Bluepad | Bluepad
Bluepad
शून्य आणि वर्तुळ
varsha shelke
varsha shelke
20th Sep, 2022

Share

शून्य आणि वर्तुळ दिसायला सारखेच असले तरी त्यात जमीन अस्मानाचा फरक असतो शून्यात आपला ऐकटे पणा असतो आणि वर्तुळात आपली माणसे असतात

171 

Share


varsha shelke
Written by
varsha shelke

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad