Bluepad | Bluepad
Bluepad
साधामाणूस
साधामाणूस
साधामाणूस
20th Sep, 2022

Share

सद्य स्थितीत माणुसकी ही लुप्त होत निघाली.
स्वार्थामुळे नात्यावरही वाईट वेळ आली.
मानवाची चूका दुरुस्त करण्याची वेळ गेली
मानवाची चांगली वर्तसाधानशैली इतिहास जमा झाली .
सिध्दनाथ साधामाणूस
साधामाणूस

173 

Share


साधामाणूस
Written by
साधामाणूस

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad