Bluepad | Bluepad
Bluepad
अपेक्षा
पाटील मोहित जितेंद्र
पाटील मोहित जितेंद्र
20th Sep, 2022

Share

काही लोक म्हणतात, लोक सुखात सोबत राहतात अन दुःखात चांगले चांगले सोडून जाता पन् स्वतःच्या मनाला विचार की आपण दुसऱ्यांच्या दुःखात सहभागी होतो का उत्तर जर हो असेल तर एवढं नक्की सांगतो तुमच्या दुःखात तुमच्या पुढे उभे राहून तुम्हाला साथ देणाऱ्यांची नक्कीच कमी राहणार नाही एवढं मात्र नक्की..पण आपण कर्तृत्व शून्य राहायचं अन आपल्या वर वेळ आल्यावर समाजाकडून अपेक्षा कारायची हे कितपत योग्य वाटते.
अपेक्षा

176 

Share


पाटील मोहित जितेंद्र
Written by
पाटील मोहित जितेंद्र

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad