Bluepad | Bluepad
Bluepad
सांग ना का असे जाहलेमन बावरे-बावरे जाहले.....
Karan Gaikwad
Karan Gaikwad
20th Sep, 2022

Share

सांग ना का असे जाहलेमन बावरे-बावरे जाहले.....
सांग ना का असे जाहले
मन बावरे-बावरे जाहले........
मना...सांग ना मना ,
हरवला कुठे सांग ना मला....
मना सांग ना मना ,
हरवला कुठे सांग ना मला.....
स्वप्नात ही दिसते मला,
श्वासात मी भरतो तुला,
स्पर्शात ही जानवे मला,
प्रेम हे माझे कसे सांगू तुला.....
मना.... सांग ना मना ,
हरवला कुठे सांग ना मला......
गल्लीतून जाताना,
खिडकीत दिसली मला,
रेशमी केस पाहुनी
अंगाव आला शहारा
माझ्या हृदियावर आहे तुझा पहारा......
मना..... सांग ना मना
हरवला कुठे सांग ना मला
काळीज love you बोलतय,
ऐकऊ कसा मी तुला,
धडधड होताय काय करू,
प्रेमाचा औषध दे ना मला......
मना....सांग ना मना,
हरवला कुठे सांग ना मला.....
मिठीत ये माझ्या तु ,
स्पर्स होऊ दे मला ,
लग्नाला होकार दे ,
सारी दुनिया फिरवील तुला...
बावरा मी जाहलो ,प्रेमात आहे तुझ्या,
गर्मीतला गारवा ..... देईल मी ग तुला
थंडीतली उब तु देशील का ग मला.....
मना..... सांग ना मना ,
हरवला कुठे सांग ना मला.....
करण सुखदेव गायकवाड

191 

Share


Karan Gaikwad
Written by
Karan Gaikwad

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad