Bluepad | Bluepad
Bluepad
💌💖💗
sandhya purushottam jadhav
sandhya purushottam jadhav
20th Sep, 2022

Share

तिरप्या नजरी हळूच तिचे ते बघणे
जणू तिला पाहून रात्र ही लाजते
गोड हास्य तिला ते साजते
जवळ नसता सहवास तिचा भासते......💟💟

172 

Share


sandhya purushottam jadhav
Written by
sandhya purushottam jadhav

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad