Bluepad | Bluepad
Bluepad
कोरोना नंतरचे लम्पी थैमान ...
jayu_sathe16
jayu_sathe16
20th Sep, 2022

Share

गोठ्यातल्या सर्जा राजाचा
आवाज नाहीसा झाला,
कोरोना‌ महामारी नंतर
तो लम्पीचा शिकार झाला...
जयु
कोरोना नंतरचे लम्पी थैमान ...

184 

Share


jayu_sathe16
Written by
jayu_sathe16

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad