Bluepad | Bluepad
Bluepad
सुप्त कौशल्याचे हात लाभलेला ' बोक्या - जनु बांडे '
S
Shashikant Harisangam
21st Sep, 2022

Share

माझे एक मित्र, वालचंदनगरचे ' प्रल्हाद ' कोल्हाराचा असाच एकेदिवशी फोन आला.' अरे वालचंदनगरला जुन्या शेतकी ऑफिस मध्ये बोकील होते कामाला नाडगौडा साहेबाच्या दरबारात मुख्य सचिव तुला नक्की आठवत असणार. त्याचा मुलगा अनिल बोकील ' आम्ही वॉलमि

178 

Share


S
Written by
Shashikant Harisangam

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad