Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

Shweta Salunkhe -Patkar
Shweta Salunkhe -Patkar
6th Aug, 2022

Share

वेल झाडाची असो किंवा आयुष्याची तिची योग्य काळजी नाही घेतली तर सुकून जाते कधीतरी मरून च जाते
झाडाची वेल मेली तर पुन्हा योग्य काळजी घेऊन तिला पालवी येऊ शकेल पण आयुष्य ची वेल मेली तर मात्र.....म्हणून नम्र विनंती वेळेत वेलीची काळजी घ्या
कधी कधी खूप कठीण प्रसंग येतात पण आपल्याला त्यात ही परिस्थिती समभाळून आपल्याला पुढे जायला हवं एक मात्र आहे नातं कधी स्वतः नाही मरत आपण मारतो. पण त्या पेक्षा आपण थोडी जास्त काळजी घेऊन जर वाचवलं तर?
स्मिता आणि सुजित साधारणपणे मध्यम वर्गीय कुटुंब दोघां चा प्रेम विवाह झाला होता ,दोघे जिथे काम करत एकत्र तिथे मैत्री चं रूपांतर प्रेमात आणि कालांतराने लग्नात झालं स्मिता MCom पास होती तर सुजित MBA लग्नाच्या एका वर्षाच्या आत संसाराच्या वेली वर सुंदर असं फुलं सुध्दा उमलल ( परी) ,बाळंतपण नंतर स्मिता ने पूर्ण वेळ घराला द्याचे ठरवलं आणि नोकरी सोडली सुजित सुध्दा तसं मर

0 

Share


Shweta Salunkhe -Patkar
Written by
Shweta Salunkhe -Patkar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad