Bluepad | Bluepad
Bluepad
बेफिकिरी मनाची
कुलकर्णी दीपाली
20th Sep, 2022

Share

बेफिकिरी मनाची
बेफिकिरी ती मनाची
आजही तशीच अनुभवतो
जेव्हा जेव्हा प्रेम
मी आपले आठवतो
कुलदीपा

188 

Share


Written by
कुलकर्णी दीपाली

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad