Bluepad | Bluepad
Bluepad
सहनशीलता की संघर्ष
नितीन सावंत
20th Sep, 2022

Share

मनुष्य हा जेव्हा समाधानी असतो. तेव्हा तो खरा चिंता मुक्त असतो. अस मला वाटतं. काही जणांनाची समाधान हिच चिंता असते. कारण परिस्थिती जुळवून घेणे कठीण होऊन बसते. मग अशा वेळी वेगवेगळ्या मानसिक खेळी सुरू होतात. कुणी सहन करत. तर कुणी संघर्ष करत. कुणी तर या दोन्ही गोष्टीच्या पलीकडे जाऊन अस्तित्व संपवत. मग यात श्रेष्ठ अस काय? सहनशील पण
सहनशीलता की संघर्ष
ा की संघर्ष माझ्या मते हे सर्व त्या त्या परिस्थितीवर अवलंबून असत कधी श्रेष्ठत्व सहनशीलतेला मिळत. तर कधी ते संघर्षाला मिळते. म्हणून आयुष्यात संकट आल तर त्या वेळेस सहनशीलता ही मैत्रीण आणि संघर्ष हा मित्र सोबत असतो तो मनाला चालना देण्यासाठी नेहमी तयार असतो . मात्र सुखाच्या क्षणी भारावून न जाता या मित्र आणि मैत्रीणीला आठवणीत ठेवून जो जीवनातील समतोल राखतो तो खरा यशस्वी अस मला वाटतं
श्री स्वामी समर्थ
नि. शि. सावंत

184 

Share


Written by
नितीन सावंत

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad