Bluepad | Bluepad
Bluepad
मित्रांचे अनुभव_एक सत्य कहाणी शॉर्ट कट पुढे पुर्ण स्टोरी अपलोड केली आहे
Sahil Mohan
Sahil Mohan
20th Sep, 2022

Share

मित्राचा अनुभव
मी नुकताच जुन्या ठिकाणची खोली विकून नवीन ठिकाणी राहायला आलो होतो माझे लग्न होऊन १ वर्ष झाल होत.मी नवीन ठिकाणी २००० साली त्या नवीन बैठी चाळीच्या सोसायटी मध्ये राहायला आलो होतो.बहुतेक मराठी माणसे आणि एखाद दोन मुसलमान,
ख्रिचन, गुजराथी,बंगाली, त्या सोसायटी मध्ये रहात होते.माझ्या घराला लागूनच एक फॅमिली राहत होती नवरा बायको आणि मोठा मुलगा आणि लहान मुलगी राहत होती अगदी लहापणापासूनच ती मुलगी माझ्या समोर उघडी नागडी राहुन हगणे मुतणे करून खेळली सुध्दा होती.आणि काही दिवसांनी थोडीसी मोठी होऊन ती माझ्या समोर पूर्ण नागडीच होऊन माझ्याशी कधी सेक्स करु लागली तेच कळले नाही.
मी तिला माझ्या मुली सारखे मानत आणि वागवत होतो :-
ती मला माझ्या मुली सारखी होती मी तिला मुलगीच मनायचो पण तिने मला हळु हळु विश्वासात घेऊन मला लाडी गोडी लावून मला सेक्स बंधनात अडकवले. आमचा सेक्स चालु झाला तरी सुध्दा मी तिच्यावर नेहमीच मुली प्रमाणेच प्रेम करायचो आणि तिच्या मर्जी प्रमाणेच मी तिला सेक्स देऊन खुश ठेवायचो त्या मुली सारख्या प्रेमा मूळे मी कधीचं हद्दीच्या बाहेर गेलो नाही. पण मला एक गोष्ट खटकत होती ती मुलगी मला लहान मुली सारखी होती आणि मी तिच्या आवडी आणि हट्टा मूळे तिला तिच्या आवडी प्रमाणेच सेक्स देऊन मी तिला खुश करीत होतो.आणि काही दिवसांनी ही मुलगी माझ्याकडे त्याच सेक्स करवून घ्यायचेच रूपये घेऊ लागली.
सेक्स करताना मी तिला सर्व सांभाळुन घेऊन तिला आपल्या घरातलच कुटुंब आहे असे समजून जबरदस्ती न करता मी तिची पुर्ण पणे काळजी घेत होतो जर तिच्या बरोबर योनी सेक्स केले तर कदाचीत तिला त्रास होईल किंवा तिला झालेला त्रास ती तिच्या आई वडिलांना सांगेल आणि मी अडकेन ह्या भीतीने मी तीच्याच आवडी प्रमाणे तिला सेक्स सुख देत होतो आणि ती सांगेल तेच प्रकार मी करत होतो.मी कधीच तिच्यावर चीटिंग जबरदस्ती ब्लॅक मेल न करता तिच्या हव्या त्या अपेक्षा पुर्ण करत होतो.आणि नंतर ती हा सेक्स करवून घ्यायचे माझ्या कडून पैसै ही घेऊ लागली होती तेही मी तिला देत गेलो शिवाय अधुन मधून ती माझ्या कडे वेगवेगळी कारणे सांगुन गिफ्ट द्यायसाठी, वडापाव,पाणी पुरी,भेल पुरी, मोबाईल रिचार्ज असे काही कारण सांगुन माझ्या कडून पैसे मागत होती तेही मी देत होतो. तर कधी तिच्या मित्र मैत्रिणीचा वाढदिवस असो किंवा तिचा वाढदिवस असो ती नेहमी माझ्या कडून पैसे मागायची त्या वेळेला मी तिला नेहमी पैसे पुरवत होतो.तर कधी दिलेले पैसे पडले असे सांगुन माझ्या कडून परत पैसे घेऊन जात असे तिला मी पुर्ण पणे सेफ ठेऊन मी तिच्या बरोबर सेक्स करत होतो.माझ्या जागेवर कोण दुसरा असता तर तो हळू हळू फायनली योनी सेक्स करून तिला चार पाच वर्षे पुर्ण म्हणजे योनी सेक्स ची मजा घेत राहिला असता. आणि कदाचीत ती ब्लॅकमेलला ही बळी पडली असती.पण ह्याचाच तिने फायदा उचलला.आणि मी तिला दर वेळेला पुर्ण नागडी करूनही तिच्या बरोबर खुप खुप सेक्स ची मजा मी तिला तिच्या आवडी नुसार दिली एवढ सर्व माझ्या हातात असुन सुध्दा मी तिच्या बरोबर पुर्ण पणे म्हणजे तिच्या बरोबर योनी सेक्स न केल्याचा मला आज पच्छाताप झाला आहे कारण त्याचाच फायदा हया मुलीने घेऊन मला अडकवून मलाच खोट्यात काढून मलाच पोलिसांचा मार दिला आणि मला बर्बाद आणि बदनाम करुन शेवटी मलाच थेथून घर सोडुन जायला भाग पाडले शेवटी चूक माझीच होती. कारण नाबालिक मुलीला सेक्स पाहिजे होते मी तीला तेंव्हा तीथेच नकार दिला असता तर एवढ प्रकरण झाले नसते. मी तिला माझ्या मुली प्रमाणे मानत असुन तिला सेक्स देत राहिलो. ही माझी सर्वात मोठी चूक होती हल्ली लहान मुलींशी मोठया माणसा बरोबर सेक्स करणे हे सहज आणि सामान्य झाले आहे.हल्ली खुप ठिकाणीं असे लपून छपून चालते व घडते आणि पचवले ही जाते.काहीचे लफडे उघडकीस येतात तर काहींचे लास्ट पर्यन्त सक्सेस होतात मला असे वाटले की कोणाला कधी नाराज करायच नाही आणि नाही बोलायच नाही म्हणून मी तिला नाराज न करता तिला पाहिजे तो तिच्या आवडीचाच तिला चार ते पाच वर्षे सेक्स देऊन खुश करत तिला पाहिजे ते देत होतो.
माझे नशीब:-मी लग्न झालेला व्यक्ती होतो.आणि माझ्याच घराला लागुन असलेले तिचे घर होते.शिवाय माझ्या आणि तिच्या वयात २९ वर्षाचे अंतर होते आणि ती कोवळी बाल वयीन होती.
साहजीकच लहानपणा पासून.कोवळी सेक्सी चावट मुलगी जिच्या मागे खुप जण हात धुवून मागे लागले होते. तिने मला स्वतः सेक्स करायला तयार करुन मला जबरदस्ती न करता सहज सेक्स करायला देत होती. तेही जबरदस्ती न करता समोरून येऊन मला फुकट सेक्स करायला भाग पाडून सेक्स करायला देणे
आणि मला सहज आयते सेक्स करायला मिळणे म्हणजे नशीबाची गोष्ट आहे.
त्या मुलीला असलेली आवड नाद आणि सवयी:-चम चमीत नव नविन पदार्थ खायचे प्यायचे मित्र मैत्रिणी बरोबर बाहेर जाऊन किंवा शाळेत येता जाता मित्र मैत्रिणी बरोबर वेग वेगळ्या डिश खाणे मित्र मैत्रिणीचा आणि स्वतःचा वाढदिवस साजरा करून खाणे पिणे करणे भेट वस्तु देणे घेणे करणे असच ती आजु बाजुवाल्याच्या घरी जाऊन सुध्दा त्याच्या
घरातले चांगलें चांगलें पदार्थ खाऊन यायची आणि मग जो पर्यन्त घरातले तिला बोलवत नाही तो पर्यंत ती स्वताच्या घरी परत यायची नाही आणि मग हाक मारुन घरी आल्यावर ती आई भाऊ जीव वडिलांचा धाप लागेपर्यंत मार आणि बोलणी खायची
बोलणे वागणे :- चंचल आणि फटकळ स्वभावाची तोंडावर गोड आणि आतून खोड असा स्वभाव तिचा होता. मुलांना फसवून प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून वेटींग लिस्ट मध्ये ठेवणे
शरीराची ठेवण :- अंगाने बारीक स्लिम फीट पण आतुन चोर भरलेली बॉडी असलेली, कुल्ले गॉड गिफ्ट भरगच्च वर आलेले,काळी सावळी,मुलगी होती.
तिची कपडे घालायची पद्धत आणि चाल:- ती नेहमी स्किन फीट आणि शॉर्ट कपडे घालायची आणि रस्त्यांनी,
सोसायटी मध्ये आणि शाळेत येताना-जाताना ती तिचे पुर्ण अंग उडवत बोचे हलवत कॅट करत चालायची आणि तिच्या अश्या चालण्या मुळे तिला लहान मुलांपासून ते म्हातारी माणसे सर्व जण तिला ओळखायला लागली होती ती खूप फेमस झाली होती ती स्लिमफीट शॉर्ट कपडे घालणारी ब्लॅकब्युटी
-सेक्सी गर्ल म्हणुन ओळखली जाऊ लागली होती.अश्या या चाल-चलन, सेक्सी चालणे आणि वागण्या मुळे तिची खुप ओळख वाढली होती. गल्लो गल्ली तिला ओळखु लागली.आणि म्हणुन तिचे खुप मित्र मैत्रिण झाले त्याचाच फायदा तिला फेसबूक व्हॉटसअप वर झाला. म्हणुन फेसबूकला तिचे खूप मित्र मैत्रिण झाले तिने बहुतेक मुलांना आपला मोबाईल नंबर वाटला होता. तिला खुप तोंडी आणि फेसबूक वर आय.लव्ह.यू. आणि फ्रेन्डशीप रिक्वेस्ट आल्या.
सुरक्षित सेक्स करण्यासाठी तिची कल्पना :- मला ओपन सेक्स साठी ग्रीन सिग्नल मिळाल्यावर तिला प्रश्न पडला की आता आपण दोघेही ओपन सेक्स फ्री झालो आहोत पण माझी बायको असताना माळ्यावर खेळायला यायच्या निमित्ताने येऊन सेक्स करण्यासाठीं
एक चादरी खोली बनवायचे ठरवले
उघड्यावर सेक्स करतांना माझ्या बायकोने किंवा कोण माळ्यावर अचानक येऊन आपला सेक्स बघू शकतो आणि आपण दोघेही सेक्स करतांना पकडले जाऊं शकतो म्हणून तिने एक कल्पना काढली माझ्या माळ्यावर कपडे सुकत लावायला बऱ्याच रस्या बांधलेल्या तिने तिथे खेळायच्या निमित्ताने दोन चादरी लावून चादरी खोली तयार केली. आणि सर्व बाजूने पॅक ठेवली तिला दरवाजा न ठेवता चादर बाजूला करून आत जाण्यास अशी खोली बनवली आणि मग आम्ही त्याचं झोपडीत नेहमी सेक्स करायचो.
आमचा नेहमीचा चालणारा सेक्सचा प्रकार:- मला तिने सवय लावल्यावर आधी ती माझ्या पोट माळ्यावर जायची आणि ती त्या चादरीच्या खोलीत जाऊन मला वर यायला सांगायची ती वर जाऊन चड्डी काढून झोपलेली असायची काळी सावळी होती पण खरच तिच शरीर पाहून खूप इंटरेस्ट यायचा बारीक सडपातळ आणि भरगच्च चोर बॉडी असलेले कुल्ले भरलेले नंतर मी त्या खोलीत जाताच माझे दोन्ही हात तिच्या कुल्ल्यावर ठेऊन कुल्ले दाबत तिचे अर्धवट काढलेले कपडे हळु हळु पुर्ण काढून तिला पूर्ण नागडी करून मग मी तिच्या योनीला जीभ लावून चाटायला सुरुवात करायचो बायको घरी असेल तेव्हा मधे मधे चादर आड करून बघत राहायचो की ती वर तर येट नाही ना आणि कुठले काम करत असली तर बिन्धास्त एकजीव होऊन आमची रासलीला चालु होत असे
माझ्या बरोबरच तिने सेक्स करायचा विचार का केला असावा:- तेव्हा मी खुप कमवत होतो माझे ब्रँडेड कपड्यांचे दुकान होते माझ्या घरी सर्व काही होते. त्या आधी मी जिम मध्ये व्यायाम, स्विमिंग शिकवत होतो आणि मी बॉडी मालिश सुध्दा करायचो माझे शरीर पीळदार आणि चोर बॉडी होते जरा काही काम केले तर माझे शरीर भरुन माझ्या हाताच्या नसा बाहेर दिसत होत्या हे पाहून त्या मुलीची आई मला ते बोलून दाखवायची की भाऊंच्या नसा किती बाहेर येतात तिची आई माझ्यावर फिदा होती नंतर काही दिवसांनी ती मुलगी सुध्दा माझ्यावर फिदा होऊन मला सेक्स साठी ऑफर दिली.
आम्ही कोण कोणत्या प्रकारचा सेक्स करायचो:- मला तिने ज्या प्रकारे सेक्स करायला सांगितला तोच सेक्स मी तिला द्यायचो.तिला योनी चाटलेली खुप आवडायची माझी सुरुवात तिथुनच व्हायची योनी चाटताना तिच्या योनित जीभ घालुन गोल गोल फिरवत रहाणे त्याच बरोबरच तिच्या आजबाजूचा भाग आणि डोफर्याच्या खाल पर्यन्त मांड्या चाटणे, कुल्ले चाटणे,पोट चाटणे, छाती चाटून त्या वरील लहान मनुके तोंडात घेऊन दोन्ही ओठात पकडुन चोखणे मनुक्याबर जीभ फिरविणे,योनी मध्ये हळु हळु सर्व बोटे घुसविणे,किसिंग करणे, गालावर, कपाळावर, बंद डोळ्यांवर कीस करणे मिठ्या मारून सर्व अंगावर हात फिरवुन सेक्स मी तिच्यबरोबर नेहमीच करतो
आता ती स्वतः हुन करणारा सेक्स:- माझा लिंग हातात घेऊन लिंगाचे टोपण जोर जोरात उघड बंद करून माझ्या लिंगाचे पाणी योनी, बोक्या,पोटा, छाती, वर उडविणे, माझा लिंग हातात घेऊन माझ्या लिंगावर बसुन माझा लिंग कधी बोच्यात तर कधी योनीत घुसवायचा प्रयत्न करणे लिंगाचे उडालेले अंगावरचे पाणी हाताने चोळत सुकविणे आणि कधी कधी त्याचा वास घेणे, आडवे तिडवे सेक्स शॉट कसे मारतात ती स्टाईल करणे आणि माझ्या लिंगाच पाणी पाडून घेणे.
एकदा चालु झालेला सेक्स ती संपवुन
माझ्या लिंगाचे पाणी तिच्या अंगावर पडे पर्यंत ती शांत बसायची नाही. आणि सेक्स करताना तिच्या घरातुन कोणाची बोलवायची हाक आली तरी ती तिच्या घरी जाऊन परत माझ्या घरी येऊन तो सेक्स पुर्ण करूनच जायची मला तिने एक दोन महिने फुकट सेक्स करायला दिला नंतर ती हा सेक्स करायचे पैसै घेऊ लागली.
मला तिने अडकवले खरे पण :- स्वत: च्या सेफ्टी साठी मला तिने खोट्यात पाडून मला अडकवून पोलीसांचा मार देऊन स्वतःहा खरी तर ठरली पण सोसायटी मध्ये खुप चर्चा होत होती ही मुलगी एवढी चंचल चावट तिचे चाल चलन सर्वानाच माहीत होते पाच वर्ष ह्या दोघांचे प्रकरण आणि सेक्स संबंध चालू होते ही मुलगी दिवसा ह्या माणसाच्या घरी गेल्यावर घरातून दोन-तिन तास बाहेर निघत नसायची रोज संध्याकाळी ७ वाजता माझी बायको आणि कोणीही घरी नसताना ही मुलगी हया माणच्या घरी येऊन त्याच्या बरोबर एक दीड तास ह्या माणसा सोबत एकटी येऊन काय करत असेल हया दोघांमध्ये काय काय झाले असेल हा विचार सर्व करत होते काहीं काही गोष्टी माझ्या कानावर येत होत्या एक बाई तर एकाला सांगत होती की ह्या मुलीची छाती ह्यानेच एवढी मोठी केली असेल आणि कुल्ले ह्याचं माणसाने बाहेर काढली असावी.ही लहान पणापासून एवढी फिट का होती अश्या खुप चर्चा होत होत्या
पैसै मागायची कारणे:- वडापाव, पाणीपुरी,भेळपुरी किंवा काही खायच असेल तेव्हा पैसै मागणे, मित्र मैत्रिणींचा किंवा स्वतःचा बर्थडे असो गिफ्ट द्यायला आणि छोटीशी पार्टी करायला पैसे मागणे, स्वत:हा च्या बर्थडे साठी जास्त पैसे मागुन मोठी भेटवस्तु मागायची अपेक्षा, मोबाईल रिचार्ज साठी पैसै मागणे, तर कधी दिलेले पैसै पडले सांगुन परत पैसै मागणे
पैसै नाही दीले तर
मला घातलेल्या अटी
दोघांचा सेक्स करायचा प्रकार:-
1) माझा प्रकार :- मिठी मारून तिच्या पाठीवरून कुल्या पर्यन्त हात फिरवत राहणे, कुल्ले दाबणेकेसांवरून प्रेमानें हात फिरवुन तिला कुरवाळणे,कपाळावर,दोन्ही डोळ्यांवर,दोन्ही भुवयांवर,गालांवर कधी नाकावर, हनुवटीवर, आणि ओठांत ओठ घालून किसींग करणे,तर वरच्यावर ओठांत ओठ ठेऊन ओठ चोखणे,पोटावर, हातावर छातीवर हात फिरवुन तिचे मनुक्या एवढे लहान निप्पल ओठांत घेऊन चोखणे जिभेने चाटणे पुच्ची पासून सर्व मांड्या चाटणे पुच्चीत जीभ घालुन फिरवून पुच्ची ओली करून पुच्चीतले आलेले पाणी पिने, पुच्चीत सर्व बोटे घालणे हळुवार छातीवर हात फिरवुन बोटांनी निप्पल कुरवाळने, पोझिशन मध्ये बसुन माझा लिंग हातात पकडुन तिच्या योनीच्या फटीवर वर खाली घासून तिच्या योनीच्या होलावर लिंगाचे बोंड दाबणे, माझ्या लिंगाचे पाणी तिच्या अंगावर वेगवेगळया ठिकाणी आणि प्रायव्हेट पार्ट वर उडविणे
2) तिचा प्रकार:- मिठी मारून पकडुन ठेवणे, मी आल्या आल्या चड्डी काढून नागडे होऊन माझ्या केसांवरून प्रेमाने हात फिरवुन मला तिची योनी चाटायला लावणे, योनी चाटायची बंद केल्यावर दोन्ही हातांनी केस घट्ट पकडुन केस खेचून परत योनी चाटायला सांगुन जबरदस्ती करणे, माझ्या लिंगावर विशिष्ट प्रकारे पोझ घेउन माझा लिंग हातात घेऊन बोच्या पासून ते पुच्ची पर्यन्त माझा लिंग घासून फिरविणे, आणि बोच्याच्या आणि योनीच्या लहान होला मध्ये माझा लिंग दाबुन त्या होला मध्ये घालायचा प्रयत्न कारणे, बोचा चाटायला सांगणे, माझा हात छातीवर ठेऊन माझे तोंड तिच्या छाती जवळ आणून मल ते चोखायला आणि जिभ फिरवायला सांगणे,
पैसै घुउन सुध्दा बदनामी आणि आमचं काहीच नाते नाही असे मैत्रिणींना भडवणे
केलेलें विचित्र प्रकार मुलींना घरी आणून
त्या वेळेला मलाच तिने सेक्स करायला तयार केले मी तिला तिच्याच आवडीचा तिला पाहिजे तसा सेक्स देत होतो मी तिला मला सेक्स करायला पाहिजेच अशी कधीच जबरदस्ती किंवा ब्लॅकमेल सुध्दा केले नाही तिने पाठविलेले तिचे नागडे फोटो आणि तिच्या सांगण्या नुसार काढलेले आमचे सेक्स व्हिडियो ह्याचा कधिच दुरुपयोग केला नाही तिच्या बरोबर सांभाळुन आणि तिला त्रास होईल असा सेक्स कधीच केला नाही योनी सेक्स केल्यावर त्याचे पुढचे परिणाम काय होतील उदा.योनी रक्तश्राव, घाबरून ती तिच्या आई वडीलांना सांगेल की मी बाजूच्या काकांशी योनी सेक्स केला माझ्या योनीतून रक्त आले होते आणि माझी योनी दुखत आहे.असे सांगुन मी अडकेल या भीतीने मी तस काही केले नाही.तेव्हा मी तिला पूर्ण घेऊ शकलो असतो मी वयाने खुप मोठा असल्याने कदाचीत ती घाबरून मला द्यायच्या एच्छेत नसावी (पण हल्ली ते १००% शक्य आहे आणि बऱ्याच ठिकाणी असे लपून छपून होत आहे.)
आम्ही काही कारणा मुळे वेगळे आणि अबोल होऊन आज ३ वर्षे झाली
पण आता आमचे असे झाले आहे की ती
१००% घेण्याच्या लायक झाली आहे आणि मी तिला घेऊ शकत नाही कारण एक तर आमचे फिस्कटले आहे,माझे वय खुप आहे,तिला कदाचीत नवीन पैसेवाले मिळाले असतील. हेच दुख मला होत आहे.कदाचीत तिला पाहिजे तेव्हा मी तिला पुर्ण पणे घेतले नाही.आणि आता घ्यायच्या लायक झाली तर ती दुसऱ्यांना घेत असेल
जेव्हा मी त्या मुली बरोबर सेक्स करत होतो.तेंव्हा मी माझ्या मित्राला तिने मला स्वतःहून पाठविलेले तिचे नागडे फोटो मी त्याला दाखवले होतें तेव्हाच मला माझ्या मित्राने मला एक चांगला सल्ला दिला होता जर आपल्याला कोणाला जर खायला द्यायची ईच्छा असेल तर उशीर न लावता खाऊन पिऊन तिची ईच्छा पुर्ण करुन मोकळे व्हायचे किंवा तिला नेहमी खात पित ठेऊन तिला खुश करत राहायचे नाहीतर बाकीचे खायला टपलेलेच असतात मग ती दुसऱ्याला नको त्याला खायला देऊन मोकळी होते.मग दुसरा कोणीही तिला खाऊन पिऊन गेल्यावर आपल्याला मोठा पच्छाताप होतो आणि नेमके माझ्या बाबतीत तसे घडले.पाच वर्षे माझ्याकडे असलेल्या कोऱ्या करकरीत वस्तूचा मी योग्य प्रकारे उपयोग केला नाही आता ह्याची मला मोठी खंत वाटत आहे.

121 

Share


Sahil Mohan
Written by
Sahil Mohan

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad