Bluepad | Bluepad
Bluepad
🌺पितृपक्ष🌺
yashu kadam
yashu kadam
20th Sep, 2022

Share

🌺 पितृपक्ष🌺
⚜️ वडिलांचं रूप घेऊन
कावळा घरी आला..,
ताटातील अन्न पाहून
बोलावं वाटलं त्याला..!
⚜️ बरं नव्हत तेव्हा कधी
आणली नाहीस गोळी..,
आज कशाला वाढतोय रे
ताटात पुरणाची पोळी..!
⚜️ विनाकारण भांडण होता
दिसले खरे रूप..,
आज कशाला वाढतोय रे
मला गावरान तूप..!
⚜️ चटणी वर तेलासाठी
होत नव्हता राजी..,
कशाला वाढतो पात्रावर
वडे आणि भजी..!
⚜️ प्रेम नाही जिव्हाळा नव्हता
नाही दिली कधी साथ..,
आज कशाला वाढतोय रे
पात्रावर वरण भात..!
⚜️ जबरदस्ती अंगठा घेऊन
केली घराची वाटणी..,
आज कशाला वाढतोय रे
पात्रावर लोणचं आणि चटणी..!
⚜️ हिस्सा वाटणी साठी
केली बहिणी संगे दुरी..,
आता काय उपयोग वाढून
पात्रावरती पुरी..!
⚜️ आयुष्यभर ठेवली रे
माझ्या बद्दल अढी..,
आता कोण पिणार ती
द्रोना मधली कढी..!
⚜️ वेगळा राहिलो तेव्हा नाही
दिलास मला धीर..,
आज कशाला वाढतोय तू
पात्रावरती खीर..!
⚜️ सणासुदीला आणला नाहीस
कधी नवं कापड..,
आता कशाला वाढतोय
कुरडई आणि पापड..!
⚜️ आजारी असता कधी तू
धुतली नाही सतरंजी..,
आता कशाला वाढतोय
पात्रावर करंजी..!
⚜️ जिवंत असता पोरा
दिले असते लक्ष..,
तृप्त झाले असते पूर्वज
नसता पितृपक्ष..!
⚜️ पितरांचा मिळून तयार
होतो पितृपक्ष..,
बऱ्याच घरात मात्र
आज झालंय विरोधी पक्ष..!
⚜️ सांगतोय तू रहा सदैव
ज्येष्ठांप्रती दक्ष..,
करावं तसं भरावं लागेल
इतिहास देईल साक्ष....!!
🌺 मातृदेव भव🌺
🌺 पितृदेव भव🌺

170 

Share


yashu kadam
Written by
yashu kadam

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad