Bluepad | Bluepad
Bluepad
माज घर नेमक कोणत
varsha shelke
varsha shelke
21st Sep, 2022

Share

जन्मले तेव्हा अगोदर बापाच घर होत नंतर पुन्हा नवर्‍याच होत आता मुलांच आहे....तिघांची मर्जी सांभाळली म्हणून घरात होती नाहीतर जन्मा पासूनच बेघर होते आता ती विचार करते माज घर नेमक कोणत होत आणि मी आज रस्त्यावर का

177 

Share


varsha shelke
Written by
varsha shelke

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad