Bluepad | Bluepad
Bluepad
# मास्तरच्या लेखणीतून एक दुःखद सत्य :😢👍*
Dipak Gaikwad
Dipak Gaikwad
20th Sep, 2022

Share

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
*मास्तरच्या लेखणीतून एक दुःखद सत्य :😢👍*
*विद्यालयाच्या जागेपायी*
*कुणीच इथं भांडलं नाही*
*अन्..देवालयाच्या जागेसाठी*
*इथं रक्त कमी पडलं नाही..*
*माझाच देव मोठा म्हणण्यात*
*रक्ताच्या नद्या वाहील्या*
*ज्ञानगंगा कोरडी पडत*
*शाळा मात्र ओसाड झाल्या...*
*शाळा अजुनही तशीच*
*पडक्या,तुटक्या भिंतीची*
*गरीब माझ्या देशामधी*
*उभी मंदिरं सोन्याची...*
*धर्मासाठी, पैशांसाठी*
*अनेक आंदोलने पाहिली*,
*पण शिक्षणाच्या भल्यासाठी*
*मोर्चा कुणी काढला नाही*,
*शाळे मधली दानपेटी*
*भरलेली कधी पाहिली नाही*
*अन् मंदिराची दानपेटी*
*रिकामी कधी राहिली नाही...*
*शाळेतला पालक मेळावा*
*पालकांवाचून राहून गेला*
*देवालयात चेंगराचेंगरीत*
*माणुस मात्र तुडवून मेला...*
*विद्येचं ज्ञान देऊन*
*गुरूजी गरीबच राहीला*
*अन् अंधभक्तांचं’ दान घेऊन*
*पुजारी धनवान झाला...*
*खरंतर धर्म नावाचं पुस्तक*
*शाळेत कधीच उघडत नाही*
*अन् धर्माच्या नावाशिवाय*
*देशात पानही हालल नाही...*
*✍मास्तर...*
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🙏🙏🙏

167 

Share


Dipak Gaikwad
Written by
Dipak Gaikwad

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad