Bluepad | Bluepad
Bluepad
दोन किनारे...!
Milind Dabhade
Milind Dabhade
6th Aug, 2022

Share

मला हवे होते जाणून घ्यायचे
साठवलेले गुपित तुझ्या मनीचे
तु हट्ट धरूनी बैसली होतीस
जाणून घेण्यासाठी खरं दडवलेले अबोल माझ्या हृदयाचे
आता माफीची अपेक्षा करणे पण फोल आहे
शिक्षा तर न घडलेल्या गुन्ह्याची तु दिलीस
अंतरे एवढे वाढवले आहेस तु नात्यामध्ये आपुल्या
जसे दोन किनारे एकाच अथांग सागराचे...!
दोन किनारे...!

182 

Share


Milind Dabhade
Written by
Milind Dabhade

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad