Bluepad | Bluepad
Bluepad
🙏नको प्रेम तुझ..🙏
Mangesh Kumar.
Mangesh Kumar.
19th Sep, 2022

Share

नको प्रेम तुझ...🙏
नको आता मला प्रेम कुणाचं
नको आस कुणाची खोटी
नाही पाहायची वाट कधीच
खोट्या प्रेमाच्या नात्याची
नको ते विश्वासाच नातं
प्रेमाच्या वाटेवर जे एकट सोडूनी जात
नको मला सहानुभूती कुणाची
जे जुडलेली असते दुसऱ्याच्या मनाशी
नको आता खेळ भावनांचा पुन्हा
नको आता प्रेमाची मस्करी
खूप झालं प्रेम करुन तुझ्यावरी
नको मला प्रेमाची पुन्हा तस्करी
आता ठरवलं मनात माझ्या
कुणाच्या प्रेमाचा नाही बननार बोझ्या
नको आता ती तुझी घायाळ नजर
पुन्हा नाही वाजणार इथे प्रेमाचा बझर
नको आता प्रेमाची ज्योत
विझलेली पुन्हा तु पेटवू
आयुष्यात कधी संधी भेटली
तरी तु पुन्हा नको भेटवू
नाही जमनार जीव गुतंवन आता
जीव उडून उडून जाईल परतूनी
पुन्हा माझ्या जवळ येईल..
~Kumar Mangesh...🖋️
13/09/2022{शोध भावनांचा}

181 

Share


Mangesh Kumar.
Written by
Mangesh Kumar.

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad