Bluepad | Bluepad
Bluepad
सांगायचे आहे तुला
अरविंद रामचंद्र कुलकर्णी
15th Jun, 2020

Share


शब्दा विनाच अवघे
बोलायचे आहे तुला
सारे मनातले मज
सांगायचे आहे तुला
स्वप्नांच्या हिंदोळ्यावर
झुलवायचे आहे तुला
प्रीतिची पाऊसधारा
भिजवायचेय तुला
रणरणत्या उन्हात
करीन सावली तुला
काळजी नको सखे ग
माझ्या मन प्रीत फुला

अरविंद कुलकर्णी पुणे
9422613664
arkulkarni.1955@gmail.com

8 

Share


Written by
अरविंद रामचंद्र कुलकर्णी

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad