Bluepad | Bluepad
Bluepad
छळते भेट
कुलकर्णी दीपाली
20th Sep, 2022

Share

छळते भेट
अर्धवट ती भेट आपुली
अजूनही मला छळते
आतवताच तुला क्षणारधात
जखमच जणु भळभते
कुलदीपा

165 

Share


Written by
कुलकर्णी दीपाली

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad