Bluepad | Bluepad
Bluepad
सुविचार
rashmi n umak
rashmi n umak
20th Sep, 2022

Share

विचारांची कास व विचारांचा वसा टिकून ठेवणे व त्यावर विचार करायला लावणार साधन म्हणजे सुविचार
ज्याची ठेव एक महत्वाचं लक्षण आहे.
सुविचार

180 

Share


rashmi n umak
Written by
rashmi n umak

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad