Bluepad | Bluepad
Bluepad
लहानपणी होणार्या झवाझवीच्या प्रबळ इच्छेमागची विवीध प्रकारची कारणे-
Sahil Mohan
Sahil Mohan
20th Sep, 2022

Share

लहानपणी होणार्या झवाझवीच्या प्रबळ इच्छेमागची विवीध प्रकारची कारणे-
लहानपणी अनेक मुला-मुलींना झवाझवीच्या सुखाची जी प्रबळ ईच्छा होत असते त्या मागे ज्योतिषशास्त्रीय , वैद्यकीय किंवा वैज्ञानिक व नैसर्गिक अशा तीन वेगवेगळ्या प्रकारची कारणे आहेत ती पुढीलप्रमाणे.
अ)ज्योतिषशास्त्रीय कारणे
1) कामवासनेचा कारक असलेला शुक्र हा ग्रह जन्मपत्रिकेत मंगळाच्या मेष व वृश्चिक , बुधाच्या मिथुन आणि कन्या , चंद्राच्या कर्क , गुरुच्या मीन , शनीच्या मकर , व स्वराशीचा म्हणजे वृषभ किंवा तुळ राशीत असेल तर कामवासना खुपच जास्त असते.
2)जन्माच्या वेळी शुक्र हा चंद्राच्या युतीत असेल तर चंद्र हा मनाचा कारक असल्यामुळे व शुक्र वासनेचा कारक असल्यामुळे मन आणि वासना या दोन्ही गोष्टी एकत्र आल्या तर लहानपणापासुन मनात प्रचंड कामवासना निर्माण होणारच आहे.
3)शुक्र आणि मंगळ यांची पत्रिकेत युती असेल तर शुक्र म्हणजे स्त्री व मंगळ म्हणजे पुरुष असल्यामुळे जन्माच्या वेळी अशी ग्रहस्थिती पत्रिकेत असल्यास स्त्री आणि पुरुष एकत्र आल्यामुळे कामवासना लहानपणी जागृत होऊन सेक्सच्या सुखाची लहानपणी तीव्र ईच्छा निर्माण होते.
4)शुक्र हा रवी , शनी , हर्षल , नेपच्युन , प्लुटो , राहु , केतु यापैकी कोणत्याही पापग्रहाने युक्त असेल तरीही त्या मुलामधे लहानपणापासुनच कामवासना अधिक असते.
5)नवमांश कुंडलीमधे शुक्र ग्रह जर स्वनवमांशात म्हणजे तुळ राशीत 3 अंश 20 कला असेल तर अशा लहान मुलांची कामवासना अतिशय प्रबळ असते.
6)पत्रिकेतले दहावे स्थान हे मनावर जास्तीत जास्त परिणाम करणारे असल्यामुळे या स्थानात शुक्र असेल तर तो कामवासना ईतकी प्रबळ बनवतो की लहानपणापासुन जेव्हा जेव्हा ईच्छा होईल तेव्हा तेव्हा मनसोक्त स्त्रीसुखाचा आनंद मिळवुन देतो
7)शुक्र जर चतुर्थ स्थानात असेल तर चतुर्थस्थान हे बालपणीचे सुख दर्शवणारे व एकंदरीत गृहसौख्याचे स्थान असल्यामुळे या स्थानातला शुक्र शाळकरी वयातले प्रेम दर्शवतो.म्हणजेच अशा मुलांना लहानपणी शाळेत जायला लागल्यापासुन लवकरच स्त्रीसुखाचा योग येतो.आणि हा योग जन्मभर टिकतो
8)शुक्र बुधाच्या मिथुन राशीत असलेली मुले मुली व स्त्रियांच्या अधीन असतात.
9)सप्तमस्थान हे विवाहानंतरचे लैंगिक सुख दाखवतो.त्यामुळे ईथे शुक्र बलवान चांगल्या स्थितीत असेल तर लग्नानंतर भरपुर लैंगिक सुख देतो.
10)अष्टम स्थान हे मृत्युचे स्थान असल्यामुळे येथील शुक्र हा विवाहापुर्वीचे व नंतरच्या संबंधांचं सुख मिळवुन देतो.
11) शुक्र बाराव्या स्थानात असेल तर हे स्थान गुप्त प्रेमसंबंधांचे असल्यामुळे या ठिकाणी तो भोग योग निर्माण करतो.व मुलांची कामवासना अत्यंत प्रबळ करतो.अशा मुलांना लहानपणापासुन संधी मिळताच गुप्तपणे एखाद्या मुलीसोबत किंवा बाईसोबत शरीरसुखाचा आनंद घेण्याची खुप सवय असते.
12)प्रथमस्थानी असलेल्या राशीचा मालक ग्रह (लग्नेश)व शुक्र हे दोन्ही सम म्हणजेच स्त्री राशीत असतील तर अशा मुलांना वीर्य खुप येते.
13)शुक्र आणि चंद्र यांची युती पहिल्या स्थानात असेल तरीही अशा मुलांची कामवासना खुपच जास्त असते.
14)शुक्र आणि मंगळ युती तसेच नवमांश कुंडलीत सप्तमस्थानी राहु व त्याच्यासमोर प्रथम स्थानी केतु असणे ही स्थिती गतजन्मीची अतृप्त कामवासना दर्शवते.
15)जन्मपत्रिकेत एक , चार , सात , आठ , बारा या स्थानी मंगळ असेल तर त्या व्यक्तीला मंगळाचा दोष आहे असे म्हणतात.याचा अर्थ मंगळ असलेली मुले ईतर सर्वसामान्य मुलांपेक्षा जास्त रागीट व जास्त कामुक असतात.
ब) वैद्यकीय किंवा वैज्ञानिक कारणे -
1) ज्या मुलांमधे टेस्टोस्टेराॅन या पुरुषी हार्मोनचे प्रमाण लहानपणापासुनच अतिशय जास्त असते त्यांना लहानपणी अतिशय ताठरता येत असल्यामुळे मुली किंवा बाईसोबत दिवसातुन अनेकदा बराच वेळ सारखी सारखी झवाझवीची मजा करुन ताठरता शांत करावी असे त्यांना वाटत असते.तसेच ज्या मुलींमधे इस्ट्रोजेन व प्रोजेस्टेराॅन या स्त्री हार्मोनचे प्रमाण लहानपणापासुनच खुप जास्त असल्यामुळे हे हार्मोन त्यांची लहानपणापासुनच झवाझवीचं सुख अनुभवण्याची ईच्छा अतिशय प्रबळ करतात.मग त्यामुळेच काही मुलींना लहानपणी पुच्चीत एक बोट घालुन मागे पुढे करत हस्तमैथुन करण्याची ईच्छा होते तर काही मुली त्यांची पुच्ची गादी किंवा ऊशीवर घासुन स्वतःचं समाधान करण्याचा प्रयत्न करतात.अशा वेळी त्यांना एखादा मुलगा भेटला तर काय मज्जाच मज्जा दुधात साखर झवाझवी सुरु दुधाची तहान दुधानेच भागणार.ताकावर भागवायची गरजच नाही.त्याचप्रमाणे टेस्टोस्टेराॅन हा हार्मोन रक्तात मोठ्या प्रमाणात मिसळल्यावर हे रक्त लहान मुलांच्या लिंगातल्या नसांमधे मिसळलं की त्याच्या प्रभावामुळेच लैंगिक ताण येऊन झवाझवीच्या ईच्छेने लहान मुलांचं लिंग अतिशय ताठ , कडक ऊभं राहतं आणि मग ते झवाझवीचं सुख शोधण्याचा प्रयत्न करतात.काहींना यात यश येऊन सुख मिळतं ते आनंदी होतात तर काहींना मिळत नाही ते बिचारे दुःखी , निराश आणि हताश होतात.ही सगळी टेस्टोस्टेराॅन या हार्मोनची जादु आहे.
2) लहानपणी मुला-मुलींना मऊ गादी , ऊशीवर आपले ऊत्तेजित झालेले लैंगिक अवयव घासल्यावर किंवा एकमेकांच्या मिठीत शिरुन झवल्यावर त्यांच्या लिंग , पुच्ची व त्याच्या आजुबाजुची मऊ गुळगुळीत त्वचा या ठिकाणी खुप गुदगुल्या होऊन मज्जा येते व पुन्हा पुन्हा ऊठल्यावर घासण्याची किंवा झवण्याची ईच्छा होते याचं कारण असं की त्यांच्या त्या नाजुक अवयवांमधे शरीराचा शेवट होत असतो व तिथे नर्व्ह एन्डिंग्ज म्हणजेच मज्जा तंतुंचे जाळे खुप मोठ्या प्रमाणात पसरलेले असते हे सगळे मज्जातंतु प्रचंड ऊत्तेजित झाल्यामुळे ताठ झालेलं लिंग गादी / ऊशीला घासल्यावर किंवा एखाद्या मुली किंवा मोठ्या बाईच्या पुच्चीत घालुन झवल्यामुळे नाजुक जागेत होणार्या गुदगुल्यांच्या तीव्र आनंदामुळे ऊत्तेजित झालेल्या मज्जातंतुंवरचा ताण कमी कमी व्हायला लागल्यावर लहान मुला-मुलींच्या लिंग आणि पुच्चीला अतिशय बरे वाटते म्हणुन त्यांना बराच वेळ गादी-ऊशीवर आपले लहानपणी ऊत्तेजित झालेले लैंगिक अवयव बराच वेळ घासायला किंवा एकमेकांच्या मिठीत बराच वेळ झवाझवी करायला खुपच आवडत असतं.मज्जातंतुंवरचा ताण पुर्णपणे निघुन गेल्यावर तिथे खुप आराम आणि शांत शांत वाटतं ही जाणीव वारंवार अनुभवायला आवडत असल्यामुळे लहान मुला-मुलींना झवाझवीचा खेळ खेळायला खुप आवडत असतो.म्हणुन अशी मजा चालु असताना कोणीही आपल्याला रोखु नये , ओरडु नये , मारु नये आपल्या आनंदात मिठाचा खडा टाकुन आपला खेळ खराब करु नये आपल्याला आनंद घेऊ द्यावा असं त्यांना वाटत असतं.त्यांची ही ईच्छा व मानसिकता योग्य व नैसर्गिक असुन ती सर्व मोठ्या लोकांनी समजुन घेण्याची आणि मान्य करण्याची गरज आहे.
क) नैसर्गिक कारणे- यात तीन कारणे आहेत.
1) रस्त्यावर कुत्रा आणि कुत्री किंवा गाय आणि बैल यांची प्रणयक्रीडा पाहुन गंमत वाटल्याने ते आवडल्यानेही आपोआप लहान मुलामुलींचे लैंगिक अवयव ऊत्तेजित होऊन त्यांना झवाझवीची ईच्छा होऊ शकते.
2) घरी आपल्याच आई-वडीलांना किंवा शेजारी किंवा बाहेर एखाद्या खोलीत कोणाला तरी प्रणय करताना पाहिल्यास त्यामुळेही लहान मुला-मुलींना लैंगिक ऊत्तेजना येऊन आपणही तसं एकदा करुन बघावं असं वाटणं हे साहजिकचं आहे.त्यात गैर काहीच नाही.
3)एक लहान मुलगा आणि मुलगी दुपारी घरात एकटे असताना एकमेकांचे लैंगिक अवयव हात फिरवुन कसं वाटतं हे पहात असताना ऊत्तेजित झाल्यामुळे तसेच एखादी मोठ्या वयाच्या मुलीने शेजारच्या लहान मुलाला हसवण्यासाठी गंमत म्हणुन त्याच्या मानेवर , काखेत , छातीतल्या बरगड्यांवर , पोटावर , कमरेवर , तळपायांवर , दोन्ही मांड्यांवर तसेच दोन मांड्यांमधल्या नाजुक त्वचेवर प्रेमाने हळुवारपणे गुदगुल्या केल्याने त्याची मजा आल्याने आनंदीत होऊन लहान मुलाचं लिंग त्या मोठ्या मुलीसोबत झवाझवीचा खेळ खेळण्याच्या ईच्छेने वय कितीही कमी असलं तरीपण एकदम ताठ कडक ऊभं राहु शकतं.त्यानंतरही मुलीने त्याच्या कमरेवर हळुच दोन बोटांनी धक्के देत देत त्याला गुदगुल्यांनी आनंदीत करणं चालुच ठेवलं तर असह्य आनंदामुळे त्या मुलाचं लिंग चड्डीत खालुन वर टणाटण सारख्या ऊड्यांवर ऊड्या मारु शकतं.यामुळेही त्याला खुप मजा वाटु शकते आणि मग पुढे त्यांच्यात एकमेकांच्या मिठीत शिरुन तासंतास झवाझवीचा स्वर्गीय आनंद मिळवुन देणारा खेळ होऊ शकतो.रोज किंवा आठवड्यातुन अनेकदा ते अशी मजा करण्याची शक्यता असते.

123 

Share


Sahil Mohan
Written by
Sahil Mohan

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad