Bluepad | Bluepad
Bluepad
अपुर्ण भेट
कुलकर्णी दीपाली
20th Sep, 2022

Share

भेट व्हावी तर पूर्णच
अपुर्ण कोणाचीही राहू नये
सांगायच सार जात राहून
मनात कायम साठुन ठेउ नये
कुलदीपा
अपुर्ण भेट

176 

Share


Written by
कुलकर्णी दीपाली

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad