Bluepad | Bluepad
Bluepad
प्रत्येकावर हे कर्ज असतं....
Nitin bhaingade
Nitin bhaingade
21st Sep, 2022

Share

कोण म्हणतं श्रीमंत लोकांवर कर्ज नसतं,,🤨??
आयुष्यात प्रत्येक व्यक्तीवर कर्ज असत..🙂😌🙌
ते म्हणजे आठवणींचं😣😣😥
कधी फेडता ही येत नाही🤟 आणि विसरताही येत नाही 🤟✌️🤐🙏.....
Own write-mr.Nityaaa👑

189 

Share


Nitin bhaingade
Written by
Nitin bhaingade

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad