Bluepad | Bluepad
Bluepad
फुलाच्या
psycho writer
psycho writer
20th Sep, 2022

Share

त्याच्या असण्याला एक नवीन रंगीबेरंगी अस्तित्व देणारी ती एक कळी...
तिला मिटलेल्या कळीपासून उमलताना, बहरताना बघणारं...तसेच तिच्यासोबत वाऱ्याबरोबर हसणारं, डोलणारं ते फुलझाड...
तिला कौतुकाने कोणीतरी घेऊन गेल्यावर माञ... आठवणींच्या एकटेपणात नक्कीच ते अश्रू वाहत असणार...
.
.
.
फुल तोडणाऱ्याला फुलाच्या सौंदर्याचे कितीही कौतुक असलं...
तरी त्या फुल झाडाला विलगीकरणाचे दुःख हे होणारच...
.

187 

Share


psycho writer
Written by
psycho writer

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad