Bluepad | Bluepad
Bluepad
वेदांकुर ॲप
N
Nandkishor Dhekane
19th Sep, 2022

Share

अबाउट वेदांकूर अँप
आमचे वेदांकूर अँप हे वेदाभ्यास रिलेटेड अँप आहे. वेद हे भारतीय संस्कृतीने जगाला दिलेले अनमोल असे
वरदान आहे. आजच्या आधुनिक काळात वेदाभ्यास करणे खूप गरजेचे आहे. कारण वेद हे माणसाला
संस्कारी बनवतात . ही महान संस्कृती आपण टिकवून ठेवली तरच माणसाचा खऱ्या
अर्थाने उत्कर्ष होईल अशी माझी स्वतःची धारणा आहे.
https://dev-vedaankurapp.pantheonsite.io/

180 

Share


N
Written by
Nandkishor Dhekane

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad