Bluepad | Bluepad
Bluepad
सैनिक
Komal Totre
Komal Totre
6th Aug, 2022

Share

*सैनिक*
थोर यातना सोसून ज्यांनी
देह भारतभूला अर्पिला
वंदन करूया पवित्र स्मृतीस
अन थोर त्या बलिदानाला
प्रेमाची ती नाती सोडली
सोडले घरदाराला
सोडला संसार सुखाचा
त्यागले लडिवाळ्यांना
कर्तव्या जे तत्पर असती
मोह सुखाचा ना मनी
भारतभूला रक्षिण्याची
सदैव असते आस तनी

0 

Share


Komal Totre
Written by
Komal Totre

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad