्रथम रुपा पाषाणकन्या। आरोग्यदायीनी सर्वथा।
कणखरपण देई आशिशरुपे । श्री शैलपुत्री नमो नमः।।
द्वितीय रूप ज्योतीस्वरुपा। मधुर स्वर प्रदायिनी।
देई चेतना अनंत अनुभवा । श्री ब्रह्मचारिणी नमो नमः।।
तृतीय रुप चंद्रघट कपालिनी। हृदय आरोग्य दायिनी।
घंटा निनादे सकलां रक्षसि । श्री चंद्रघंटा नमो नमः।।
चतुर्थ रूपा रुधिराक्षी। जीव संजिवनी दात्री।
देई निर्मिती उर्जा ।श्री कूष्मांडा नमो नमः।।
पंचमी रुपा कार्तिकेयमाता।कब,वातादि निवारिणी।
करी शौर्य विद्या प्रदान ।श्री स्कंदमाता नमो नमः।।
षड् रूपा कात्यायनपुत्री ।कंठ रोग हरिणी।
बनवी भयमुक्त जना ।श्री कात्यायनी नमो नमः ।।
सप्तम रुपा चामुंडा भद्रकाली। मस्तिष्क रक्षणकर्ती।
सर्व सिद्धिद्वार उघडिसी। कालरात्रि नमो नमः।।
अष्टम रुपा महाश्वेतांबरधरा । रक्त अशुद्धी नाशिनी।
जीवन विद्या देवी दान ।श्री महागौरी नमो नमः।।
नवम रुप अर्धनारीनटेश्वरस्वरुपा। मानव बुद्धी प्रदायिनी।
देई प्राविण्य ,मुक्ती वरदान । श्री‌ सिद्धिदात्री नमो नमः।।
नवदुर्गा सर्वसिद्धि दायिका। सदा आरोग्या रक्षिका।
होय सर्वे सुखी म्हणे स्वाती।नाम स्मरणमात्रे नवदुर्गा।।
@K. Swati
नवदुर्गा महिमा

171 

Share


Swati Kumbhar
Written by
Swati Kumbhar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad