Bluepad | Bluepad
Bluepad
मित्रचा अनुभव _एक घडलेली सत्य घटना
अनुभवाचे बोल
अनुभवाचे बोल
20th Sep, 2022

Share

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
कथेचा थोडक्यात सारांश:- क्रुपया जर ही सत्य कथा एखाद्या जवळपास राहणाऱ्या माणसाने,बाईने, किंवा मुला मुलीने वाचली आणि जर त्यांना त्यातले खरे पात्र कोण आहेत हे कळले असेल तर त्यांनी बोंबाबोंब करू नये ही विनंती आहे
ही एका माणसाने त्याच्या जीवनात त्याच्या बरोबर घडलेली सत्य घटना रेखाटलेली आहे.या कथेत एका लहान बालवयीन मुलीने २९ वर्षाचे अंतर असलेल्या लग्न झालेल्या माणसाच्या आणि त्याच्या बायकोच्या बरोबर मैत्री आणि चांगले जवळचे संबंध ठेऊन नंतर त्या बाल वयीन मुलीने लग्न झालेल्या माणसा बरोबर लगट करून त्याला विश्वासात घेऊन त्याला आपलेसे करुन त्या मुलीने आपला स्वार्थ साधून आणि स्वतःला असलेल्या अती सेक्सच्या आवडीचा वापर करून त्याच्या बायकोच्या नकळत त्या माणसाला स्वतःशी सेक्स करायला भाग पाडून त्याच्या कडून आपल्या स्वताच्या आवडी प्रमाणे सेक्स करवून घेऊन त्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे सेक्सच्या स्टेप्स करवून त्याला पागल करून त्याला सेक्सची चट लावून हळु हळु त्या माणसा कडून पाहिजे तेव्हा पैसै मिळवत गेली तिने त्याला बँक खात्या प्रमाणे वापरले त्याचा उपभोग घेऊन उपयोग करुन त्याच्या कडून दर वेळेला पैसै मागत राहुन आणि बरच काही मिळवत गेली आणि जेव्हा ती एका रात्री मित्रंबरोबर आणि त्याच माणसा बरोबर व्हॉटसअप वर चॅटिंग करतांना रेड हँड पकडली गेली तेव्हा तिने आपल्या घरच्या मंडळींना वेगळी स्टोरी बनवुन त्या माणसाला तिने तिच्या आई वडील आणि भावाने कसे अडकवले त्याला पोलिस चौकी दाखवून पोलिसांचा मार देऊन त्याला बदनाम आणि बर्बाद करून त्याला त्याचे राहते घर कसे तिथून विकुन जायला भाग पाडले ते सांगीतले आहे. ही शॉर्ट कट कथा आहे पण पुर्ण कथा सविस्तर वाचल्यावर तुम्हाला सर्व कळेल ह्या कथेत सेक्स चा विषय मुद्दामहुन स्पष्ट लिहीलेला आहे कारण त्या मुलीने त्या माणसाला सेक्सचा उपयोग आणि उपभोग करूनच त्याला अडकवले आहे म्हणूनच सेक्स विषय पुर्ण आणि खरा स्पष्ट रंगवला आहे पण ह्या कथेला सेक्स कथा म्हणता येणार नाही काही विषय परत परत रिपीट झाले असतील
[ माझ्या लाईफ मध्ये ही अशी पहीलीच मुलगी भेटली. जिने आधी काका काका बोलून माझ्या घरी एंट्री केली नंतर चांगले घरगुती संबंध ठेवले.मग ईच्छा नसताना हळू हळू सेक्स करायला परावृत्त केले. मग त्या सेक्सचा फायदा उचलून त्या सेक्स साठी पैसै घेत गेली. काही कारणामुळे मी सेक्स देणे बंद केले त्या नंतर तिने मला प्रेमाच्या खोट्या जाळ्यात अडकवले.नंतर तिने केलेल्या कृत्या मुळे मला पोलिस चौकीत मार खाऊ लागला आणि त्या नंतर सुध्दा तिच्या परत परत केलेल्या कृत्यामुळे मला तिथून घर सोडायला लावले.ही कथा तूम्ही पुर्ण वाचा मगच कळेल.]ही कथा तूम्ही पुर्ण वाचा मगच कळेल.
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
ही मुंबई पश्चिम येथे घडलेली एक सत्य घटना आहे.:-माझे लग्न झाले होते मी जानेवारी २००० साली त्या नवीन ठिकाणी नवीन घर घेऊन नवीन सोसायटी मध्ये रहायला गेलो.माझ्या घराच्या बाजुला अगदी भिंतीला भिंत लागूनच एक ३ वर्षाशी बाल वयाची मुलगी रहात होती तिला आई,वडील आणि एक मोठा भाऊ होता तेव्हा माझे वय ३२ होते. तिच्या आणि माझ्या वयात २९ वर्षाचे फरक होते.मी जीम करत होतो तसच पुर्वी स्विमिंग कोच
लाइफगार्ड,व्यायम शिकवायचो आणि बॉडी मालिश सुध्दा करायचो म्हणुन माझे शरीर फिट आणि पिळदार होते आणि माझी चोर बॉडी होती (त्या मुलीची आई माझ्या बॉडीवर खुप फिदा होती माझे दंड आणि त्यावर दिसणार्या हातावरच्या नसा बघून ती नेहमी माझ्या बॉडीची तारीफ करायची हळु हळु तिची मुलगी मोठी होत गेली नंतर तिची मुलगी सुध्दा माझ्या बॉडी वर फिदा झाली होती मी घरी व्यायाम करतांना ती मला मुद्दामहुन बघायला माझ्या घरी यायची ) ह्या मुलीने लहान बालवया पासुन ते जवानीत येईपर्यंत म्हणजे इयत्ता १० वी पर्यन्त मला पूर्ण विश्वासात घेतले या मुलीला पैशाचा लोभ आणि सेक्सची खुप आवड होती.तिने स्वतःचा स्वार्था साधुन आणि आपला खर्च करायला खिसा भरलेला राहुन आपला खर्चाचा गाडा नेहमी चालत रहावा म्हणून (आधी काका-काकी करून चांगली ओळख करून घेतली मग घरी येण जाण सुरू केले माझ्या घरी येऊन खाऊन पिऊन जाणे मग घरी खेळायला येणे मग खेळता खेळता मला सेक्स करण्यास भाग पाडून तिने मला हळु हळु स्वईच्छे नुसार वेग वेगळ्या प्रकारचा सेक्स करायला भाग पाडून लहानपणा पासून तिला स्व:ला असलेल्या अती सेक्सच्या आवडीचा तिने माझा मनसोक्त उपयोग करून माझ्याशी चांगलें सेक्स संबंध ठेवले सुरवातीला तिने मला सेक्स ची चटक लावली मग काही दिवसांनी केलेल्या सेक्सचा मोबदला पैसै मागणे सुरू केले तसेच कुठलेही कारण सांगुन कधीही पैसै मागत राहीली मी तिच्यावर कधीच सेक्स साठी जबरदस्ती केली नाही किंवा तिला कधीच जबरदस्ती सांगीतले नाही ( की मला आज सेक्स करायला पाहिजेच तु माझ्या घरी येच ) ती स्वतः माझ्या घरी तिच्याच मनाने माझ्या घरी सेक्स ची भुक भागवण्यासाठी यायची तिलाच सेक्स ची चटक खुप होती मी तिला कधीच ब्लॅकमेल सुध्दा केले नाही ती मला टेक्स्ट,व्हॉटसअप किंवा फेसबूक वर मॅसेज करायची की अमुक टाईमावर माझ्या बायकोला (काकीना) घरी बोलवायला सांगायची नंतर काही कारणामुळे मी तिच्याशी बोलायचे बंद केले आणि तिला पैसे द्यायचे बंद केले त्या नंतर तिने मला तिच्या खोट्या प्रेमात अडकवले आणि तिने मला काका-बॉयफ्रेंड बनवुन प्रेमात फसवत राहीली ) आणि एक दिवस अचानक तिच्या घरच्यांनी तिला माझ्या बरोबर अपरात्री व्हॉटसअप चॅटिंग करताना रेडहँड पकडले तेव्हा तिने आई वडील आणि भावाच्या मदतीने मला अडकवून पोलिस चौकी दाखवुन मला पोलिसांचा मार देऊन मलाच माफी माघायला लावली.आणि स्वतःहा हात वर करुन मला संकटात टाकून मला कसे अडकवले.नंतर तिने आणि तिच्या कुटुंबाने स्वतःची बाजु सुरक्षित करून ती कशी बाहेर पडली आणि मला बदनाम आणि बर्बाद करून तेथुन मला घर विकायला भाग पाडून पळ काढायला भाग पाडले हे स्पष्ट कथा पुर्ण वाचल्यावर तुमच्या लक्षात येईलच.)कथा पुर्ण वाचाल म्हणुन हे संशिप्त सांगीतले आहे.(ह्या सत्य कथेत मुलीनी आपल्या मनाला वाईट वाटून घेऊ नये ) पण शिकायचं तेवढे त्यातुन शिकावे मुलींना नजरेतून खाली पाडायचा माझा हेतु किंवा प्रयत्न नाही.(असे मुले सुध्दा करू शकतात) (अश्या सर्वच मुली नसतात. हे सुध्दा तितकेच खरे आहे.)
स्वार्था साठी एखादी मुलगी काय करू शकते नक्की पुर्ण वाचा सेक्सचा विषय मुद्दामहून स्पष्ट लिहीला आहे. ह्याला सेक्स कथा समजु नका हल्ली समाजात काय घडते काय खबरदारी घ्यायला पाहिजे हाच त्या मागचा उद्देश आहे जिथे ही घटना घडली त्या पात्रांची नावे,जात मुद्दाम टाकलेली नाहीत.आणि ही एका शेजारी शेजारी राहणाऱ्या लग्न झालेल्या माणसा बरोबर वयामध्ये २९ वर्षाचा अंतर असलेल्या एका लहान बाल वयीन मुलीने घडवून आणलेली सत्य घटना आहे
[ह्या घटनेला पालकच जबाबदार असतात
काही मुल मुली लहानपणा पासून रात्री झोपेतच आपल्या आई वडिलांचा लाईव्ह सेक्स लपुन गुपचुप पहात असतात.काही पालक दिवसा मुल बाजूला असुन सुध्दा मुलांच्या नकळत वेळ भेटताच चुंबन,अलिंगन,शरीरावर प्रायव्हेट पार्ट वर हात फिरवतात तेव्हा ही मुले सर्व काही पाहत असतात ते पाहून लहान मुले प्रभावित होतात आणि त्यांनाही असे करायची ईच्छा होते.तसेच हल्ली इंटरनेट वर पॉर्न व्हिडियो पाहणे खुप सोपे झाले आहे.ते पाहून सुध्दा मुले प्रभावित होतात.तसेच आजू बाजूला घडत असलेले आणि प्रत्यक्ष डोळ्याने पहायला मिळणारे प्रेमाच्या लफड्याचे लाईव्ह चावट चाळे सुध्दा ह्या सर्व कारणांमुळे मुलांची सेक्स करायची ईच्छा निर्माण होते.आणि मग मुल मुली शेजारीच किंवा मिळेल तिथे लहान मोठा वयस्कर ,
वय ,नाते न पहाता लवकर सेक्स संबंध जोडतात.आणि चावट बनतात आणि आपली ईच्छा पुर्ण करुन नंतर त्याचा मोबदला म्हणुन पैसे घ्यायलाही सुरुवात करतात हा त्याचाच परिणाम असु शकतो.कधीही एखादी मुलगी किंवा बाई आपल्याकडे आकर्षित होऊन आपल्या जवळ येऊन आपल्याला सहज सेक्स देण्यास तयार होत असेल तर सावधान राहुन त्या मागचा तिचा हेतु काय असेल हे लक्षात घ्यायला पाहिजे आणि तो हेतु पाहून पटकन तो प्रकार बंद करायला पाहिजे नाहीतर बर्बाद,बदनाम आणि कंगाल होण्याची वेळ येऊ शकते
|||ही एक सत्य घडलेली घटना आहे|||
|||कृपया मुलींनो वाईट वाटून घेऊ नये|||
|||सत्य कथेची सुरुवात|||
१)🍧🥃🍬🍰🍱तिला लहानपणा पासून असलेल्या सवयी:-तिला खुप सवयी होत्या चांगले आणि वेगवेगळे चमचमीत खायची प्यायची शेजाऱ्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या घरातले खाऊन पिऊन खुप टाईमपास करत बसायची आणि जो पर्यंत तिच्या घरातुन
आई-वडील आणि भाऊ यांचे बोलावणे येत नाही तो पर्यन्त ती दुसऱ्यांच्या घरातुन बाहेर पडायची नाही आणि मग ती घरच्यांचा खुप मार खायची हा मार ती १० वी पर्यन्त आणि आता कॉलेज मध्ये गेली तरी सुध्दा मार खातच आहे. माझ्या भिंतीला कान लावले असता तिला तिचे आई,वडील,भाऊ तिला मारण्याचा आणि तिच्या धापा टाकत रडायचा आवाज तसच तिला ओरडण्याचा आवाज नेहमी आम्हाला एैकायला यायचा तिच्या घरातल्यांना आपल्या मुलीचे कॅरेक्टर पूर्ण पणे माहीत होते म्हणुन ती प्रत्येक वेळेस मार खायची आणि ह्याच कारणामूळेच तिला घरातले कुठेही कधी एकटीला पाठवत नव्हते तिला दर वेळेस शाळेत सोडायला आणि आणायला आई वडील भाऊ कोणीतरी तिच्या बरोबर असायचे आणि मधल्या सुट्टीत ही तिच्या शाळेत घरातल्याचे तिच्यावर लक्ष असायचे
२)📝तिच्या बद्दलची काही महत्वाची माहिती:-दिसायला काळी,अंगाने स्लीम,सपाट छाती,लहान कंबर,गॉड गिफ्ट भरगच्च टवटवीत कुल्ले
,कमी उंचीची चावट चंचल मुलगी होती.तसेच ती लहानपणा पासूनच स्लीम फिट असुन शॉर्ट स्कीन टच कपडे घालुन रस्त्यात चालताना अंगा बरोबर बोचे-
हात-पाय हलवत पावले कँट वाँक करत मुरडत चालायची ही तिची नेहमीची सवय होती. तिचे बोचे खुप चांगले आणि भरगच्च होते म्हणून ती खूप भाव खात बोचे हलवत चालायची म्हणुन सर्वांचे लक्ष तिच्याकडे केंद्रित व्हायचे ( मला सुध्दा तिचा बोचा खुप आवडायचा ) मी तिच्या बोच्या मध्ये माझ्या लिंगाला तेल लावुन तिच्याच परमिशन ने बळजबरी न करता माझा लिंग घुसवायचा खुप प्रयत्न केला पण फेल गेले मी जबरदस्ती घुसवले असते तर नक्कीच घुसले असते पण भिती मुळे मी तसे केले नाही. माझे एक मन हेही बोलत होते ते म्हणजे त्या मुलीला कमी आणि बाल वयात माझ्या कडून जास्त वयाच्या माणसा कडून जास्त आणि जबरदस्त सेक्स सुख मिळाले असते.आणि मला जास्त वयात बाल वयीन मुलीशी सेक्स करायला मिळालेल्याच सुख आणि आनंद मिळाले असते आणि दोघेही सेक्स करून तृप्त झाले असते पण ते कदाचीत दोघांच्या नशिबात न्हवते आणि तेव्हा दोघांच्या मनात भिती होती तिची भीती ही होती की योनी मध्ये घातल्यावर रक्त स्त्राव झाला आणि तिच्या हालचाली वरून घरच्यांना कळले की ही बाहेर काहितरी करून आली आहे. आणि माझी भिती ही होती की योनी सेक्स झाल्यावर भीतीने ती तिच्या घरी सांगुन माझे नाव सांगेल की ह्यानें माझ्या बरोबर जबरदस्तीने सेक्स केले किंवा फसवून सेक्स केले. म्हणून ते अर्धवट राहिले. पण हल्ली अश्याच जोड्या वय न पहाता गुपचुप अनैतिक संबंध ठेवून सूख घेऊन आनंद लुटून तृप्त होतात आणि त्याचा कोणालाही पत्ता लागत नाही तिला सर्व ठिकाणी ब्लॅक-ब्युटी,हॉट-स्लीम-फिट सेक्सी गर्ल म्हणुन ओळखत होते तिने लहानपणा पासुनच परीसरात खुप पराक्रम केले आणि पुर्ण परिसर गाजवला होता.तिच्या आई वडील भाऊ तसेच आमच्या आणि बाजुच्या सोसायटीत तिचे सर्व चावट नखरे चाल चलन,माहीत होते.ती मुलगी आई वडीलांच्या नकळत बाल वया पासुन नको ते धंदे करत होती हे त्यांना माहीत नव्हते किंवा माहीत असेल सुध्दा तिने तिच्या घरातल्या बहुतेक गोष्टी मला सांगितल्या होत्या
१) मी रोज रात्री झोपताना माझ्या आई वडीलांना सेक्स लाईव्ह करतांना बघते
२)मी घरात इंटरनेट वर सेक्स पॉर्न व्हिडियो आणि नागड्या मुला मुलींचे फोटो ही बघते पण एकदा मी इंटरनेट वर सेक्स पॉर्न व्हिडीओ पाहताना माझ्या भावाने मला पकडले होते तेंव्हा मी भावाचा खुप मार खाल्ला होता
३)मी माझ्या फेसबुक अकाउंट वरून माझ्या भावाच्या मित्राशी चॅट करतांना मला भावाने पकडले होते तेव्हा मला त्याने खुप मारले होते तेव्हा माझ्या भावाने माझा फेसबुक अकाउंट निष्क्रिय केला (त्याच फेसबूक अकाऊंट वर आम्ही सुध्दा चॅटिंग करत असायचो) त्या नंतर माझ्या घरचा इंटरनेट कनेक्शन त्यांनी बंद केला.(आणि नंतर तिने माझ्या मोबाईल नंबर वरून तिच्याच नावाचा नवीन फेसबुक अकाऊंट बनवला होता ज्याचा पासवर्ड दोघांकडे होता ) आणि तो अकाऊंट तिच्या म्हणण्या नुसार आम्ही दोघेही वापरायचो.तिच्या बोलण्या वरून मी त्या अकाऊंट वर ती जे करायला सांगायची तसा ऑपरेट मी करत होतो.
४) मला मिळालेल्या माहिती नुसार ती सोसायटीत एक सामोर राहणाऱ्या दादा बोलणाऱ्या मुलाशी आणि बाजुला राहणाऱ्या अंकल बरोबरही सेक्स करत होती.
५) ती तिच्या चावटपणा मुळे स्कीन फिट कपडे घालुन मिरवत फिरायची म्हणुन ती पुर्ण परीसरात आणि सोसायटी मध्ये प्रसिध्द मुलगी झाली होती
६) ती मला नेहमी मुला-मुलींचे नागडे फॉटो आणि सेक्स पॉर्न व्हिडीओ बघण्यास आण असे सांगायची ते पाहण्या साठी ती नेहमीच आतुर असायची आणि मी फोटो आणि व्हिडियो आणल्यावर ती माझ्या घरी माझा मोबाईल घेऊन इअरफोन लावुन ते व्हिडियो आणि फोटो मन लावुन बघत असायची माझ्या बायकोला वाटायचे की ती गेम खेळत आहे
७) शिवाय ही मला माझ्या बायकोचे नागडे फोटो-व्हिडिओ दाखव तसेच तुम्ही दोघे सेक्स करतानाचे फोटो-व्हिडिओ दाखव असा हट्ट करायची मला तुमचा दोघांचा सेक्स प्रतक्ष्य डोळ्याने पाहायचा आहे नाहीतर मी माळ्यावर जाऊन लपुन बसते तुम्ही सेक्स करा मी वरून तुमचा सेक्स गुपचुप पाहते अस बोलायची
८) तसच मला तुझ्या बायको बरोबर सेक्स करायचं आहे तु तिला माझ्याशी सेक्स करायला तयार कर आणि तिला परवानगी दे असे बोलायची आणि कधी मी घरी नसताना माझ्या घरी येऊन माझ्या बायकोला सेक्स साठी तिच्या अंगाची मस्ती करत रहायची आणि मला कॉल करून बोलायची तिला माझ्या बरोबर सेक्स करायला सांग मी तिला कधीपासून सेक्स साठी ट्राय करते ती मला रिस्पॉन्स देत नाही मला काय पाहिजे ते तिला कळत कस नाही असे बोलयची आणि ती बरेचदा नकळत माझ्या बायकोच्या अंगाची मस्ती करायची.तिच्या छातीवर पोटावर नितंबावर योनीवर मांड्यांवर हात फिरवण्याचा प्रयत्न ही करायची.तिला मिठी मारायचा आणि तिच्या छातीवर तोंड लावायचा प्रयत्न करायची तेव्हा माझी बायको माझ्यावर भडकलेली आणि असे बोलली की हीला घरी घेत जाऊ नका.
९) तिला विद्या बालन ह्या अभिनेत्रींचे सेक्सी फोटो आणि चित्रपट आवडायचे ते ती मला आणि माझ्या बायकोलाही सांगायची आणि मला तिचे फोटो आणि व्हिडिओ पाहण्यासाठी आणायला सांगायची
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
३) 🐄🚶‍♀️तिने तिच्या स्लीम शरीराचा स्कीनफीट शॉर्ट कपडे घालुन स्टाईल मध्ये नखरे करत अंग हलवत चालुन कसा फायदा घेतला :- ती दिसायला काळी सावळी कमी उंचीची स्लीमफीट
सडपातळ कंबरेची गॉड गिफ्ट भरगच्च नितंब असलेली तिला सर्व जण ब्लॅक-ब्युटी,हॉट गर्ल,म्हणुन ओळखायचे लहानपणा पासुनच एकदम स्कीनफीट शॉर्ट कपडे घालुन रस्त्यांवर चालताना तिचे सर्व अंग आणि तिचे गॉड गिफ्ट असलेले भरगच्च नितंब हलवत मुरडत नखरे करत कँट वाँक करत
चालायची तिला बॉल (स्तने) सुध्दा फुटली नव्हती सोसायटी पासुन ते बाहेर पर्यन्त येणाऱ्या जाणाऱ्या पासुन शाळे पर्यंत ते आसपास च्या सर्व परिसरात तिने सर्व लहान-मोठ्या मुलांना,वयस्कर माणसांना आकर्षित केले होते.म्हणुन सर्व ठिकाणी तिची खुप चर्चा होती.त्या मुळे तिचे खुप मित्र झाले होते लहानपणा पासुन तिला आय.लव्ह.यु.आणि फ्रेंडशिपच्या ऑफर येऊ लागल्या होत्या.तिने बऱ्याच जणांना आपला स्वतःहा चा मोबाईल नंबर शेअर करून त्यांच्याशी कॉल वर खुप वेळ बोलत बसायची.आणि व्हॉटसअप फेसबूक वर ती खुप मुलांशी चॅटिंग करीत असायची तिने काही मुलांना खोट्या प्रेमात तळ्यात-मळ्यात तर काहींना खोट्या प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून त्यांचा उपयोग आपल्यावर खर्च करण्यासाठी करुन त्यांना रखडवत ठेवले होते.ती माझा उपयोग जवळचा पैसे खर्च करायला देणारा हक्काचा स्टॅण्डबाय काका बॉयफ्रेंड म्हणुन करत होती.
४)मित्र मैत्रिणींबरोबर राहुन खाय-प्यायच खर्च करायच वेड :- ज्या प्रमाने सोसायटीत खायची प्यायची सवय होती तसच तिला बाहेर खायचा प्यायचा खुप आवड होती मित्र मैत्रिणी बरोबर राहून ते जसे खर्च करतात तसे आपणही खर्च करायला पाहिजे असे ती मला सांगायची एक दुसऱ्याचं बर्थडे साजरे करणे भेटवस्तू देणे छोटी-मोठी पार्टी करणे स्वतःचा बर्थडे साजरा करणे पार्टी देणे आणि गिफ्टची अपेक्षा ठेवणे ही तिची आवड होती आणि हा सर्व खर्च करायला तिला घरून दिलेला पाकीट खर्च कमी पडत असे म्हणुन हा खर्च करणे तिला भारी पडायचे म्हणुन तिने हा खर्च चालण्या साठी माझ्याशी जवळीक दोस्ती केली.आणि मला पैशांसाठी काका-बोय-फ्रेंड बनवला आणि त्यात तिला सेक्स मध्ये सुध्दा खुप आवड होती. म्हणुन तिने मला स्वतः तिच्याबरोबर सेक्स करायला परावृत्त करून तिची सेक्स ची तहान, भुक आणि पैशांची असलेली कमतरता भागवत गेली हल्ली पैशाचा मोह हा मुलींमध्ये खुप वाढल्याने त्या मुली बाहेर अनैतिक संबंध ठेवतात मुली पैशांसाठी आपल्या शरीराचा उपयोग सेक्स साठी करत आहेत घरातुन खर्च करायला पैसे कमी मिळत असल्याने आपली हौस मजा भागवण्यासाठी आपल्या आई-वडिल,भाऊ-बहिण आणि इतरांच्या नकळत पैशेवाल्या माणसांशी किंवा मुलांशी लहान मोठे वय न पाहता संबंध ठेवतात मग ते दारू,सिगारेट,नशा करणारे,घुटका,पान,मावा,तंबाखू,खाणारे,मुलींचा-बाईचा नाद असणारे न पहाता अनैतिक संबंध ठेवतात कोणाकडे गाडी आणि खर्च करायला पैसे असले की त्या मुली त्याच्याकडे लगेच आकर्षिल्या जातात अश्यांकडून त्या आपल्या सर्व
ईच्छा-अपेक्षा पूर्ण करतात त्यांच्या कडून पाहिजे ते मिळवत आपली खायची प्यायची गाडीवर बसुन फिरायचीआणि खर्चाची सोय(हौस) पुर्ण करतात जस जसा त्याना त्याही पेक्षा जास्त खर्च करणारा पैसेवाला मुलगा भेटला की मुली पहील्याला सोडुन नवीन मित्राबरोबर फिरायला सुरुवात करतात.त्यात काही हुशार मुले अश्या मुलींना पुर्ण सेक्स करुन मोकळे होऊन होतात आणि तिला धडा शिकवून सोडुन देतात तर काही मुले मुलींच्या खोट्या प्रेमात आंधळे होऊन वेडी होऊन आत्महत्येचा प्रयत्न करतात तर काही मुले आपल्याला खोटे फसवल्याचा बदला घेतात तर काही मुले मित्रांच्या मदतीने सामुहिक बलात्कार ही करतात
५)🌞तीने मला कसे विश्वासात घेउन आपलस कस केल:-मी तिच्या जास्त जवळच येऊन तिचा होऊन तिच्या शिवाय कुठेच जाऊ नये म्हणुन तिने मला असे सांगितले की माझे आई,वडील आणि भाऊ माझ्यावर प्रेम करत नाही मला खुप मारतात मला पाहीजे तसा पाकीट खर्च देत नाही ते माझ्या भावावर प्रेम करतात आणि त्याच्या सर्व ईच्छा पुर्ण करतात असे सांगितले.तिच्या घरातल्यांचे ज्या आजुबाजु वाल्यांशी चांगलें संबंध होते त्याच्या बद्दल तिने मला असे सांगितले ती लोक खुप वाईट आहेत ते माझ्या बद्दल आई,बाबा आणि भावाला चुगल्या करून भडकवतात.आणि मग मला माझ्या घरातले खुप मारतात असे सर्व सांगुन तिने मला विश्वासात घेऊन आपलेसे केलें. [लहानपणा पासुनच चावट सेक्सी असल्यामुळे तिच्यावर घरातल्यांची पुर्ण नजर आणि लक्ष होते त्या मुलीची आई माझ्या घरी कधी कधी यायची आणि आई बरोबर ती सुध्दा यायची तिन चार वेळा आम्ही एकत्र गार्डनला फिरायला जायचो माझ्या घरी काही वस्तु आणली की ही मुलगी मुद्दामहुन तिच्या आईला माझ्या घरी ती वस्तु दाखवायला आणायची असे आमचे जवळचे संबंध झाले होते. माझी बायको खुप कडक स्वभावाची होती म्हणून तिच्या आईला असे वाटले की ह्यांच्या घरी आपली मुलगी सेफ असु शकते म्हणून ती बिन्धास्त माझ्या घरी यायची आणि तिच्या घरातलेही माझ्या घरी तिला बिन्धास्त पाठवायचे कधी मला सांगायची किंवा मॅसेज करायची की काकीना मला घरी बोलवायला सांग (एकदा ती तिच्या मैत्रिणीला भेटायला तिच्या घरी गेली होती तेव्हा तिकडे असलेल्या एका टपोरी मुलाने तिला पकडुन जबरदस्ती ओठांची किसींग केली होती) तिचे बाहेर जाऊन सेक्स करणे मुश्कील झाले होते म्हणुन तिने आपल्या सोसायटी मध्येच सेक्स सुख देऊन पॉकेट मनी खर्च मिळेल ह्या हेतुने सोसायटी मध्येच सेक्स द्यायला सुरुवात केली असावी आणि कदाचित सेक्स करुन ती लवकरात लवकर परिपक्व होऊन शरीराने भरून बॉडी फीट होईल या आशेने (असे हल्लीच्या बर्याच मुलींना वाटते) सर्वांना इप्रेस करण्यासाठी तिने हा मार्ग निवडला असावा ] ती खुप वेळा माझ्या घरात असलेले माझे मालिश करायचे तेल हाताला लावुन तिच्या छाती पासुन अंगला चोळत बसायची
६)♀️♂️आमचा सेक्स कोणी आणि कसा सुरु केला :- मला तर ती मुली प्रमाणे होती आणि [ खर तर माझा तिच्या बरोबर सेक्स करायचा विचार पण न्हवता पण ती मला रोज रोज सेक्स साठी प्रभावित करीत होती.मग हळु हळु तिच्या नकाराचे होकारा मध्ये रुपांतर झालेच आणि तिने मला तिच्या बरोबर सेक्स करायचा लळा लावला आणि मला तो लागलाही मी असा विचार केला मी कुठेतरी असे ऐैकले होते की ज्याला भूक लागली असेल त्याला खायला दीले पाहिजे त्याने पुण्य लाभते तिला सेक्स ची भूक होती जर मी तिच्या सेक्सच्या भुकेला नकार दिला असता असता तर ती तिची भूक भागवायला दुसऱ्याकडे नक्कीच गेली असती म्हणून मी तिची भूक भागवयचा विचार केला.आणि मी तिला होकार देऊन सुरुवात केली ] ती तिची पुर्ण भूक भागवत गेली आणि मी तिला पाहिजे तसाच तिच्या आवडीचाच सेक्स देत होतो. पण तिने हळु हळु त्या सेक्स करायचा मोबदला म्हणुन माझ्या कडून पैसै घेऊ लागली आणि मग हा प्रकार रोजचाच झाला मला आधी त्या मुलीचे बाहेरच्या कॅरेक्टर बद्दल काहीच कल्पना नव्हती ती मुलगी लहापणा पासुन माझ्या घरी खायला प्यायला आणि खेळायला येत होती ती माझ्या घरी आल्यावर थोडया वेळेसाठी माझ्या पोट माळ्यावर जाऊन परत खाली यायची ती मला लहान मुली प्रमाणेच होती ती माझ्या घरी रोज येऊन माझ्या अंगावर खेळत असायची मला मिठ्या मारायची तिच्या मनातल मला काहीच माहीत नव्हत ती मला वडीलां प्रमाणे प्रेम करत होती की सेक्सच्या नजरेत पहात होती हे मला सुध्दा कळत नव्हते माझी बायको खुप कडक होती तिला मिठ्या मारणे हा प्रकार अजिबात आवडत नव्हता त्यामुळे आमचे एक दोन वेळा भांडणं ही झाले होते ती रोज माझ्या अंगावर खेळत मला मिठी मारायची हळु हळु माझ्या अंगाला तिचे अंग आणि तिची सपाट छाती माझ्या दंडांना स्पर्श करत घासत असायची तसेच तिची योनी माझ्या डोफर्याना स्पर्श करून वर- खाली डाव्या आणि उजव्या बाजूला घासत असायची तर कधी तिची योनी माझ्या हाताला स्पर्श होईल अशी प्रयत्न करायची तेव्हा माझ्या लक्षात आले की ही मुलगी सेक्स सुखा साठीच धडपड करत असावी.हळु हळु माझ्या बायको किचन मध्ये असताना नकळत मला मिठीत घेऊन माझ्या गालावर,बंद डोळ्यांवर आणि कपाळावर पप्पी द्यायला सुरू केले मग ओठावर ओठ दाबुन चोळत स्पर्श करु लागली मग माझे ओठ तिच्या ओठांत पकडुन जोरात चोखून किसींग करू लागली तिची जिभ माझ्या ओठांमध्ये घालु लागली तेव्हा मला पूर्ण खात्री झाली की ही मुलगी सेक्स सुखाची भुकेलेली आणि हपापलेली आहे त्या मुलीला हे माहीत होत की माझे असे चाळे माझ्या बायकोला आवडत नाही पण हळु हळु ती माझी बायको घरी असताना सुध्दा बायकोच्या नकळत ती गपचुप माझ्या हाफ चड्डीत पाय घालुन माझ्या लिंगाला पाय लावुन माझा लिंग पायाने हलवून कडक करून तिच्या पायाच्या पहिल्या दोन बोटानी चिमटीत पकडून माझ्या लिंगाशी खेळायला सुरुवात केली असे खुप दिवस झाले दर वेळेला माझा लिंग ताठ व्हायचा पण मी शांत राहिलो तिचे हे असे चाळे खुप दिवस चालूच होते त्याच बरोबर मला तिने सेक्सच्या माहिती बद्दल चे फोटो ही असलेले पुस्तक वाचायला आणि पाहायला आण असे सांगीतले.मी खुप ठिकाणीं विचारपूस करून ते पुस्तक मिळविले तिला कामसूत्र कामजीवन आणि वासना नावाचे फोटो सहीत माहिती असलेले पुस्तक माझ्या घरी आणुन ठेवले ती माझ्या घरी आल्यावर माळ्यावर जाऊन ते पुस्तक पाहायची आणि वाचायची आणि ती लगेच उत्तेजीत व्हायची आणि मला माळ्यावर लवकर ये असे सांगायची पण मी बायकोची पोझिशन पाहूनच वेळ बघूनच वर जायचो
(पण जसे तिने मला ग्रीन सिग्नल देऊन आमचे दोघांचे खुल्ले सेक्स सुरू झाले तसे तीने ते पुस्तक पाहायचे कमी आणि हळु हळु बंद केले मग तिने मला मोबाईल मध्ये सेक्स व्हिडियो आणि मुला मुलींचे नागडे फोटो आणायला सांगु लागली)एक दिवस नेमकी माझी बायको तिच्या भावाकडे जायला निघाली तिला ते कळले आता त्या दिवशी आम्ही दोघे टेंशन फ्री होतो ती वेळ फुकट न घालवता लगेच ती माझ्या घरी येऊन दार खिडक्या पडदे आड करून ती माझ्या अंगाला अंग घासु लागली तिच्या छातीचा भाग माझ्या दंडांवर आणि अंगावर घासु लागली तिची योनी माझ्या डोफऱ्याना स्पर्श करत घासत होती माझा लिंग ताठ झाला ते तिच्या नजरेत आले तिने माझा लिंग हातात पकडून लिंगाला दाबत कुस्करू लागली आणि माझा लिंगाचे टोपण हाताने वर खाली करत टोपण उघड बंद करू लागली लगेच तीने माझे दोन्ही पाय हळुच फाकवले मग तिने तिची योनी माझ्या लिंगावर स्पर्श करून वर-खाली डाव्या-उजव्या बाजूला घासायला सुरुवात केली माझा लिंग ताठ झालाच होता माझा लिंग तिच्या पुच्चीवर स्पर्श होत होता तिला सुध्दा माझ्या लिंगाचा पुच्चीवर होणार स्पर्श जाणवत होता मग मला तिने जोरात मिठी मारली आणि मग मला रहावले नाही मग मी पण तिला गच्च मिठी मारुन आवळुन घेतले आणि तिनेही मला परत कवटाळून मिठी मारली आम्ही दोघे एक दुसऱ्याच्या पाठीवर प्रेमाने दोन्ही हात फिरवून कुरवाळू लागलो. आमची अलिंगनाची पक्कड घट्ट झाली.ती माझ्या ओठात ओठ घालुन कीस करू लागली मी सुध्दा तिच्या किसींगला प्रतिसाद देऊ लागलो मी माझे दोन्ही हात तिच्या पाठीवर आणि पुर्ण शरीरावर फिरवून तिचे नितंब दाबू लागलो नितंबाच्या फटीत बोट फिरवुन तिच्या योनीवर हात फिरवून घातलेल्या कपड्यांवरूनच योनीमध्ये बोटे घालयचा प्रयत्न करू लागलो मग मी हळुच तिचा ड्रेस वर करून मी तिच्या चड्डीत हात घातला ती मला काहीच बोलली नाही मला तिच्या कडून ग्रीन सिग्नल मिळाला मग मी माझ्या बोटांनी तिच्या लहान योनीशी खेळु लागलो तिच्या योनीच्या फटीत माझे प्रत्येक बोट हळु हळु घालुन वर खाली करून एक-एक बोट तिच्या योनीत घुसवायचा प्रयत्न करू लागलो दोन्ही बोटांनी तिची लहान योनी फाकवायचा प्रयत्न करू लागलो तिच्या योनीतून चिकट पाणी वाहायला लागले ते पाणी माझ्या बोटांना लागत होते ते पाणी मी तिच्या योनीवर पसरवत राहिलो मग हळु हळु माझे दोन्ही हात तिच्या उघड्या बोच्यावर गेले सर्वात बघण्या सारखे म्हणजे तिचे भरगच्च भरलेले बोचे होते तिचे दोन्ही नितंब दाबुन त्यांच्यावर प्रेमाने हात फिरवू लागलो नितंबाच्या मधल्या फटीत सर्व बोटे फिरवून तिच्या नितंबा मधल्या होलावर स्पर्श करू लागलो परत योनीची फट परत नितंबाची फट असा खेळ चालु झाला मग हळुच मी तिच्या ड्रेस थोडा वर वर करत गेलो आणि हळु हळु मी तिचा ड्रेस मी तिच्या अंगावरुन काढून तिला पुर्ण नग्न केले ती मला काहीच बोलली नाही (माझ्या साठी मला मिळणार पहिले सुख ते होत खर सांगु छाती न फुटलेली,सपाट पोट असलेली, योनीवर एकही केस नसलेली, काळे सावळे स्लिमफीट शरीराचा मस्त असलेला आकार बारीक कंबर भरगच्च कुल्ले मांड्या तिच्या त्या चोर बॉडीला पाहून मला आश्चर्य आणि आनंदी झाल मन समाधानी झाले तिच्या (घातलेल्या कपड्यांवर आणि तिला नागडी केल्यावर तिचे पाहिलेले शरीर पाहून मी वेडाच झालो) खरच मुलीला प्रत्यक्ष नागडे पाहिले असता काही वेगळच अनुभवयाला मिळते ते मी अनुभवले
बाल वयात असलेली जिच्या योनीवर एकही केस न आलेली कोवळी मुलगी मला प्रत्यक्ष खायला मिळणार शिवाय तिच्या आणि माझ्या वयात २९ वर्षाच होते.म्हणून मला मनापासून खूप आनंद झाला. त्या साठी नशीबच लागते.कारण मेहनत न करता माझ्या घराला लागूनच असलेले तिचे घर त्यात बिना टेंशनचे मला मिळणारे सेक्स सुख मिळणार होते.माझी बायको स्वभावाने खुप कडक असल्याने त्या मुलीला माझ्या घरी यायला आणि तिच्याही घरातून माझ्या घरी यायला अँनी टाईम एंट्री होती.) (नंतर कळलेल्या माहिती नुसार तिची ती चावट अदा, सर्व अंग हलवुन मांजर चाल करणारी,स्लिम फीट कपडे घालुन,सर्वांना लहान मोठ्यांना पागल करून सोडणारी जिच्या मागे सर्व लागलेत तिच्याच कडून मला प्रत्यक्षात सेक्स करायला मिळणार होते त्याचा अती आनंद मला झाला होता )
त्या नंतर मी सुध्दा माझ्या अंगावरचे सर्व कपडे काढून टाकले आणि तिचे डोळे बंद करून लगेच तिने पण पटकन तिची पुर्ण चड्डी पायांमधुन बाहेर काढून बाजुला फेकली पटकन तिने माझ्या अंगावर झडप मारून परत जोराने मला मिठी मारली आमचे दोघांचे उघडे अंग एक दुसऱ्यांच्या अंगला स्पर्श होत होते छातीला छाती पोटाला पोट लिंगाला योनी स्पर्श होत होती मग मी तिच्या उघड्या पाठीवर प्रेमाने हात फिरवू लागलो तिच्या सपाट छातीवर हात फिरवुन लहान टोकांच्या निप्पल वर बोट फिरवू लागलो आणि तिचे छोटेसे मुलांसारखे दिसत असलेले निप्पल दोन्ही ओठात घेऊन चोखू लागलो तिचे दोन्ही छोटेसे दुदु पिऊ लागलो ते दुदु पित असताना तिने दोन मिनिटा साठी तिने तिचे दोन्ही पाय फाकवले मग तिने तिचे दोन्ही हात माझ्या केसांवर प्रेमाने फिरवु लागली आणि माझी केस दोन्हीं हातांनी घट्ट पकडुन माझी केस खेचत माझे तोंड तिच्या योनीच्या मुखावर नेऊन माझेओठ जबरदस्तीने योनीच्या मुखावर दाबुन फिरवत फिरवत मला तिने तिची योनी चाटायला सांगितले तेव्हा मी पण खुप तापलेलो त्या सेक्स च्या नशेत मी तिच्या योनीच्या फटीला जीभ लावली आणि त्या
फटीत जीभ लावून चाटू लागलो आणि तिची योनी मी चोखू लागलो तिची पुर्ण पुच्ची ओठांनी घेचुन जोर जोराने चुंबन घेऊ लागलो तिच्या योनीच्या लहान होलावर मी माझ्या ओठांनी जोरात चुपत ओढत होतो मी तिच्या योनीच्या होलात माझी जीभ घुसवून गोल गोल फिरवू लागलो मी तिची योनी लॉलीपॉप सारखी चोखत राहीलो हळु हळु तिची योनी ओली आणि चिकट होत गेली तिच्या योनीतून आलेले चिकट पाणी मी बाहेर न घालवता दोन्हीं ओठांनी घेचून पिऊ लागलो आणि ह्याचा तिला खुप आनंद मिळत होता हे मला कळत होते आणि मी तिच्या योनीचे पाणी चोखून प्यायच्या वेळेला माझ्या डोक्यावरून प्रेमाने हात फिरवत होती आणि योनीचा भाग आणि अंग उडवत होती बहुतेक ती खुप प्रभावित झाली होती असे मी तिन वेळा तिच्या योनीतून येणार पाणी बाहेर न घालवता प्यायलो आम्ही दोघे एक दुसऱ्याला सेक्स सुखात मध्ये साथ देत तल्लीन झालो आणि पहिल्याच दिवशी मी घाई न करता तिच्या योनीवर माझा लींग हाताने चोळत चोळत माझा लिंग मी माझ्या हाताने जोर जोरात हलवून माझे वीर्य तिच्या योनीच्या फटी मध्ये सोडले मी शांत झालो आणि ती पण शांत झाली माझे उडविलेले वीर्य तिने स्वतःच्या हाताने योनीवर हात फिरवुन सुकविले आणि मी माझ्या बाथरूमध्ये जाऊन तिची योनी आणि पोट धुवून आली आणि मग माझ्या घरच्या टॉवेलने तिने तिची योनी आणि पोट कोरडी केली तेवढ्यात तिला घरातुन बोलावणे आले आणि मग मला तिने जाता जाता एक मिठी मारून ओठांवर कीस देऊन माझ्या केसांवर हात फिरवुन घरी निघून गेली आणि तिथूनच आमच्या दोघांच्या पहिल्या ओपन सेक्सच्या प्रवासाला सुरवात झाली. ती मला सेक्स मध्ये खुप चांगला रिस्पॉन्स देत होती पण मला हे माहीत नव्हते की मी तिच्यासाठी कितव्या नंबरचा व्यक्ती होतो माझ्यासाठी ती पहिलीच होती म्हणुन मी तिला पाहिजे तसा चांगला रिस्पॉन्स देत होतो आता ओपन सेक्स साठी एक दुसऱ्याची वाट पाहण्याची मनातली भिती संपून गेली आणि या पुढे ती माझ्या घरी कधीही आली की माझा लिंग कडक व्हायचा आणि ते तिला कळायचं नंतर या पुढे ती नेहमी वेळ न घालवता घरी आल्यावर माळ्यावर जाऊन चड्डी काढून सेक्स करायला तयार रहात असायची आणि मी माळ्यावर आल्यावर तिची पुच्ची चाटायला सुरुवात केल्यावर ती तिच्या शरीरावरचे सर्व कपडे काढून टाकायची आणि आम्ही सर्व प्रकारचा सेक्स करून मोकळे व्हायचो बाकीचा वेगवेगळा चालणारा सेक्स मी या लेखात सविस्तर लीहीलेला आहे आता हा सेक्स रोज कुठे कसा लपुन-छपुन करायचा हा तिला प्रश्न पडला मग तिनेच एक कल्पना सुचविली ती माझ्या घरी खेळायच्या नावाने येऊ लागली आणि माझ्या पोटमाळ्या वर तिने खेळायचे ठरविले माळ्यावर तिने तीन-चार माणसे झोपतील अशी एक चादरी घर बनवल म्हणजे कोणी आला तर न दिसता पटकन पकडलेही जाणार नाही म्हणून हे घर बनवायला तुला मी सुध्दा मदत केली कपडे सुकत लावायसाठी म्हणून मी तिला खिळे ठोकून रस्सी बांधून दिली आणि घर बनेल अशी सुध्दा व्यवस्था करून दिली त्या घरात बायकोला आणि कोणालाही असे वाटेल की ती खेळत आहे माझी बायको स्वभावाने कडक होती म्हणुन कधी तिच्या आई वडील भाऊ किंवा आजु-बाजुवाल्यांना कोणालाही आमच्या सेक्स चा शक आला नाही.मला सुरवातीला खुप भिती वाटली पण नंतर सर्व कॉमन आणि नॉर्मल होत गेले मी तिच्यावर जबरदस्ती करत नव्हतो ती मला समोरून सेक्स करायला म्हणायची म्हणुन भिती कमी होत गेली ती मुलगी बिन्धास्त होती ती बालीश असुन खुप लहान होती तरी सुध्दा त्या मुलीने स्वतःच मला सेक्स करायला मला भाग पाडले होते.तिला नेहमी सेक्स सुख पाहीजेच असायचा मग हळु हळु ही माझी बायको घरातून बाहेर पडायची वाट पहायला लागली जेव्हा माझी बायको घरातून बाहेर पडायची तेव्हा मला विचारायची ती कुठे चालली,किती तासा साठी चालली आहे,पूर्ण दिवसभर चालली आहे का? परत किती वेळानी येणार आहे. की उद्या येणार आहे हे तिचे नेहमीचे प्रश्न असायचे मग ही माझी बायको घरा बाहेर पडली की ही लगेच माझ्या घरी यायची घरी आली की ही माझ्या घराचे सर्व पडदे बंद करून दार-खिडक्या आड करून घ्यायची आणि मग आमचा सेक्स सुरु व्हायचा वेळ बघून हे करता करता मला तिच्या कडून रोज वेगवेगळ्या स्टेप शिकायला आणि अनुभवायला मिळाल्या आमचा सेक्स दिवंसे दिवस वाढत गेला मी हया सर्व स्टेप्स तिच्या आवडी नुसारच करायचो खरच माझ नशिब खुप चांगले होते लग्न झालेल्या माणसाला घराला लागूनच घर असलेली एखादी शेजारची लहान कोवळी बालिश मुलगी दोघांमध्ये २९ वर्षांच अंतर असुन ती मला पाहिजे तेव्हा लहानपणा पासून समोरून बिना जबरदस्ती बिना मेहनत करता कुठेही बाहेर न जाता घरबसल्या माझ्या घरी येऊन मला सेक्स करायला द्यायची ह्यात मला खुप मोठा आनंद आणि समाधान मिळत होत मग ही जेव्हा जेव्हा माझ्या घरी एंट्री मारायची तेव्हा नेहमी माझा लिंग उभा आणि कडक व्हायचा आणि मग मला सेक्स करायची इच्छा जागृत व्हायची तिने मला हळु हळु सेक्स ची चटकच लावली आणि मी नेहमीच तिच्या मना सारखा तिच्या आवडीचा तिला सेक्स देऊन दोघे एक दुसऱ्याला खुश करत राहायच
७)♀️♂️आमचा नेहमीचा सेक्स करायची पद्धत कशी असायची दुपारचा सेक्स आरामशीर आणि संध्याकाळचा सेक्स घाई घाईत व्हायचा:- जेव्हा दुपारीची सोसायटी सुमसाम व्हायची तेव्हा ती चांगलीं संधी बघुन ही मुलगी तिच्या घरच्यांना काहीपण बहाणा सांगुन किंवा खेळायला जाते असे सांगुन माझ्या घरी घुसायची माझ्या बायकोला दोघांच्या सेक्स बद्दल काहीच माहीत नव्हते. ती घरी आल्यावर काहीच वेळात ती माळ्यावर जाऊन मला बोलवायची बायको असताना मी वेळ बघुन माळ्यावर जायचो बायको नसल्यावर पटकन जायचो मग ती त्या चादरीच्या खोलीत घुसायचो ती तिची चड्डी काढून नागडी झालेली असायची ती बालवयीन असुन तिला सेक्स मध्ये खुप आवड होती खुप लहान असल्यामुळे तिच्या योनीवर एकही केस आला नव्हता तिच्या योनी वर एक काळा तीळ होता तिला छाती आली नव्हती पण छातीवर हात फिरवायला सांगायची आणि तिच्या छाती जवळ माझ तोंड नेऊन तिच्या लहान बेदाण्या एवढ्या निप्पलला मला चोखायला सांगायची तिचे लहानसे निप्पल मी माझ्या दोन्ही ओठाने हळु हळु चुपत त्या निप्पल वर जिभेच टोक फिरवत रहायचो तिला पहिल्या पासुनच योनी चाटलेली खुप आवडायची म्हणुन आधी ती मला तिची पुच्ची चाटायला सांगायची म्हणुन माझी पाहिली सुरूवात तिथूनच व्हायची मी माझे तोंड योनी जवळ नेताच ती माझ्या केसांवरून प्रेमाने हात फिरवायला लागायची योनीला तोंड लावुन जीभेचे टोक तिच्या योनीत घुसवून फिरवताच ती माझी केस घट्ट पकडुन खेचायची ही रासलिला खुप वेळ चालायची मग मी तिच्या मांड्यांवर हात फिरवत मांड्या चाटत बसायचो तर कधी तिच्या पोटावर ओठ ठेऊन किस करायचो पोटावर जीभ फिरवून चाटत बसायचो हळु हळु खाली यायचो मग ती तिचे दोन्ही पाय फाकवायची मग मी तिच्या योनीत जीभ घालुन माझी जीभ तिच्या योनीत गोल गोल फिरवत माझ्या जिभेचे टोक तिच्या योनीच्या होलत घुसवायचो योनी बरोबर तिचा आजु-बाजुचा सर्व भाग मी चोखुन काढायचो मी तिच्या योनीच्या होलावर माझे दोन्ही ओठ ठेऊन तिची योनी दोन्ही ओठांनी घेचत तिची योनी ओली आणि चिकट होईपर्यंत तिच्या योनीतून पाणी निघे पर्यन्त चोखत रहायचो योनी चाटताना तिचे दोन्ही हात प्रेमाने माझ्या केसांवर फिरवत मधुन मधुन माझी केस ती घट्ट पकडुन ठेवायची तिच्या योनीत जीभ घालून मी गोल गोल फिरवता फिरवता तिच्या योनीतून येणार चिकट पाणी मी माझ्या दोन्ही ओठांनी खेचुन ते पाणी मी प्यायचो त्याने तिला खुप बर वाटायचं तेव्हा ती तिचे पूर्ण शरीर आणि योनी हलवून खुप मजा येते अस मला दाखवुन खुप चांगला रिस्पॉन्स द्यायची जशी मी तीची पुच्ची चाटायची बंद केली तशी ती माझी केस दोन्हीं हातानी घट्ट पकडुन केस घेचून माझे तोंड-ओठ जबरदस्ती तिच्या योनीच्या मुखावर नेऊन दाबायची आणि अजुन चुपत रहा असे सांगायची आणि ते मी करायचो ती तिचे पाय फाकवून ठेवायची जस जसे मी तिची पुच्ची आणि बोचा चाटायचो तसे ती मला तिची पुच्ची आणि बोचा वर खाली करून मला चाटायला मोकळ करून द्यायची मग मी तिच्या बोलण्या प्रमाणे तिचा बोचा ही चाटायचो दोन्ही कुल्ले चाटून कुल्याच्या वरच्या बाजुच्या मधल्या फटी पासुन ते पूच्चीच्या वरच्या फटी पर्यन्त जिभेने चोखत तिच्या योनीच्या होलात मी माझी जीभ घालुन फिरवत बसुन ओठांनी स्पर्श करून ते होल ओठांनी घेचायचो तिचा खुप रिस्पॉन्स मिळायचा आणि हा सेक्स चालु असताना ती तिच पुर्ण शरीर हलवत बसायची कधी ती माझा लिंग दोन्ही हातात घेउन माझ्या लिंगाचे बोंड जोर जोरात वर खाली करत हलवायची की माझा लिंग झोंबायला लागायचा मग मला मलम लावायला लागायचा तर कधी ती दोन्हीं पाय फाकवून दोन्ही बाजूला ठेऊन माझा लिंग हातात घेऊन माझ्या लिंगावर बसुन लिंगाचे टोपण कधी उघडुन तर कधी न उघडता माझ्या लिंगावर बसुन तिचा बोचा आणि योनी माझ्या लिंगावर चोळत बसुन लिंगाच टोपण कधी योनी तर कधी बोच्याच्या होलावर दाबून माझा लिंग कधी योनीच्या तर कधी बोच्याच्या भोकात घुसवायचा प्रयत्न करायची तर कधी मला माझा ताठ लिंग हातात पकडायला सांगुन कधी पुच्ची तर कधी बोचा तिच्या दोन्ही हाताने फाकवून तिचे दोन्ही छोटे होल दाखवुन लिंग घालायला सांगायची तर कधी ती माझा लिंग हातात पकडुन मी तिच्या बोच्याचे आणि योनीचे होल फाकवुन ती माझा लिंग त्या होलात घुसवायचा प्रयत्न करायची तिचे दोन्ही भोक लहान असल्यामुळे माझा लिंग तिच्या दोन्ही पण भोकात जायचा नाही.तर कधी ती माझा लिंग हातात घेऊन माझ्या लिंगाच टोपण उघडुन तर कधी बंद ठेऊन माझा लिंग पुच्ची पासून बोच्या पर्यन्त चोळत चोळत लिंगा बरोबर खेळत बसायची माझ्या लिंगाच्या उघड्या टोपणावर तर कधी बंद
असलेल्या टोपणावर चामडी वर फिरवत चिकट (वीर्य) पाण्यावर बोटे फिरवत फिरवत हा खेळ खेळता खेळताच माझ्या लिंगातुन कधी पाणी यायच ते मलाच कळायचं नाही ते पाणी ते तिच्या पुच्चीवर बोच्यावर किंवा पोटावर उडवून घ्यायची आणि तिच्या हाताने ते पाणी चोळत बसुन ते वीर्य सुकवून टाकायची
तर कधी माझा लिंग हातात घेऊन जोरजोरात वर खाली हलवुन माझ्या लिंगाचे वीर्य तिच्या बोच्यावर,पूच्चीवर,पोटावर, छातीवर उडवायची तर ती कधी मला माझ्या हाताने उडवायला सांगायची हे वीर्य बाहेर अंगावर उडवून पिचकारी पाहणे हा
प्रकार पाहणे तिला खुप आवडायचा आणि हा प्रकार ती नेहमी आवर्जून करून प्रत्यक्ष डोळ्याने पाहायची.लिगातून वीर्य बाहेर उडवल्या शिवाय ती मला
सोडायचीच नाही आणि माझे वीर्य बाहेर पडलेले पाहिल्यावरच ती शांत व्हायची.
आणि तसे पण वीर्य शरीरावर उडवायचे कारणच तसे होते कीतीही सेक्स केला तरी तिच्या बोच्याचा आणि योनीचा भोक लहान होता म्हणुन माझा लिंग त्यात जात नव्हता तिने या खेळात माझा लिंग खुप वेळा तिच्या दोन्ही भोकात घालायचा खुप दिवस प्रयत्न केला पण तो दोन्ही होलात गेलाच नाही अश्या तिच्या इच्छा आणि आवडीमुळे मी पण बरेचदा तिच्या बोच्याला आणि योनीला तसच माझ्या लिंगाला बरेच वेळा तेल लाऊन तिच्या दोन्ही होलात माझा लिंग तिच्यावर जबरदस्ती न करता सहज घुसवायचा प्रयत्न केला पण माझा लिंग तिच्या दोन्ही होलांत सहजतेने गेलाच नाही.मी बऱ्याच वेळेला तिच्या योनीत माझी बोटे घालत बसायचो पण ती मला ओरडायची जरा हळु हळु कर मग मी तिच्या योनीला आणि माझ्या बोटांना तेल लावून तिच्या योनीत बोटे घालयचो तरीही ती मला ओरडायची आणि जरा हळु हळु कर असे म्हणायची हल्ली लहान मुलींच्या योनीत मोठा लिंग घालणे सहज शक्य झाले आहे आणि हल्लीच्या लहान मुलींना मोठे लिंग खायची खुप आवड आणि सवय झाली आहे आणि हे बऱ्याच ठिकाणी चालत आहे आणि होते पण तसे करायचे झाले तर सहज शक्य होते पण मी कधी टोकाचं पाऊल उचलले नाही कारण काहीही घडू शकले असते ते मी आधीच लिहिलेले आहे म्हणुन वीर्य तर फुकट जातच होते म्हणुन मी ते वीर्य तिच्या म्हणण्या नुसार तिच्या शरीरावर किंवा तिच्या प्रायव्हेट पार्ट वर उडवायचो एकदा तीने माझे वीर्य तोंडावर उडवायला सांगितले पण नंतर लगेच काय झाले देवाला माहीत अचानक ती नको म्हणाली.ती माझे वीर्य सुके पर्यन्त वीर्यावर हात फिरवत बसायची कधी कधी वीर्य हाताला लावुन वास घेत बसायची.तसच एक दिवस माझी बायको माहेरी जायला निघाली तेव्हा तिची आई सोसायटीत माझ्या घराच्या बाजुलाच एका बाईशी बोलत उभी होती जशी माझी बायको घरा बाहेर पडली तशी ती तिच्या आईच्या डोळ्या समोरुन बिन्धास्त माझ्या घरात घुसली त्या दिवशी मी आणि माझा मुलगा घरी होतो.मी खाटेवर चादर अंगावर ओढुन असच पडलेलो माझा मुलगा माझ्या बाजुला असाच पडलेला. तिला माझ्या बरोबर सेक्स करायचा होता पण मुलगा बाजूला होता.मग तिने एक वेगळा आयटम केला. तिने चादरीच्या आत हात घालुन माझ्या लिंगावर प्रेमाने हात फिरवुन माझा लिंग टाईट केला आणि माझा लिंग पकडुन दाबून चोळत कुरवाळत खेळु लागली.मी चादरीतून माझे दोन्ही डोफरे वर करून तिला मार्ग मोकळा करून दिला तिने माझी चड्डी काढून माझा लिंग हातात घेऊन खेळत खेळत माझा लिंग वर खाली करून बोंड उघड बंद करून जोर जोरत हलवू लागली मला सुध्दा मजा येऊ लागली.आणि शेवटी माझ्या लिंगातून वीर्य पडायची वेळ आली पण मला ते आवरले नाही.मी अंगावर घेतलेल्या चादरीवर ते वीर्य उडण्या पासून वाचविले पण माझ्या वीर्याचा सडा शेवटी बेड वरच्या चादरी वरच पडला आणि ती माझी चादर बाजुला करुन त्या वीर्याला हात लावून माझ्या मुलाला दाखवू लागली हे बघ काय हे कुठुन पडले असे त्याला विचारायला लागली पण माझा मुलगा अल्लड होता त्याला काहीच कळले नाही. आणि ते वीर्य तिने चादरी वर हात फिरवुन पुर्ण पणे सुकवून टाकले.तिला माझ्या लिंगाचे टोपण उघडुन पहायची खुप सवय लागलेली होती.आणि एकदा तीने मला निरोध आणुन दाखवायला सांगीतले मी तिला तो आणुन दाखवला ही तीने मला तो माझ्या लिंगाला लावून दाखवायला सांगीतला मी तिला दाखवला ही ती म्हणाली असे लावतात का मी म्हणालो होय ती म्हणाली ते लावल्यावर पटकन घुसतो का मी होय म्हणालो आणि हे लावून सेक्स केल्यावर सेफ असते लिंगाचे पाणी आत जात नाही आणि मुल व्हायची भीती नसते पण तिने ते लावून सेक्स करायचा कधीच विषय काढला नाही हे जे प्रकार आहेत उदा.योनी चाटणे, मांड्या चाटणे,बोचा-कुल्ले चाटणे हे सर्व मला तिनेच करायला भाग पाडले होते आणि मग हळु हळु ती मलाच करायची आवड, सवय,चटक लागली म्हणुन मग मी सेक्स चे काही प्रकार माझ्या आवडीचे करू लागलो तसेच मी सेक्सच्या बाबतीत तिच्यावर कधी तिच्या योनीत बोच्यात माझा लींग घुसवायचा किंवा माझा लिंग तिच्या तोंडात घ्यायची जबरदस्ती केली नाही पण ती पुर्ण सेक्स संपल्यावर प्रत्येक वेळी सुरवातीला माझ्या कडून वीस-तीस किंवा चाळीस, पन्नास रूपये घेऊन घरी निघुन जायची एकदा आमचा सेक्स चालू असताना तिच्या वडीलांनी अचानक तिला हाक मारली तेव्हा तिची बाजुला काढून ठेवलेली चड्डी मिळत नव्हती तेव्हा ती त्या दिवशी घाईत चड्डी न घालता तिच्या घरी निघुन गेली तिची राहिलेली चड्डी मी शोधुन लपवुन ठेवली आणि त्या दिवशी तिला परत माझ्या घरी यायला मिळाले नाही मग मी तीची चड्डी शोधुन माझ्या सिक्रेट जागेत लपुन ठेवली नशीब मला तिची चड्डी मिळाली जर चुकुन तिची चड्डी माझ्या बायकोच्या हाताला लागली असती तर आमच भांड फुटायला कारण झाले असते आणि आमचा रोज चालणारा नॉनस्टॉप सेक्स तीथेच थांबला असता जेव्हा ती दुसऱ्या दिवशी माझ्या घरी आली तेव्हा मी तिला तिची चड्डी तिला गुपचूप देऊन टाकली आणि नशीब तिच्या घरी कधी तिची आई आणि घरातल्यांचे तिच्या अंगावर,चड्डीत आणि कपड्यांवर पडलेल्या माझ्या सुकलेल्या वीर्याचे निरीक्षण केले नाही किंवा तिच्या आईचे तिचे कपडे धुवताना कधी त्यावर लक्ष गेले नाही पण तशी ती खुप हुशार होती ती घरी जाऊन किंवा कधी माझ्याच घरी आधी पटकन सर्व धुऊन पुसून काढायची आणि सर्व पुरावे मिटवायची ती एवढी हुशार होती.
८) ♂️♀️संध्याकाळचा सेक्स कसा कुठे आणि कसा व्हायचा हा सेक्स नेहमीच आम्ही घाई घाईत संपवायचो
सेक्स क्रमांक ३:-मी दुकान भाड्याने घेतलेले ते सकाळी ९.०० ते दुपारी १.३० पर्यंत आणि संध्याकाळी ४.०० ते ९.३० पर्यन्त चालु असायचे मी रोज संध्याकाळी ७.०० वाजता घरची दिवा बत्ती करायला घरी यायचो तो टाईम तिने सेट केलेला माझ्या घरी तेव्हा कोणीही नसायचं म्हणुन ही मला पाऊणे सातलाच कॉल करून बोलवायला सुरूवात करायची कधी कधी ती तिच्या घरच्या फ्रीज मधली वडिलांची दारू पिऊन मला कॉल करायची मग मी घरी आल्यावर ती आजूबाजूला झाडी मारून माझ्या घरी गपचुप घुसायची माझ्या घरी सहसा कोणीच यायचं नाही ती माझ्या घरात घुल्यावर ती माझा ग्रिल चा दरवाजा पूर्ण बंद करून पडदा आड करुन दुसरा दरवाजा अर्धा उघडा ठेवायची आणि स्लाईडिंग दोन खिडक्या बंद करून पडदे पुर्ण बंद करायची मग हा संध्याकाळचा सेक्स चा खेळ माझ्या खालच्याच बेड वरच व्हायचा आधी आतल्या खोलीत ती येऊन मला मिठी मारायची किसिंग व्हायची मग आमचं पहील्या खोलीत येऊन तिचे कपडे काढून खालीच पहील्या खोलीत आमचा नेहमी प्रमाणे सेक्स व्हायचा आधी वर्णन केले त्याचं प्रमाणे योनी चाटणे, मांड्या चाटणे,बोचा-कुल्ले चाटणे,पोटाची किसिंग, पोट चाटणे लीपस किसींग, वीर्य उडवणे, लिंग हलवणे लिंग बोच्यात योनीत घुसवायच प्रयत्न करणे असे असायचे त्या शॉर्ट वेळात जेवढे प्रकार करायला मिळायचे तेवढे शॉर्टकट प्रकार करून आम्ही मोकळे व्हायचो एक दिवस तिने माझ्या लिंगाचे टोपण उघडुन तोंडात घेऊन दोन वेळा चुपुन नंतर पाण्याने गुळण्याही केल्या होत्या तिच्या पासुन मला मिळणाऱ्या समाधान कारक सेक्सच्या नादात मी माझ्या इच्छे नुसार तिची दोन वेळा लघवी ही प्यायलो एकदा ग्लास मध्ये घेऊन आणि एकदा योनी चोखता चोखता तोंड लावुन डायरेक्ट लघवी प्यायलो आणि अश्या जवळीक सेक्स मुळे मी तिची लघवी प्यायलो आणि तिच्या योनीतून येणारे चिकट पाणी मी दर वेळेस पित होतो म्हणुन मला असे वाटत होते की तिच्या शरीरातले घटक माझ्या शरीरात खुप गेले होते पण माझ्या शरीरातले घटक तिच्याही शरीरात जायला पाहिजेत तिला काहीतर प्यायला दिले पाहिजे म्हणजे आपण दोघ एक दुसऱ्याचे होऊन ती माझी आणि मी तिचा झालो असे वाटत होते म्हणूनच मी तिला दोन-तीन वेळा बर्फ टाकून थंड रोझ मिल्क सरबत मध्ये सब्जा,मलई मिक्स करून त्यात माझे वीर्य सोडुन तिला ते सरबत प्यायला दिले आणि ते सरबत तिने आवडीने प्यायले. हेच जर मी तिला विचारून प्यायला दीले असते तर कदाचीत तिने नकार दिला असता म्हणूनच मी माझ्या पध्दतीने तिला ते पाजले आता ती हळु हळु
ती मोठी होऊन वयात येत गेली तिचे आधीचे सपाट शरीर भरुन आलेले ती पूर्ण सेक्स सुख घ्यायच्या लायकीच झाली होती लहान आंबट कैरीचा गोड आंबा झाला होता तो गोड आंबा खायची माझी वेळ आली होती म्हणजेच तिचे बॉल टवटवीत आणि पुर्ण शरीर भरुन शरीराला आकार आला होता म्हणुन आमच्या दोघांच्या सेक्सच्या प्रकारातही वाढ झाली होती मग मी तिचे बॉल दाबा दाबी निप्पल चोखणे निप्पल बोटानी पिळणे वगैरे हा सेक्स नेहमी शॉर्टकट करून तिची सेक्स ची भुक भागवून मी लवकर निघुन जात असे कारण मला परत दुकानांत जायला लागायच आता तीने तिच्या वाढलेले वय आणि शरीरा नुसार पैसेही वाढवून घेतले होते आता ती एक वेळा सेक्स करायचे कधी १००,२००,२५० तर कधी ३०० रुपये घेऊन मोका बघुन माझ्या घरातुन बाहेर सटकायची हा आमचा नेहमी किंवा एक दिवस आड करून प्रोग्राम फिक्स असायचाच ती हळु हळु मोठी होत गेली आणि आम्ही सेक्स आमच्या या सेक्स ने सहा उन्हाळे,पावसाळे आणि हिवाळे खुप मजेत काढले.पण शेवट... नको ते तिनेच केले
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
९)🌞हया मुलीच्या सेक्स करून पैसै मिळवायच्या नादात मी दोन वेळा पकडला गेलो असतो पण मी बचावलो :-
नेहमी प्रमाणे संध्याकाळी माझ्या घरी घुसताना समोर राहणाऱ्या तिच्या फॅमिली बरोबर घरोबा असणाऱ्या आणि तिच्याच जातीची असेलल्या मुलीने तिला माझ्या घरी घुसताना पाहिल तीला आधी पासुन आमच्या दोघांचा शक आलेलाच होता त्या मुलीच घर अगदी माझ्या घरा समोरच होत दरवाजे ही समोर समोर होते ती बाहेर येऊन केस विंचरत बसली होती ती मुलगी आपल्या घरी जायचं नावच घेत नव्हती शेवट ती कंटाळून आपल्या घरात गेली आणि हिने पटकन माझ्या घरातून पळ काढला असं दोन वेळा झालं पण नशीब त्या मुलीने कोणालाच काही सांगितले नाही सोसायटीभर पसरवलंही नाही आणि ती समोर राहणारी मुलगी त्यांच्याच समाजातली होती आणि तिच्या घरातल्यांशी घरच्यांसारखे संबंध आणि येणं जाण होत त्या मुलीने मला वाचवले बोलायला हरकत नाही तसचं एकदा दुपारी आमचा माळ्यावरचा सेक्स संपवुन आम्ही खाली उतरत असताना मी तीची छाती दाबत असताना समोर रहाणारा एक मुलगा अचानक माझ्या घरी आला ते त्याने स्पष्ट पाहिले तसेच एकदम समोर राहणारा म्हणजे त्याचं मुलीच्या भावाने आमच्या गल्लीतून जात असताना त्याने आम्हा दोघांना शिडी वरून चढत माळ्यावर जाताना आम्हाला
खडकीतून पाहिले होते.आणि माझ्या गल्लीत आम्हाला दोघांना बोलताना ही पकडले होते
१०)👜💰💸पैसे मागण्याची कारणे:- रोज शाळेत जाता-येताना जसे आपले मित्र-मैत्रिण आपल्यावर खर्च करतात तसच आपल्यालाही त्यांच्यावर पैसे खर्च करायला पाहिजे.कधी मित्र-मैत्रिणींचा वाढदिवस असला आपल्याला छोटीशी पार्टी देतात म्हणुन त्यांना भेटवस्तु साठी पैसे पाहीजे कधी पाणी-पुरी,भेळपुरी,
बटाटा-वडा,कधी मोबाईल रिचार्ज कर नाही तर रिचार्ज साठी पैसे दे,काहीही खायचं मन झाले की पैसे दे तर कधी दिलेले पैसे पडले,हरवले सांगुन पैसे परत मागायची तिला तिच्या वाढदिवसाला माझ्या कडून जास्त पैशांची अपेक्षा आणि मोठ्या भेट वस्तूची अपेक्षा असायची पण मी तिला कधीच मोठी भेट वस्तू दिली नाही कारण जर चुकून तिच्या घरात कळले कोण हिला एवढी मोठी भेट वस्तू देत आहे आणि एवढी मोठी भेट वस्तु माझ्या मुलीला का देत असेल हे कळल्यावर माझे नाव कळून माझ्यावर शक येण्याची शक्यता होती आणि एकदा तर तिने तिच्या बिर्थडेला तिच्या शाळे
जवळ असलेल्या दुकानात एक जंबसुट पसंद करुन ठेवलेला तो तु घेऊन ये नाहीतर मला पैसे दे असा हट्ट केलेला पण मी त्या दोन्ही गोष्टीना नकार दिला.
११)💸💰👜पैसे कलेक्ट कसे करायचे:- तिच्या अश्या स्वभावामुळे तिच्या घरातल्यांच लक्ष तिच्यावर नेहमी असायचं माझ्या घरातुन सेक्स पूर्ण झाल्यावर लगेच पैसे घेऊन जायची जर कधी जास्त पैसे लागले तर माझ्या पाकीट मध्ये हात घालुन काढून घेऊन जायची तर कधी माझी बायको घरी असतानाही मला कॉल करून कळवायची की मला एवढे पैसे पाहिजेत आणि ती काही बहाना करुन माझ्या घरी येऊन झलक मारून चूप चाप माझ्याकडून पैसै घेऊन जायची तर कधी ठरल्या प्रमाणे मी माझ्या घरा बाहेर असलेल्या झाडांच्या कुंडीत ठरलेल्या ठिकाणी लपवुन ठेवायचो मी कुंडीत पैसे ठेवलेतचा इशारा द्यायचो किंवा एस.एम.एस.करायचो मग ती त्या कुंडीतून पैसे काढून घेऊन निघुन जायची तर कधी तिच्या शाळेत किंवा क्लासला जाताना ती आधी मला कॉल करून कळवायची किंवा मॅसेज पाठवायची मग मी ती निघायच्या अर्धा मिनिट आधी घरातुन बाहेर निघायचो आणि ठरलेल्या जागेवर पैसे ठेवायचो आणि मी बाजूला जाऊन उभा राहायचो ते पैसे त्या ठेवलेल्या जागेवरून ती उचलायची आणि मग आम्ही 👍 डन चा इशारा करून मी निघून जायचो तर कधी ती माझ्या दुकानांत बायको नसताना वेगवेगळ्या मैत्रिणींना घेऊन यायची आणि कॅश घेऊन जायची मी तिला मैत्रिणींना दुकानावर का आणतेस म्हणुन ओरडल्यावर ती मला दर वेळेला एकच उत्तर द्यायची की तिला सर्व माहित आहे.कधी मला माझ्या खिडकीतून फेकायला सांगायची तर कधी जर सकाळ साठी पैसै अर्जंट पाहिजे असायचे तेव्हा मला मिस कॉल किंवा सन्देश पाठवायची आणि रोज रात्री तिच्या घरा बाहेर असलेल्या चपला घरात घेण्यासाठी तिचा लास्ट फेरा असायचा तेव्हा ती तिच्या घराबाहेर तिच्या सायकलची घंटी वाजवत मला ईशारा करून खिडकीत फिल्डिंग लावुन खिडकीतून घेऊन जायची आणि मग चपला घरात घ्यायची आणि एकदा मी तिला बाहेर पैसे देतानाच एक फुलस्केप पानावर चिट्ठी लिहून दिली तिने ती दिलेली चिठ्ठी तिच्या स्कूल बॅग मध्ये ठेवली होती आणि ती चिठ्ठी काढून ती वाचायला विसरली कदाचित तिच्या भावाला त्या चिट्ठी बद्दल कोणीतरी खबर दिली असावी किंवा घरातले तिची दर वेळेला बॅग तपासत असावे तिच्या भावाने तिच्या बॅगेतली चिठ्ठी शोधुन काढली तेव्हा तिने जबरदस्त मार खाल्ला पण तिने माझे नाव फोडले नाही तिने तिच्या भावाला असे सांगितले की ती चिठ्ठी कोणी तरी टाकली असेल मला माहित नाही आणि विषय तिथे संपला दुसरी गोष्ट अशी होती की तिचा भाऊ आई वडिलांच्या नकळत मित्रांबरोबर सिगारेट ओढायचा हे त्या भावाचे गुपीत तिला माहित होते म्हणून तिचा भाऊ तिच्या काही छोट्या गोष्टींकडे लक्ष देत न्हवता.
१२)💰💵👜पैसै नाही दीले म्हणुन शिव्या आणि सोसायटीत खोटी आरडा ओरडची करून सर्व सोसायटी जमा करण्याची धमकी आणि अजुन काही:-
एकदा नेहमी प्रमाणे संध्याकाळचा दिवा लावायला आलो तेव्हा आम्ही सर्व सेक्स संपवून माझ्याकडे तिला द्यायला कॅश नव्हती जेव्हां ती कॅश मागायला लागली मी सांगितलं की उद्या देतो तशीच मला बोलली की मला कॅश पाहिजे नाहीतर मी ओरडून सर्व सोसायटी गोळा करीन आणि सर्वाना हा माझ्यावर जबरदस्ती करत होता असे सांगीन तेव्हा मी घाबरलो आणि मी माझ्या जरूरी कामासाठी ठेवलेली कॅश तिला देऊन निघालो असच एकदा तिला काही रूपयांची खुप गरज होती प्रोग्राम न करता कॅश मागत होती तेव्हाही माझ्याकडे कॅश नव्हती तेव्हा तिने मला सरळ-सरळ शिव्या द्यायला सुरवातच केली भेन्चोद- मादरचोद करून आई बहिणी वरून शिव्यासुद्धा दिल्या होत्या (तेव्हाच ही मुलगी माझ्या मनातून उतरली ही कधीही मला अटकवु-फसवू शकते तेव्हा पासुन मी ठरविले या पुढे सावध राहीले पाहिजे)आणि नशिबाने आमच्यात जे काही व्हायच मी तिच्यावर सेक्स करण्यासाठी जबरदस्ती केली नव्हती ह्याचा रेकॉर्ड ठेवायचो. एकदा तिने माझ्याकडे शंभर रुपये मागितले तेव्हा मी तिला कमी म्हणजे पन्नास रूपयाची छोटीशी घडी करुन माझ्या खडकीतून बाहेर टाकले तेव्हा तिने त्या पन्नास रूपयची घडी माझ्या घरा समोर भर सोसायटीत मैत्रिणी बरोबर बसली असताना माझ्याच दारासमोर बिन्धास्त फेकले आणि अजुन पन्नास दे असे ओरडुन बोलली एवढी तिची डेरींग पण मी नाही दीले. नंतर थोड्यावेळाने तिने तेच पन्नास रूपये चुपचाप उचलुन घेऊन गेली
१३)🎭😛👙ह्या मुलीने आमच्या सोसायटीत केलेले कारनामे आणि नखरे:-
१)सोसायटीत कोणी बाई किवा मुलगी वाकून झाडू किवा रांगोळी काढताना असायच्या तेव्हा त्यांचे बॉल दिसायचे तेव्हा ही मला लगेच कॉल करून बोलवायची आणि घरा बाहेर ये सांगुन त्यांचे दिसणारे बॉल बघायला सांगायची.
२)एकदा तिने आमच्याच सोसायटीतल्या
तिच्याच वयाच्या चार मैत्रिणींना माझ्या घरी आणुन तु ह्यांच्याशी सेक्स कर अस सांगितल तेव्हा मी खुप घाबरलो होतो तिने त्या सर्व मुलीना माझ्या माळ्यावर आणले आणि तीने माझा हात तिच्या हातात घेऊन तिच्या एका मैत्रिणीच्या मांडीवर फिरवत बसली ती मुलगी लाजत होती आणि बाकीच्या मुली मनातल्या मनात हसत होत्या जर हा मॅटर त्या मुलींपैकी कोणीही आपल्या आई वडीलाना सांगीतला असता हया भीतीने मी तेव्हा खुप घाबरलोही होतो पण नशीब तो मॅटर तिथे पचला गेला.
३)मला माझ्या बायको बरोबर सेक्स करायचं आहे असं सांगितलं मी तिला नकार दिला तरी तीने माझ्या बायकोच्या छातीवर आणि अंगावर आणि बऱ्याच ठिकाणी हात फिरवायचा प्रयन्त केला
४) तसेच तिला सेक्सीमुली आणि बायका खुप आवडायच्या ती माझ्या पाठीमागे राहत असलेल्या एका बाईच्या घरी जाऊन तिच्याशी सेक्स करायची आणि मला सांगायची कि तिचा मुलगा माझ्या मागे लागला आहे आणि काही वेळा तो माझा बॉयफ्रेंड आहे असे सांगुन मला जळवायची तसेच माझ्या घरा समोर राहणाऱ्या मुलीच्या घरी कोण नसताना घरी जाऊन दरवाजे खिडक्या लावून तिच्या बरोबरही सेक्स करायची
५)माझ्या समोर राहणाऱ्या म्हणजे त्याचं मुलीची काकाची मुलीगी तिच्या घरी कोणीही नसताना ही तिच्या घरी जायची आणि तिच्या घरचे पडदे आड करून दारे खिडक्या बंद करून तिच्या बरोबर सेक्स करायची
६)मला जळवण्या साठी उगाचच तिच्या मोबाईलवर कोणाशी तरी बोलते असं मला दाखवून सोसायटीत फेऱ्या मारत बसायची माझ्यामागे खुप मुले लागलीत आणि माझ्याकडे सध्या चार बॉयफ्रेईन्ड आहेत असे तिच्या मैत्रिणींना माझ्या समोर मला टोमणे मारून दाखवायची
७) नेहमीचं माझ्या कडुन हवे तेवढे पैसे घेऊन मलाच सोसायटीतल्या मुलीनं समोर माझ्या विरोधात टोमणे मारून दाखवायची आणि आमचं दोघांचं काहीच नाही असं त्यांना दाखवुन द्यायची ती मला सोसायटीत आणि बाहेर सर्वांसमोर काका म्हणायची आणि एकट्या मध्ये मला ती मला अरे-तूरे करायची
८) एकदा तिने माझ्याच सोसायटीत आसलेल्या भाड्याने राहत असलेल्या माझ्याच नावाच्या मुलाला चुकुन कॉल लावला तीच्या आईने तो नंबर सेव्ह केला होता त्या मुलाने तिचा आवाज ओळखला आणि ती म्हणाली चुकून कॉल लागला तेव्हा तो मुलगा म्हणाला घाबरू नकोस मी तुझ्या आईला काही नाही सांगणार
९) माझ्या माळ्यावर येऊन माझ्या बायकोची जास्ती करून पिंक रंगाची ब्रा घेऊन ती त्या ब्रा बरोबर खेळायची आणि ती ब्रा मला तिच्या छातीवर घालून दाखवायची.
१४)🌞मला घातलेल्या अटी आणि बंधने:- १)एक सोसायटी मधली गुजराथी मुलगी माझ्या घरी यायची तिच्याशी मी बोलायचो ती तिच्यापेक्षा लहान पण पुर्ण अंगाने गुबगुबीत भरलेली गोरी पान अशी गोंडस मुलगी होती ती आमच्या दोघांवरही शक करायची आणि ती घरी आल्यावर बाहेरून लपून झाडी मारायची की आम्ही दोघ काय करतोय का? त्याच मुलीवर ती खार खायची आणि तिच्या खोड्या करायची आणि तिच्याशी नेहमी भांडायची आणि तिला घरी घऊ नको असे सांगितले
२) मी कुढल्याही मुली किंवा बाई बरोबर बोलत असायचो तेव्हा ती मला कॉल करुन बोलायची काय करतोस कोण आहे ती लवकर घरी ये असे बोलुन आणि मला ओरडायची वरून दोन्हीं बाजूने बोलायची तुला बाहेर काय करायच ते कर पण माझ्याबरोबर माझ लग्न होई पर्यंत मला
अशीच साथ देत रहा माझे लग्न झाल्यावर शक्य झालेच तर बघू रिलेशन ठेवायला जमले तर ते कायमचेच ठेऊ
३)तर मी शाळेत जाताना रोज सकाळी मला तुझ तोंड दाखव असे म्हणायची म्हणुन मी सकाळी माझ्या मुलाला शाळेत सोडून हिच्या शाळेच्या मार्गावर जाऊन तिला माझ तोंड दाखवायचो
४) मला तुझ्याशी प्रेम झाल आहे मी तुझ्यावर खरचं प्रेम करते जर तुला खोट वाटत असेल तर मी माझ्या जिवाचं काहीही करुन घेईन, मी आत्महत्या करीन,विष पिऊन जीव देईन, हाताची नस कापुन घेईन असे बोलुन मला घाबरवत बसायची
५) घरात आई वडील आणि भाऊ असताना ती घरी तिच्या मित्रां बरोबर बोलत बसायची सर्व घरात असुन सुध्दा ती मला कॉल करून कोडींग भाषेत बोलत बसायची मी माझ्या मैत्रिणीशी बोलते असं भासवून घरच्यांना फसवून मला सांगायची की कधी चुकून तुला माझ्या नंबर वरून कॉल आला आणि माझा आवाज नसेल तर माझ्या मैत्रिणी चा नंबर आहे असं सांग मी तिचा भाऊ बोलतोय असं साग असे मला सांगायची
१५)🌞मला सेक्स करायची चटक लावली आणि माझा तिच्यातला रस वाढत गेला:-तिला सेक्सची आवड खुपच जास्त होती तिनेच मला सेक्स करायला भाग पाडले होते अश्या हॉट सेक्सचा रिस्पॉन्स मला आवडत गेला आणि मी सुध्दा तिला चांगला रिस्पॉन्स देऊ लागलो.मी मला पाहिजे तेव्हा ती तिला पाहिजे तेव्हा आम्ही आमची सेक्स ची भूक भागवत होतो वेळ काढून लपून छपून का होईना आम्ही मनसोक्त सेक्स करायचो ती तिच्या सेक्सची भुक भागवून जरी त्या प्रत्तेक सेक्स करायचे जरी पैसे घ्यायची पण अश्या या होणाऱ्या आमच्या रोजच्या सेक्स मुळे आम्ही दोघ त्या सेक्स मध्ये रममाण होऊन गेलो.मला तिची तिला माझी आवड निर्माण होऊन हे घरगुती गुपचुप सेक्स संबंधाचे नाते बांधले गेले आणि मला तिची चटक लागली ती माझी एक प्रकारची हक्काची दुसरी बायको वाटू झाली होती मला तिची चटक लागली. तिच्या मधला रस वाढत गेला मी तिच्या मना प्रमाने ती सांगेल तसा तिच्या पद्धतीचा सेक्स सुख देऊन मी तिला खुश करत राहीलो ही मुलगी माझ्या लिंगातुन वीर्याच्या पाण्याची पिचकारी जोपर्यंत तिच्या अंगावर उडवून घेत नाही तो पर्यंत शांत व्हायची नाही तिच्या घरच्यांना काहीच माहित नव्हते की आपली मुलगी आपल्या शेजार्‍यांशी लहानपणा पासुन रोज सेक्स करून पैसे मिळवत आहे खर तर एवढ्या कोवळ्या वयात तिच्याशी नवरा-बायको सारख फायनली पुर्ण सेक्स करणे हे हल्ली पुर्ण शक्य झाले आहे आणि हल्लीच्या काळात मुलीं मोठ्या माणसाचे लिंग तिच्या पुच्चीत घालणे सहज सोपे झाल आहे त्याची मोठा लिंग योनीत घालुन घ्यायची सहन शक्ती देखील असतेअसे प्रकार खुप घडलेही आहेत पण तसा सेक्स करणे म्हणजे जबरदस्तीने बलात्कार करून धोका देणे ठरेल त्यात मला थोडी भिती असु शकत होती जर सेक्स च्या नशेत चुकून मी माझा लिंग तिच्या योनीत घालुन सर्व काही मी करून मोकळा झालो असतो आणि जर त्या मुळे तिला चुकून खरोखरच त्रास झाला ब्लडिंग झाली किंवा झालेला प्रकार भीतीने घाबरून तिने तिच्या आई वडीलांना सांगितला असता की ह्या माणसाने माझ्यावर जबरदस्ती केली आणि माझ्या बरोबर असे केले अस पण होणे शक्य होते मग मी बाराच्या भावात जाण्याची शक्यता होती म्हणुन मी कधी टोकाचं पाऊल घेतल नाही मी तिच्यावर कधीच बळजबरी जबरदस्ती केली नाही किंवा माझ्याकडे तिचे असलेले तिनेच पाठविलेले तिचे नागडे फोटो, तिच्या इच्छे नुसार आमच्या दोघांचे सेक्स करताना चे काढलेले व्हिडिओज, तिचे प्रेमाचे आणि चावट संभाषण,पैसै पाहिजेत, मला कॉल कर करुन,मोबाईलवर केलेले मोठे संभाषण आणि सन्देश असुन सुध्दा मी तिला कधीच ब्लॅकमेल करायची धमकी दिली नाही तीला जसा सेक्स पाहिजे आणि तिच्याच आवडीचा सेक्स मी तिला द्यायचो (असे आम्ही ती पाचवीत असल्या पासून ते दहावी पर्यंत मोजता येणार नाही एवढ्या वेळा सेक्स केला )माझ्या घरात कधीही आल्यावर जरी सेक्स करायची वेळ नसायची तरी लपून छपून कोणाला कळणार नाही असे माझा दरवाजा उघडा असलातरी ती माझ्या अंगाला येऊन तर चिपकायचीच आणि मी पण ती आल्यावर नकळत तिच्या अंगावर कुठेही बिन्धास्त हात फिरवायचो आणि हात घालायचो तीला दाबायचो कीस करायचो तीने मला कधीच नकार दिला नाही आम्ही दोघांनी खुप वेळा पुर्ण नागडे होउन पाहिजे तशी सेक्सची खुप मज्जा घेतली तिने मला वेगवेगळे सेक्स शॉट कसे मारायचे त्या पोझ सुध्दा शिकविल्या ज्या मी कधी माझ्या बायको बरोबर सुध्दा कधी केल्या नव्हत्या तिने मला तिच्या योनीत पुर्ण लिंग घालायला नाही दीले पण त्या पोझ मारून मी तिच्या योनी वर बोच्यावर पोटावर छातीवर पाठीवर केसांवर कुठल्याही शरीराच्या भागावर माझ्या लिंगामधले येणारे पाणी पिचकारीने उडवायचो आणि हे बघायला तीला खुप आवडायचे माझ्या लिंगाचे पाणी बाहेर उडवल्या शिवाय तिची आणि माझी शांती व्हायची नाही असे पाच वर्षे कधी निघुन गेले ते कळले नाही. पण ह्या मुलीने ह्या सेक्स चा शेवट खुप वाईट केला.घरी ती पकडली गेली आणि उलट ती सेफ मध्ये राहुन तिने तिच्या आई वडील आणि भावाला विश्वासात घेऊन दोष माझा नाही असे वेगळ काहितरी सांगुन तिने मला दोषी ठरवुन तिने मलाच अडकवले. साहजिकच आहे ती बाल वयाची असल्या पासून मी जरी तिच्या ईच्छे नुसार तिला सेक्स द्यायचो तरी माझे वय खुप जास्त असल्याने तिला एक अक्कल नाही मला तर होती असे किंवा लहान मुलीला फसवून सेक्स करायला भाग पाडले,सवय लावली,जबरदस्ती केली, फोटो,व्हिडियो काढून ब्लॅकमेल करत होता,पैसै देऊन सेक्स करवून घेत होता अशी चर्चा झालीच असती किंवा लोक बोललीच असती मी अडकणे साहजिकच होते.आणि जरी माझ्याकडे तिचे पैसे मागायचे,आय.लव्ह.यू.चे,तिच्या फोन कॉल चे रेकॉर्डिंग आणि मॅसेज होते तिनेच तिच्या मोबाईलच्या ब्लूटूथ वरून पाठविलेले तिचे नागडे फोटो होते तरी
कायद्यातही बसत नव्हते.आणि ते दहा जणांना दाखवणे ही रिस्की होते म्हणूनच मी अडकणे भागच होते.ह्याचा फायदा घेऊन तिच्या घरच्यांनी मला अडकवलेच
१६)🌞[ हे तर खर आहे की तिने लहानपणापासून माझ्या कडून वेगवेगळ्या प्रकारचा सेक्स करवून घेतला उदाहरणार्थ केसांवरून ते पुर्ण शरीरावर हात फिरवुन कुल्ले,मांड्या,छाती,निप्पल,
पाठ,योनीला स्पर्श,दाबणे,चाटणे किंवा पाहिजे तिथे चुंबन घेणे, बोटे घालणे हे सर्व रोज रोज करून तिचे शरीर चांगलेच भरून आले तिची छाती भरगच्च होउन कुल्ले,मांड्या,आणि पुर्ण शरीर लवकर चांगलेच भरून तिची उंची सोडुन इतर सर्व भागांची वाढ वयात यायच्या आधीच चांगलीच वाढली होती.त्याच पुर्ण भरगच्च शरीराचा तिने पुरेपूर फायदा घेतला आणि वयात आल्यावर ते मलाच महागात पडले.] वाढते वय आणि शरीरा नुसार वाढलेल्या जास्त पैशांच्या मागण्या आणि त्यामुळेच मी मुद्दाम एक दिवस तिच्याशी पूर्ण सेक्स करायचा प्रयत्न केला :- दिसायला काळी सावळी होती पण रेखीव होती आता ती ९ वी इयत्ते मध्ये गेली होती जस जसे तिच वय वाढत गेल तस तसे तिच्या शरीराची वाढ होत गेली त्याचं प्रमाणे तिचे नितंब-मांड्या भरून आल्या,
तिची टपोरी भरगच्च छाती टवटवीत झाली निप्पल (काळी बोंड)पण आली होती तिच्या योनीवर लहान लहान केसही आली होती तिची बारीक कंबर हया सर्वांचा तिने पुरेपूर फायदा उचलला फक्तं तिच्या सर्व मांडयावर फाटल्याचा चिरा भेगा पडल्या सारखे निशाण आले होते आता पिकलेला आंबा मला खायला मिळू लागला होता म्हणूनच तिने आता तिच्या पैशांचा भाव वाढवलेला तिचा भाव असा होता तिच्या अश्या भाव वाढीमुळे मी एक दिवस मुद्दाम सेक्स करताना तिच्या योनीत माझा लिंग घालायचा प्रयत्न केला पण तिने तिच्या योनिवर हात ठेऊन मला गरोदर व्हायच नाही असे सांगून मला योनीत घालायला नकार दिला. तिचा लहानपणी पाचवी इयत्ते पासूनचा आधीचा सर्व करायचे अंदाजे भाव २०-५० पासुन सुरु झालेला सहावी,सातवी,आठवी,नववी आणि दहावी पर्यन्त हळु हळु तो १००-१५०-
२००-२५०-३००-३५०-४००-४५० ते ५०० पर्यंत पोहचला आणि आता वयात आल्यावर असलेला तिचा नवीन वाढवलेला अवयव वापरल्या प्रमाणे तिचा भाव असा होता
१)एक बॉल दाबायचे आणि चुपायचे-२५० रुपये
दोन्हीं बॉल दाबुन चुपायचे ५००रुपये
२) बोचा चुपायचे १५० रूपये
३) योनी मांड्या चुपायचे ५०० रुपये
४)लीप्स किसिंग करायचे ५०० रुपये
५) तर काही वेळेला १००० रूपये पण
मागितले होते.
५) आणि जर तु मला नवीन मोबाईल आणुन दिलास तर मी तुला माझ्या योनीत तुला पाहिजे तेव्हा काधीही घालायला देईन मग तु माझ्या योनीत वाटेल तस तुला पाहिजे तसा कुठलीही पोझ मारून घाल पण योनीत घालताना तुला प्रत्येक वेळेला निरोध लावून घालायला लागेल माझ्या योनीत पाणी सोडायला मिळणार नाही आणि जर तुला निरोध न लावता घालायच असेल आणि योनीत पाणी सोडायचे तर त्याचे खुप ४-५ हजार लागतील आणि काही झाल आणि मी गरोदर राहिली तर सर्व तुझी जबाबदारी आणि होणारा सर्व खर्च तुझा असेल असं सांगुन मला लुटायला लागली मला ह्या आशेवर ठेवले तिचा हा वाढता चावटपणा आणि पैशाचा वाढता मोह पाहून तसेच ही बाहेरचे लंड खाऊन मोकळी झाली आहे की नाही ते पाहण्यासाठी मी सहज एक दिवस मुद्दामच सेक्स करता करता सहज तिच्यावर जबरदस्ती न करता तिच्या योनीत माझा लिंग घालायचा प्रयत्न केला पण तेव्हा तिने तिच्या योनीवर हात ठेऊन मला गरोदर व्हायचं नाही असं बोलून तिने मला तिच्या योनीत घालायला नकार दिला
१७)🌞तिच्याशी बोलायचं बंद करायचं कारण:- (दिसायला काळी सावळी उजळ होती पण वयात आल्यावर तिचे नखरे अजुन वाढले होते तिच भरलेले शरीर,मांड्या,कुल्ले,स्तने, ह्याचा तिने अजुन जास्त फायदा घेतला आता तिची रस्त्यात चालण्याची स्टाईल मध्ये बदल झालेला.शरीरावर स्लिम फिट शॉर्ट कपडे घालुन बॉल-बोचे, छाती हलवत आणि पुर्ण शरीर उडवत मुरडत नखरे करत मांजर चाल करत चालणे हे सगळ पाहून सर्वांच्या नजरा तिच्यावर टपलेल्या असायच्या सर्वजण ही मुलगी आपल्याला कधी आणि कशी खायला मिळेल हया आशेवर होतेच आणि तिचा पैशांचा लोभ जास्त वाढत चाललेला ती कधीही कोणाच्या हाताला लागायची काहीही सांगता येत नव्हत हया मुलीचे लहानपणा पासुनचे सर्व नखरे आणि चाळे सर्वांना माहीत होतेच ही खुप चावट आणि हॉट मुलगी आहे आणि म्हणुन सर्व तिच्यावर टपून आशेवर बसलेले होतेच आणि साहजिकच होते (जिथे जास्त पैसे मिळेल तिथे ही मुलगी जायची शक्यता होती )
१) वाढत्या वयानुसार वाढत्या पैशांची मागणी
२) टपून बसलेली फेसबूक,शाळेत,आणि आजु बाजुला पकडलेले छपरी-टपोरी मित्र मंडळी
३)तिचे मित्रांशी फोनवर सतत बोलत बसणे
४)दुसराच कोण खाऊन पिऊन जाईल आणि काही झाल तर फाटणारे बिल हे माझ्या नावावर फाटले जाईल आणि माझे नाव बदनाम होईल ह्या भीतीने आणि अश्या तिच्या वाढत्या सर्व प्रकारच्या मित्रां मूळे भिती निर्माण झाली माझा रिचार्ज करायचा नसेल तर तस मला सांग (माझे चाहते खुप आहेत)असे टोमणे मारत असायची आणि तुझ्या मूळे मी अजुन कुठलाच बॉयफ्रेंड पकडला नाही माझ्यावर खर्च करणारे खुप पडले आहेत असे बोलायची तिने सर्व प्रकारचे खुप मित्र बनवुन बऱ्याच जणांना फेसबुक-व्हाट्सअप आणि मोबाईल वरून कॉल करुन आजु-बाजुचे,
शाळेतले,आणि काही असेच मित्र पकडलेले होते काहीना खोट्या प्रेमात अडकवुन तर काहीना आपल्यावर खर्च करण्यासाठी वापरून तर काहीना प्रेमात लटकत ठेऊन त्यांचा वापर करून वेगवेगळी बरीच कांड केली होती (तसच तिच्यावर मनापासुन प्रेम करणारा आणि तीला जीव लावणारा एक मुलगा होता माझी त्याच्याशी फेसबूकवरओळख झाली आणि आम्ही दोघ भेटलोही त्याला मी आमच्या सेक्स सबंधा बद्दल आणि सर्व लफडी समजावुन तिच्या नादाला लागु नको असे सांगितली पण त्याला खर वाटतच नव्हते शेवटी त्याच्या
बरोबरच आलेल्या मित्राने त्याला समजावले तेव्हा तो शांत झाला त्याच्या डोळ्यातुन अक्षरशः पाणी देखील आले आणि तो समजला) त्या आधी ही मुलगी मला हया मुलाकडून मला मारण्याची धमकी द्यायची की तो मोठा भाई आहे माझा जवळचा मित्र आहे पण शेवटी तोच माझ्याच समोर तिच्यासाठी रडला ह्या अश्या मुली असतात) म्हणुन मी तिच्याशी बोलणे आणि सेक्स करणे बंद केल (मला मोबाईल आणुन दे मग तुला मी पाहिजे ते देईन मग तुला घालायला देईन मग मला तू पाहिजे तशी वापर अस सांगुन एक दिवस आम्ही सेक्स करता करता तिने मला तिच्या योनीतुन आलेले मासिक पाळीच रक्त दाखवले आणि मला बोलली हे बघ तु काय केलस आणि तिने ह्याच गोष्टीचा फायदा उचलला तु मला आता मोबाईल आणुनच दे असा हट्ट आणि जबरदस्ती करू लागली पण मी आधीच नक्की केले होते काही झाल तरी हीला मोबाईल आणुन द्यायचा नाही (त्यात मनात एक भिती होतीच ती म्हणजे की आपणच ह्या झाडाला लहानपणा पासुन खतपाणी घालुन हे झाड मोठ केल आहे आणि आपल्यालाच ह्या झाडाची फळे खायला मिळाली पाहिजे पण मला तिच्यावर विश्वास राहिला नव्हता कदाचित तिला थोडे खतपाणी बाहेरुन पण मिळत होते म्हणुन माझ्या झाडाचे फळ कोणीही खाऊन माझ्यावर फळ खाल्लेल्याचा आरोप येऊं शकत होता म्हणुन मी ते फळ चाटत आणि कुस्करत राहीलो होतो आणि मग त्या तिच्या थोड्या दिवसाच्या प्रेमाच्या खोट्या नाटकाच्या मधुनच मी परत तिला सेक्स सुख द्यायचा विचार करून परत सेक्स करायला सुरुवात केली आणि मी माझ्या खास मित्राला तिने मला पाठविलेले तिचे नागडे फोटो आणि तिच्या सांगण्या वरून काढलेले आमच्या दोघांचे काढलेले सेक्स करतानाचे व्हिडियो दाखविले असता तो तिचे शरीर,बॉल आणि सेक्स करतानाचा सेक्स चा रिस्पॉन्स पाहून हैराण आणि खुश झाला आणि तेंव्हाच तो मला असा म्हणाला सॉलीड आहे हा माल तु सांभाळुन,जपुन ठेव दुसऱ्याच्या हाताला लागू देऊ नकोस.दुसऱ्याचा भेटला तर ती तुला सोडुन आणि नवनविन पकडुन आनंद घेत बसेल.जो पर्यन्त खायला मिळतय तो पर्यन्त तिला सेक्स पुरवत जा.म्हणून मी तिला परत सेक्स सुख द्यायला सुरूवात केली.
१८)🌞मला तिने खोट्या प्रेमाचा जाळ्यात अडकवायचा कांड सुरु केला:- जसे मी तिच्याशी बोलायचे बंद केले तेव्हा पासुन तिने मला रात्री अपरात्री आणि कुठल्याही वेळेला कॉल आणि जबरदस्तीचे मॅसेज करु लागली मला खोट्या प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून माझ्याशी खेळ सुरु केला तिचा हेतू एवढाच असायचा आपली स्वतःची सेक्सची भुक भागवून मला सेक्स देऊन खुश करून रुपये मिळविणे हाच होता. मला तुझ्या शिवाय राहवत नाहीं मला तु खरच खुप आवडायला लागला आहेस मी तुझ्यावर खरे प्रेम करते अस प्रेमाच खोट नाटक सुरू केले खोट्या प्रेमाचे ढाचे देऊ लागली ति मला खूप मिस कॉल करायची मला कॉल कर असे मॅसेजे करायची रात्री १२-१ वाजता कॉल करायची मिस कॉल करायची मग हिने मला आय लव्ह यु १४३ असे वेगवेगळ्या प्रकारचे मैसेज पाठवायला सुरवात केली माझं तुझ्यावर प्रेम आहे असे मॅसेज पाठवायला लागली मला जरुरी काम आहे कॉल कर असे सन्देश पाठवुन कॉल करून माझ्याशी एक एक तास खोट्या नाटकी प्रेमाच्या गोष्टी करत राहायची महत्वाची गोष्ट म्हणजे नवरात्रीच्या दिवशी तिने माझ्या मोबाईल चा ब्लुटूथ ओपन कर असे सांगुन तिने मला तिच्याच घरात तिचे स्वतःचे नागडे फोटो काढून माझ्या मोबाइलवर पाठवले.मला बोलायची की जर तुला माझ प्रेम खोट वाटत असेल तर बघ मी माझ्या जीवाचे काही पण करून घेईन मी आत्महत्या करीन माझ्या हाताची नस कापुन टाकीन विष पिऊन जीव देईन अशी धमकी नेहमी देत राहायची तसेच आपण दोघ सेक्स करतो ते आणि आपले दोघांचे लफड आहे ते माझ्या मम्मीला सर्व माहित आहे अस सांगायची तसच माझ लग्न होई पर्यंत तु मला अशीच साथ दे माझ लग्न झाल्या नंतर बघु संबंध ठेवायचे की नाहीत अस म्हणायची मला अस वाटत होत की तिच्या आईनेच तिला अशी शिकवण दिलेली असावी की जो पर्यत मिळतय तो पर्यंत घेत जा पण त्याला जे पाहिजे ते कधीच देऊ नको कदाचित म्हणुनच ती मला नेहमी हेच बोलायची की आपण दोघे सेक्स करतो ते आणि आपल्या दोघांच लफड आहे ते माझ्या मॉम ला माहीत आहे.कदाचीत तिच्या आईने देखिल स्वत:च्या लहानपणात असेच केले असावे मला मिळालेल्या माहिती नुसार तिची आई लग्ना आधी चार घराची धुणी भांडी (घरकाम) करत होती त्यातच तिचे प्रेम झाले होते.आणि ह्या मुलीच्या वडिलांशी लग्न केले.कदाचित तिच्या आईचे गुण तिच्यामध्ये आले असावेत.
१९)🌞माझ्या घरी येऊं माझ्या मुलाला दिलेला त्रास :- माझ्या माळ्यावरच्या चादरी खोलीत ती खेळायच्या नावाने यायची तेव्हा मी माझा मुलगा आणि अधुन मधुन एक सोसायटीला मुलगा पण यायचा त्यांच्या बरोबर ही त्याला चादरी मध्ये घेऊन डॉक्टर डॉक्टर खेळायची आणि त्यांचा हात छातीवर ठेऊन तपासायला सांगुन हात फिरवून घ्यायची त्या मुलाला जवळ करुन त्याच्या केसांवरून आणि अंगावरून प्रेमाने हात फिरवुन वरच्या वर कपाळावर पप्पी घेऊन मला जळवून दाखवुन चाळे करायची मी सुध्दा बाजुला झोपलेला असायचो माझ्या मुलाची सर्व चांगली चांगली खेळणी तोडून टाकली आणि त्याला नेहमी रडवायची ह्या मुलीला मी वेगळ्या डिश मध्ये खायला देऊन सुध्दा ती त्याला दिलेल्या खाऊ मध्ये हात घालुन फस्त करायची आणि त्यांची चांगली चांगली खेळणी ती तोडायची मग माझा मुलगा तिच्यावर खुप चीडायचा आणि ती घरी आलेली त्याला बिलकुल आवडायच नाही पण मी तिला सेक्स सुख पाहिजे असायचे म्हणुन माळ्यावर जाऊन द्यायचो माझ्या मुलाला दर वेळेस सतवाची हे माझ्या बायकोला पटत नसायचे आणि त्या वरून आमचे कधी कधी भांडण व्हायचे ती माझ्या मुलावर खुप जळायची एकदा ती मला विचारून तिने माझ्या मुलाची सायकल चालवायला घेऊन गेली. आणि माझ्या मुलाला जेव्हा काळले तेव्हा त्याने खुप तमाशा केला.
२०)🌞माझा नवीन घेतलेला मोबाईल मला खोट सांगुन कसा घेऊन गेली आणि कसे रामायण महाभारत सुरू झाले:- मी माझ्या साठी नवीन मोबाईल घेतला होता आणि ह्या मुलीने माझ्या दुकानात येऊन माझा नवीन मोबाईल माझ्या कडून दोन दिवस वापरून परत देते असे सांगितले आणि माझा मोबाईल ती घरी घेऊन गेली मोबाईल घेताना तिच्या बरोबर तिच्या शाळेतली एक गोरी पान तिची वर्ग मैत्रीण देखील बरोबर होती दोन तिन दिवसांनी मी तीची मोबाईल परत आणून द्यायची वाट बघत बसलो आणि ही मोबाईल द्यायच नावच घेत नव्हती
रात्री व्हाट्सअप वर सागितले माझा मोबाईल मला दे पण ही तयारच नव्हती नाईलाजाने मला तिच्या जवळच्या मित्राकडे निरोप दिला की माझा मोबाईल मला परत द्यायला सांग तरी तिने मोबाईल नाही दिला माझ्याच सीम कार्ड वरुन हिने व्हॉटसअप हाईक वाईबर सर्व अकाऊंट सुरु करुन त्या सर्व अकाऊंट वर हिने स्वतःचा प्रोफाईल फोटो ठेवला आणि माझ्याच सिम कार्डचा मोबाईल नंबर सर्वाना वाटला आणि मग
रामायण-महाभारत सुरु झाले माझ्या दुकानाच्या कस्टमर्स आणि नातेवाईकांचा मला कॉल येवु लागला की तुझ्या मोबाईल वर ह्या मुलीचा फोटो कोणाचा आहे मित्राना तर थापा ठोकल्या की माझी बहिण आहे सध्या हा नंबर ती वापरत आहे आजु-बाजुला आणि नातेवाईकांना काय सांगाव प्रश्न पडला आणि मी अडकलो मी हिला खुप समजवल की प्रोफाइल फोटो काढ माझा मोबाईल दे पण हिने ऐकलच नाही मी एवढ ही सांगितल की तू अडकशील तरी ती ऐकली नाही मग मी सांगितल की मी माझा मोबाईल चोरीला गेला आणि माझा सीम कार्ड कोणीतरी चोरीने वापरत आहे अशी मी पोलिस चौकीत आणि कस्टमर केरला कंप्लेंट करतो असे सांगून तिला घाबरवून ठेवल तर ती मला अस म्हणाली जर माझ्या घरी पोलीस आले आणि काय राडा झाला तर बघच मी काय करते मी गप्प बसुन तीच पुढच पाऊल काय उचलते त्याची वाट पाहत बसलो तिथेच मी फसलो पण मी कस्टमर केरला सिमकार्ड बंद करायची कंप्लेंट केली आणि तिला परत एकदा तेच समजवले ती म्हणाली कंप्लेंट नको करू पण मी माझा सीम कार्ड ब्लॉक करायची कंप्लेंट केली होती पण सीम कार्ड ब्लॉक होता होता दिड दिवस गेला कार्ड ब्लॉक व्हायच्या दहा पंचवीस मिनिटे आधी म्हणजे रात्री ११.०० वाजता ही मुलगी माझ्याशी आणि मित्रांशी चाट करताना हिच्या घरातल्यांनी तिला रंगे हात पकडले माझी तिच्या बरोबर चॅटिंग चालूच होती माझे पाठवलेले संदेश सीन होत होते पण समोरून उत्तर येत नव्हते मला अंदाज आला की ही पकडली गेली आणि माझा नवीन मोबाईल तिच्या घरच्यांच्या हाताला लागला पण ह्या मुलीने स्वताच्या घरीच काय पट्टी पडवली देवाला माहीत तिच्या भावाचा मला सकाळी त्याच्या मोबाईल वरून कॉल आलेला माझ्याकडे तिच्या घरातल्यांचे सर्वांचे नंबर तिने मला दिलेले आणि ते सेव्ह करून ठेव असे सांगितलेले मी तिच्या भावाचा कॉल उचलला नाही ह्या प्रकरणात तिच्या आईने तिला मोठं सहकार्य केले हेच त्याच जागेवर माझी मुलगी असती तर मी तिला आधी असे प्रश्न नक्कीच विचारले असते
१) मोबाईल कुठून आला? कुठे मिळाला?
२)कोणी दिला बॉयफ्रेंड नी दिला का? बॉयफ्रेंड कोण आहे?
३) तीने वाईट काम-धंदे सुरु करून मोबाईल मिळवला तर नाही ना?
४)जर मोबाईल पडलेला किवा असाच मिळाला तर चार्जर,हेडफोन,त्याच्या बरोबर कसा मिळाला? सिमकार्ड कोणाचा वापरतेस?
आपल्या मुलीची चुकी झाली हे त्यांना पुर्ण पणे माहीत झाले होते आता तिने आमच्या एवढ्या वर्षा पासुनचे करत असलेले सेक्स संबंध आपल्या आई वडील आणि भावाला शेअर केले होते आणि तो मोबाईल माझाच आहे हे पण तिने त्यांना सांगितले आता तिच्या घरातले सर्व तिला मिळाले होते पण आई वडिलांनी हे प्रश्न न विचारता तिला चांगलच सहकार्य केल
ह्या मुलीने मला असे सांगितले की आपल्या दोघांच लफडं आहे ते माझ्या मॉम ला माहीत आहे कदाचीत तिच्या मम्मी ने मोबदला म्हणुन मोबाईल राहुदे अस सांगितल असेल उलट दुसर्या दिवशी मी आणि माझी बायको बाहेर गेलो तेव्हा ही मुलगी तिच्या आई बरोबर समोरून येत होती तिने माझ्या कडे बघून दोन्ही हात डोळ्यांवर ठेऊन काहीतरी विचित्र सारख करून दाखवले घरातल्याच्या सहकार्या चा फायदा उचलुन ह्या मुलीने मला चिडवायला सुरवात केली माझ्या समोर च्या घरात येऊन मला चिडवून चाळे करून टोमणे मारायला सुरवात केली बरेच दिवस अस चालू होत रोज सकाळ दुपार संध्याकाळ रुपयां साठी सतत माझी वाट बघणारी मुलगी आता मलाच नाटक करून दाखवायला लागली हिचा बेशरम पणा एवढा वाढला की तिने आता माझा नवा मोबाईल भर सोसायटीत वापरायला सुरवात केली आणि नखरे चिडवन टोमणे तर चालू होतेच हळू हळू तीच हे जास्तीच होत गेल मग मला राग येत गेला मग एक दिवस बघून मी तिला भर सोसायटीत माझा मोबाईल मागितला पण ही मुलगी उडवा उडवी ची उत्तर द्यायला लागली कसला मोबाईल कुठला मोबाईल अस सर्वांन समोर बोलायला लागली मला एक कानाखाली देईन असही बोलली तिने एका जाग्यावरून दुसर्या जागेवर पळ काढला मी तिथेही गेलो आणि परत माझा मोबाईल मागितला मग हिने आपल्या आई वडिलांना बोलावले तिचे वडील सर्वांसमोर अस दाखवत होते मी पुर्ण सोसायटी समोर सांगितल की हिने माझा नवा मोबाईल दोन दिवसा साठी घेतला आणि मोबाईल परत द्यायचा नाव काढत नाही आणि एक महिन्या पासुन मी मोबाईल परत द्यायची वाट बघतोय पण ही माझा मोबाईल देत नाही हिच्या आईने लाजेने सर्व सोसायटी समोर असे सांगितले की तुझा केवड्याचा मोबाईल मी ८००० बोललो तुला ८००० आम्ही कॅश देऊ असे सांगितले मी थोड्या वेळानी मी माझ्या मोबाईल चा बॉक्स मोबाईल चा बिल घेऊन तिच्या घरी गेलो पण लगेच हिच्या आईने पलटी मारली मी मोबाईल तोडून फेकून दिला अस सांगितल म्हणजेच तिच्या आईच अस म्हणण होत की माझ्या मुलीला एवढी वर्षे वापरलंस (युज) केलंस त्याच काय मी तिच्या घरातून बाहेर पडलो पण नंतरही तिची तशीच नाटकं सुरूच होती समोरच्या राहणार्‍या मुलाच्या फेसबुक अकाऊंट वरुन तिने माझ्याशी शिवीगाळ सुध्दा केल्या पण जेव्हा मी माझा ब्लॉक केलेला सिम कार्ड परत चालु करुन मोबाईल वर कम बॅक असा स्टेटस ठेऊन
व्हॉटअपचा अकाऊंट पुन्हा सुरू केला तेव्हा त्या अकाऊंट वर येणारे संदेश वाचून अस लक्षात आल की ही मुलगी खुप पोचलेली होती ह्या मुलीचे बरेच चाहते होते बरऱ्याच जणांना हिने प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून ठेवलेले तर काहींना वेटिंग लिस्ट वर ठेवलेले आणि माझा वापर ही फक्त पॉकेट मनी साठी करून घेत होती तरी सुध्दा ह्या मुलीची माझ्या समोर सर्व प्रकारची नाटकं चिडवण टोमणे सुरूच होते मग पूर्ण पणे वैतागल्या वर मी रागाने हिने माझ्या मोबाईल वरुन तिचा स्वत हा चा फेसबूक अकाऊंट उघडलेला त्याचा पासवर्ड आमच्या दोघांकडे कडे होता त्याचाच मी पुरे पूर फायदा घेतला आणि हिचा काटा काढायचा विचार नक्की केला मी अगोदरच माझ्या सिम वर येणाऱ्या हिच्या सर्व मित्र मैत्रिणीना व्हाट्सअप आणि फेसबुक वरुन सावध करून झालेल सर्व हकीगत सांगीतली होती आणि तेच काम मी आता फेसबुक वरुन सुरु केल काही जण समजून गेले काही जण ते ऐकून हिचा काटा काढायचा विचार करू लागले तर काहीना विश्वास बसत नव्हता मी रोज तिने केलेले असले धंदे पोस्ट करत होतो तिच्या बद्दलच्या सर्व फेसबुक पोस्ट,संदेश तसेच व्हॉटसअप वरचे संदेश अपडेट मी सर्वांना देत होतो आणि तिचे जवळचे खास मित्र मैत्रिणी तिला रोजच्या रोज त्या अपडेट तिला देत होते तर मला तिच्या एका मैत्रिणी कडून हे कळल की तिच्या पर्स मधून हिने रुपये पण उडवले होते मग हळू हळू फेसबुक वरुन हिच्या नातेवाईकांना सुध्दा संदेश कळला हळू तिच्या आई वडिलांना पर्यत ही खबर कळली हे प्रकरण तिच्या आई वडीलांना आपापसातच समजुतीने मिटवता आले असते पण त्यांनी तस नाही केल जर तस केल असत तर मी रागाच्या भारात अस केल ही नसत त्यांचे आणि त्यांच्या मुलीच नाव ही बदनाम झाल नसत असो मग हिच्या वडीलांनी माझ्या विरुद्ध पोलीस चौकीत तक्रार केली मला घरी भर सोसायटीत पोलीस घ्यायला आले पण माझी बायको पण माझ्या बरोबर चौकीत आली तिच्या आई-वडिलांना आणि सोसायटीत सर्वांना ही मुलगी कशी आहे ते माहीत होते म्हणुन तिच्या बापाने
सोसायटीतल्या कोणालाही न घेता दहा बारा नातेवाईक घेऊन पोलीस चौकीवर येऊन तयार होते त्यात एक वृत्तपत्रात रायटर होता मी केलेली तिची पोस्ट फोटो सकट कम्प्लेंट साठी घेऊन आले होते चौकीत मला खूप ओरड मिळाला मला मार देखील मिळाला पोलिसांनी माझी विचारपूस केली मी सर्व हकीगत म्हणजे लहाण पणा पासुन ते आत्ता पर्यंत ची कहाणी पोलिसांना मी सांगितली फक्त आमचे काढलेले व्हिडिओ आणि तिचे नागड़े फोटो सोडुन मी सर्व काही पोलिसाना दाखवले तीने रात्री अपरात्री मला पाठवलेल्या आय लव्ह यू पासुन ते सर्व प्रेमाचे, पैसे पाहिजेत चे मॅसेज तिने केलेले मोबाईल वरील संभाषण मी त्यांना एकवून दाखवले पण आमच्या दोघांच्या वयात खुप मोठा अंतर होता आणि ही माझ्या वयाच्या मानाने चाईल्ड होती म्हणुन मला सर्वकाही सहन करुन मला पोलिसांचा खुप मार खावा लागला पण मला पोलिसानी ही माहिती दिली की जरी मुलीची चुकी असली तरी आम्हाला त्यांची बाजु घेऊन बोलायलाच लागत तसच अनुसूचित जाति जमाती,बायकांना आणि चाईल्ड साठी आम्हाला पहिल सहकार्य करावच लागत जरी त्यांची चुकीअसेल तरीसुध्दा तिला पाहिजे
त्या सेक्सची तिने माझ्या कडून पूर्ण मजा घेऊन माझ्या कडुन पाहिजे ते सर्व काही मिळवत आणि मागत गेली मी पण तिचे नको ते लाड पुरवत गेलो आणि वाढलेल्या सर्व अपेक्षा पुरवत पुरवत शेवटी मी रागाच्या भारत काहीतरी करून बसलो आणि तिने मलाचअडकवले
२१)🌞आधी बरेच वेळेला हया मुलीने माझा जुना मोबाईल रात्रीच्या वेळेला मित्रांशी बोलण्या साठी घरी नेलेला:-
आधी हया मुलीने माझा जुना मोबाईल रात्री दोन-तीन वेळा मित्रांन बरोबर व्हॉटसअप आणि फेसबुक वर चाट करायला नेला होता ते माझ्या बायकोला सुध्दा माहित पडले होते तेव्हा माझी बायको तिच्या आईला सांगुन आली तिच्या आईने माझ्या बायकोला सांगितल की तुम्ही कोणाला आणि हिच्या पप्पाना पण सांगू नका असे सांगितले आणि मग तिने माझ्याघरी तणतणत येऊन चार शब्द मला सुनवून मला माझा मोबाईल माझ्या घरी आणुन दिला होता ह्या आधी तिने बरेच वेळा माझ्याकडून माझा जुना मोबाईल रात्री च्या वेळेस चाट कारायसाठी घेऊन गेलेली होती
२२)🌞तसच मला नवीन मोबाईल आणुन दे असे सांगितले होते तिने मला रडून रडून सागितले होते कि तुला माझ्यावर जरापण ट्रस्ट नाही तरी सुध्दा मी तीला मोबाईल दिला नाही कारण तिच्या आई वडीलांनी तिला कॉलेज ला गेल्यावर मोबाईल आणुन देणार असे प्रॉमिस दिले होते आणि तिला मोबाईल आत्ताच हवा होता जर मी तिला मोबाईल आणुन दिला असता आणि उद्या तिच्या घरातल्यांना माहीत पडले असते तर हीने जेवढे कांड केले होते त्यांला जबाबदार मीच असणार होतो म्हणुन मला तिला मोबाईल द्यायचाच नव्हता म्हणुन मी मोबाईल देणे टाळत होतो आणि शेवटी तिने मझ्याच मोबाईल वरून कांड केल आणि मलाच पोलीस चौकीत नेऊन अडकवले
२३)🌞माझ्या जवळ तीचे असलेले खरे आणि मी जबरदस्ती नाही केल्याचे पुरावे:-मी हे सर्व पुरावे मुद्दामच जपून ठेवले होते कारण हेच मी तिच्यावर जबरदस्ती,बळजबरी आणि ब्लॅकमेल न केल्याचे पुरावे होते आणि ही मुलगी उद्या माझ्यावर उलट आरोप करायची शक्यता होती की ह्याने माझे फोटो आणि व्हिडिओ काढुन माझ्यावर जबरदस्ती केली आणि मला जाळ्यात अडकवून ब्लॅकमेल करुन माझ्यावर शारीरिक आणि मानसिक अत्याचार करीत राहिला
मला तिने पाठविलेले मॅसेज,कॉल रेकॉर्डिंग, फोटो आणि व्हिडिओ मी माझ्या सेफ्टी साठी जपुन ठेवले होते
१) मला पाठवलेले व्हॉटसअप वर आणि नॉर्मल सन्देश आय.लव्ह.यु.,१४३ असे बरेच प्रेमाचे,कॅश पाहिजेचे,चावट संदेश,मला कॉल कर,असे केलेले मॅसेज मी जपून ठेवले होते.
२)माझ्या बरोबर झालेल्या मोबाईल वरील एक एक तासाचे प्रेमाचे,चावट,संभाषण मला पैसे पाहिजेतच्या संभाषणाचे रेकॉर्डिंग
३)आमच्या दोघांचा सेक्स करताना तिच्या सांगण्या वरून काढलेले आमचे व्हिडिओ,तिने मला स्वतःहा तिच्याच मोबाईल मधुन तिच्या घरात काढलेले तिनेच ब्लूटूथ वरून पाठविलेले नागडे फोटो मी पुराव्यासाठी माझ्या कडे सांभाळून ठेवले होतें
२४)🌞तिच्या वडिलांनी माझी पोलिस कंप्लेंट केली त्या नंतर पोलिस चौकीत काय घडले:- चौकित माझी खुप विचारपूस झाली मी पोस्ट केलेला एक फोटो त्यानी कंप्लेंट बरोबर पुरावा म्हणुन आणलेला सोसायटीत सर्वांना ह्या मुलीचं कॅरेक्टर माहीत होेत म्हणुन त्यांनी सोसायटी मधला एकही माणूस न आणता तीचे दहा-बारा नातेवाईक पोलिस स्टेशनला आले होते त्यात एक पत्रकार होता तिच्या नात्यातली एका बाई मला खुप शिव्या देत होती मला पोलिस चौकीत पोलिसांनी खुप मार दिला तेव्हां माझ नुकतेच अपेंटीस चे ऑपरेशन झाले होते त्यात मी मार खात होतो.मी वयाने मोठा आणि ती मुलगी नाबालिक वयाची होती मला ती मुली प्रमाणे होती माझ्या आणि तिच्या वयात २८-२९ वर्षाच अंतर होते म्हणुन मला खुप एकायला लागले आणि खुप मार ही खावा लागला त्या मुलीची आईने तर पोलिसाना हे सांगितलं की हा ५० वर्षाचा घोडा आहे त्याला ती मुली प्रमाणे आहे माझ्या मुली बरोबर असा कसा करतो या नंतर माझ्या मुलीच काही बरं वाईट झालं तर त्याला हा जबाबदार असेल शिवाय तिच्या बापाने तर पोलिसाना हे सांगितलं ह्याला तिकडून खोली विकून जायला सांगा तेव्हा पोलिसांनी काहीच उत्तर दिले नाही पोलीस चौकीत माझ्याकडून लिहुन घेतले की मी हिच्या नादाला परत कधीच लागणार नाही आणि पोलिसां कडून मला फेसबुक वर त्याच अकाऊंट वर एक पोस्ट टाकायला सांगुन की हे सर्व खोट होत माझ्या कडून चुकुन झाले आणि तो अकाउंट तिथेच निष्क्रिय केला ती बाल वयीन होती म्हणुन मी अडकलो आणि फसलो होतो माझे वरील सर्व पुरावे पाहून
(फोटो आणि व्हिडीओ) सोडून मी सर्व काही पोलिसांना दाखवले (पण मला पोलिस मुद्दामहून फोटो आणि व्हिडीओ चे खोदून विचारत होते पण मी त्यांना नकार दिला) पोलिसांनी सांगीतलं कि ते सर्व ठीक आहे पण आम्हाला काही गोष्टी करून दाखवायला लागतात आणि मुलींना बायकांना आणि अनुसूचित जाती जमातींना जरी त्यांची चुकी असलीतरी त्यांची बाजू घेऊन आम्हाला बोलायला लागते आणि त्यांना काहीतरी करतो असे दाखवावे लागते. शेवटी आमची नोकरी आहे.असे सांगुन विषय संपवला जर मी तिच्या आई-वडिल आणि नातेवाईका समोर जर तोंड उघडल असत तर ह्या मुलीच्या आई बापाची तिच्या नातेवाईकांन समोर पुर्ण ईज्जतच गेली असती. पण चुक माझी असल्याने मला गप्पं रहावे लागले.
२५)🌞पोलिस चौकीतून घरी येताना नेमके दोघं एकदम सोसायटीच्या गेट वर पोहचलो तेंव्हा काय घडले:-आम्ही सोसायटीत आलो त्याच वेळी हे तिघेही आले होते हिच्या आईने जोरात सोसायटी चा दरवाजा आपटला मला राग आलेला पण पोलिस चौकीत ठरल्या प्रमाणे गप्प बसाव लागल कदाचित हिच्याआई वडील आणि भावालाही माहीत नसेल की (आधी जे लिहीले आहे) माझ्याकडे तिचे सर्व पुरावे आहेत तरी सुध्दा ही नालायक बेशरम मुलगी सोसायटीत माझ्या समोरून येता जाता ती मला चक चक आवाज करुन चिडवून दाखवायची तेव्हा मी तिला रागाच्या भारात शिवी दिली ह्याच गोष्टी वरुन आताच भांडण ही झाल मी घरी नसताना तिच्या वडीलांनी माझा दरवाजा जोरात ठोकून माझ्या बायको बरोबर भांडाला
२६)🌞दोघांचं नाव खराब झाले:-हा मॅटर तिच्या आई वडिलांनी मला समजावून आतल्या आत दाबुन क्लोज करता आला असता पण त्यांनी तस न करता मोबाईल परत द्यायला लागेल,पैसै परत द्यावे लागतील किंवा त्यांच्या मुली बरोबर मी एवढे वर्ष सेक्स करत होतो त्याचा त्यांना मोबदला नाही मिळाला म्हणुन त्यानी हा मॅटर वाढवला सर्व मॅटर पूर्ण सोसायटी पर्यंत पोचला माझं आणि तीच दोघांचं नाव खराब आणि बदनाम झालच चुकी तीचीच होती हे सर्वांना माहीत होत पण सोसायटीत सर्वांना मुलीच असल्यामुळे त्या लहान मुली बरोबर मी असे केले म्हणुन आपल्या मुलींच्या सेफ्टी साठी आमच्याशी जी समजदार होती ती नेमकीच लोक बोलत होती तिच्या घरी काही जण जायचे
सोसायटीत कोणीही तोंडावर बोलणार नाही पण सोसायटीत सर्व जण हा विचार नक्की करत असतील की ह्या लग्न झालेल्या माणसा बरोबर ह्यांच्या मुलीचे खुप वर्षा पासुन अनैतिक संबंध होते (एक जण तर माझ्या मित्राला चक्क अस पण बोलुन गेला की तुच हया मुलीची छाती एवढी मोठी करून ठेवली तुझ्याच मुळे ही मुलगी लवकर वयात येऊन तिचे शरीर एवढे फिगर मध्ये आले आणि ती भरगच्च झाली आणि सर्व जण तिला आता अश्याच नजरेत बघतात ही सर्व
तुझीच करामत आहे) आता हे देवालाच माहीत की तिने माझ्या बरोबर लहान
पणा पासून सेक्स करून ती भरगच्च होऊन लवकर वयात आली? तिचे बॉल, बोचे,छाती,कुल्ले,आणि बरच काही भरुन आले देवास ठाऊक त्यांनी स्वताहून स्वतःच्या मुलीची बदनामी करून घेतली आणि माझी सुध्दा बदनामी झालीच आणि निर्लज्ज बेशरम बनुन ते कुटुंब अजुनही त्याचं ठिकाणी बिन्धास्त रहात आहे आणि रोज रोजच्या कटकटी होण्यापेक्षा मीच तिथून माझे घर विकुन त्याच ठिकाणी तिच्यापासून थोड्या लांब अंतरावर नविन खोली घेऊन राहू लागलो.
२७)🌞 हीचा चावटपणा आणि असे कॅरेक्टर पाहून मिळेल तिथे हाथ मारायची सवय पाहून माझ्या मनात असलेली शंका:-भावी आयुष्यात हिच्या नवऱ्याला किंवा हिच्या बॉयफ्रेइन्डला माझ्या विषयी कळलं तर तिच्यावर येणार संकट हेही माझ्या नावा वरच असेल का किंवा आयुष्यात कुठलीही अडचण आली तर त्याचा जिम्मेदार मी असेल का खर तर लाजेने खोली विकून मुली कडचे गेले पाहिजे होते कारण ती मुलीची जात होती आणि मी लग्न झालेला मनुष्य सर्वाना हा प्रकार माहीत झाला होता आणि कोणाची चुकी आहे हेही सर्वाना कळलं होत ते कुटुंब नवीन ठिकाणी जाऊन नव्याने परत राहु करू शकले असते पण त्यांची तिथेच राहायची इच्छा होती (लहान बालवया पासून ते दहावीत असे पर्यंत कधी भांड फुटेल,मला ती खोट बोलुन अडकवू शकते,पुर्ण योनी सेक्स केल्यावर ब्लडींग होऊन ती आई वडीलांना सांगेल या भितीच्या कारणा मुळे मी तिला झवलो नाही म्हणुन ती जास्त उड्या मारत होती आणि ह्या गोष्टीचा तिला आनंद होत होता आणि म्हणुनच ती मला एवढ मोठ प्रकरण होऊन सुध्दा ती मला टोमणे मारायची नखरे करुन जळऊन दाखवु लागली ती मुलगी माझ्या समोर आल्यावर तोंड वाकड करून चक चक आवाज करून मला हिणवायची त्याचं वरून परत दुसरा मॅटर झाला आणि तीचे आई वडील येऊन माझ्या बायकोशी भांडले आणि बाप बोलला परत आत टाकू का निच जातीचा असा म्हणाला खर तर खालच्या जातीचे तिच लोक होती हे सर्वानाच माहीत होते आणि मग अश्या रोज रोज होणाऱ्या लफड्या मुळे मी कंटाळुन मुलाच्या भावी भविष्यासाठी शेवटी मी माझे घर विकून त्याच ठिकाणी तिच्यापासून थोड्या लांब अंतरावर रहायला गेलो शेवटी मी कसा-बसा ह्या प्रकरणा मधून सुटलो त्या साठी मला माझ्या भावाने आणि त्याच्या मित्राने खुप मोठी मदत केली त्याच्या मोठ्या ओळखी मुळे पोलिसांवर दबाव आणून आणि काही पैसे देऊन तो मॅटर आम्ही तिथेच संपवला पण कमालीची गोष्ट म्हणजे त्या मुलीचे सर्व पुरावे माझ्याकडे असुन त्या मुलीला त्या गोष्टीची अजीबात लाज, लज्जा,शरम, अब्रु नव्हती तिला भीती पण वाटली नाही असो पण हे आताच्या मुलांसाठी आणि माणसां साठी सावधान आणि सतर्क राहण्यासाठी खुप आहे म्हणुन कुठीलीही मुलगी किंवा बाई स्वताहून आपल्याला आकर्षित करुन आपल्याला सहजरीत्या सेक्स करायला देत असेल तर तिचा त्या मागचा हेतु लक्षात घ्या आपण कुठल्या संकटात तर अडकणार नाही ह्याची खबरदारी घ्या कारण कितीही काहीही झालं चुकी मुलाची किंवा माणसाची नसेल तरी सुध्दा मुलींना आणि बायकांना त्यांच्या बाजूने न्याय मिळतो आणि आपणच अडकले जातो हे लक्षात ठेवा
सत्य कथा समाप्त
🙏धन्यवाद 🙏
|| माझ्या बरोबर घडलेल्या या प्रसंगात काही मला पडलेले प्रश्न ||
१) जर तुमचे लग्न झालेल असेल आणि तुम्हाला कोणी अश्या लहान मुलीने समोरून सेक्स करायला भाग पाडले तर तुम्ही काय केले असते.
२) तुम्ही तिला आपल्याला सेक्स करायला देते म्हणुन प्रत्येक वेळेस बक्षीस आणि तिला लागतील तेव्हा पैसे पुरविले असते
३) जर तिने तुम्हाला असे सांगितले असते की जो पर्यन्त माझ लग्न होत नाही तो पर्यन्त तु माझ्याशी संबंध ठेव किंवा तुम्हाला तिने लग्नाची ऑफर दिली असती तर तुम्ही काय केले असते
४) तुम्ही तिच्याबरोबर पुर्ण योनी सेक्स केला असता का? की माझ्या सारखा फक्त तिच्या आवडीचाच सेक्स तिला दिला असता
५) तुमच्याकडे तिचे सर्व पुरावे असुन तुम्ही तिच्यावर जबरदस्ती किंवा तिला ब्लॅकमेल केले असते का ?
६) तुम्ही तिचे पहिल्या पासूनचे तिचे मोबाईल वरचे चावट आणि प्रेमाचे संभाषण,पैसे पाहिजेत, प्रेमाचे, चावट, आणि ईतर नॉर्मल आणि व्हॉटसअप संदेश व्हिडियो, तिने स्वतःहा स्वखुशीने पाठवलेले तिचे नागडे फोटो आणि स्वखुशीनेच काढायला सांगितलेले
दोघांच्या सेक्स करतानाचे सेक्स व्हिडिओ पुरव्या साठी तुम्ही जपुन ठेवले असते का?
७) तुम्ही तिने घातलेल्या अटी आणि तिने दिलेल्या आई-बहिणीच्या शिव्या सहन केल्या असत्या का? माझ्याशी समक्ष बोलताना अरे-तुरे आणि भर सोसायटी मध्ये तिच्या मैत्रिणी सोबत असताना मी तिच्या बाजूने जात असताना काका-
काकाचे नाते ठेवून आमचं दोघांच काहीच लफडे नाही असे मैत्रीणीना दाखवुन तिने मारलेले टोमणे तुम्ही सहन केले असते का?
८) १)तुम्ही तिला तुमच्या बायकोचे नागडे फोटो आणि व्हिडियो दाखविले असते का २) तिला स्वतः च्या आपल्या बायको बरोबर आपण केलेले सेक्स व्हिडियो बनवुन दाखविले असते का?
३)आपल्या बायको बरोबर समलिंगी सेक्स करायची परवानगी दिली असती का?
४) तुमच्या पती पत्नीचा दोघांचा प्रत्यक्ष सेक्स दाखविला असता का?
५) तुम्ही तिला तिघेही मिळुन सेक्स संबंध करुन सामील केले असते का?
६) तुम्ही तिला तिच्या इच्छे प्रमाने तुमचा दोघांचा लाईव्ह सेक्स माळ्यावर लपवुन बसवून पाहायला दिला असता का?
९) तु बाहेर काही करू नको मी तुला सेक्स आणि पैसे सुध्दा देतो सर्व पुरवतो म्हणुन तु फक्त माझ्या बरोबर रहा असा सल्ला दिला असता का?
१०) तुम्ही तिला तिच्या प्रत्येक बिर्थडे च्या दिवशी खुप मोठे बक्षीस दिले असते का? तिला मोबाईल आणुन दिला असता का?
११) तिने मला असे सांगितले होते की आपले दोघांचे लफड आहे आपण दोघे सेक्स करतो हे माझ्या मम्मीला माहीत आहे हे कितपत खरे असु शकते का? की ती खोटे बोलत होती
१२) जर तिने तुमचा न वापरलेला नवीन आणलेला मोबाईल पहिल्याच दिवशी दोन-तिन दिवस वापरुन परत देते असे सांगुन घरी घेऊन गेल्यावर तो मोबाईल परत दिला नसता तर तुम्ही काय केले असते?
१३) तुमच्या मुलीने असे केले असते तर तुम्ही काय केले असते नविन मोबाईल सोबत तुमच्या मुलीला तुम्ही चॅटिंग करताना आपल्याच घरात रेड हँड पकडल असत तर तुम्ही काय केले असते? काय प्रश्न विचारले असते
१४) तिने सांगितल्या प्रमाणे की माझे लग्न होई पर्यन्त मला अशीच सेक्स आणि पैशांची साथ दे माझ लग्न झाल्यावर बघु काय करायच ते ह्या बद्दल तुम्ही काय विचार केला असता?

112 

Share


अनुभवाचे बोल
Written by
अनुभवाचे बोल

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad