Bluepad | Bluepad
Bluepad
ओझोन थराला वाचवूया
माझी लेखणी ✍️
माझी लेखणी ✍️
19th Sep, 2022

Share

ओझोन थराला वाचवूया
ओझोन थराला वाचवूया🌎
प्लास्टिकचा वापर टाळुया
पृथ्वीचे संवर्धन करूया
झाडांची लागवड करुया
ऑक्सीजनची मात्रा वाढवूया
रासायनिक फवारे टाळूया
सेंद्रिय खते वापरूया
हवा प्रदूषण रोखुया
ओझोन थराला वाचवूया
पर्यावरण संरक्षण करूया
सजीवसृष्टीला वाचवूया
साऱ्यांनी संकल्प करूया
ओझोन वायुला वाचवूया
शुभांगी बोरसे पिंगळे ✍️
मुल्हेर बागलाण नाशिक
...

182 

Share


माझी लेखणी ✍️
Written by
माझी लेखणी ✍️

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad