Bluepad | Bluepad
Bluepad
वणवा
सतीश लोंढे
सतीश लोंढे
19th Sep, 2022

Share

शांत मनात विचारांचा वणवा पेटलाय,
मस्तक नसत्त आग ओकतय ,
रोज लोकल च्या दिशेने जाणारी पायपीट कधीच थांबलीय
आता वर्क फ्रॉम होम च्या नावाखाली राबतोय मजूर, कामाचे तास मोजत नाही बसत ,,
एक तारखेला येणारी पगार, आणि त्याच्या आधी येणारे हफ्त्या चे संदेश जीव कासवीस करत आहे,
पण हार नाही जीत आहे हिच तर जगण्या ची रीत आहे
असे किती लॉक डाउन येतील जातील पण आम्ही ठाम , स्थिर खंबिर आहे , येणाऱ्या संकटा वर टुटून पडायला एका योध्या सारखे.........

0 

Share


सतीश लोंढे
Written by
सतीश लोंढे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad