Bluepad | Bluepad
Bluepad
माझा भविष्यातला एक दिवस
नाम नहीं बताऊंगा
नाम नहीं बताऊंगा
6th Aug, 2022

Share

माणसाने नेहमी स्वप्न पहायला हवी. ती खरी होतील कि नाही याचा विचार नाही करायचा फक्त स्वप्न रंगवत रहावं.
मी आणि तुम्ही पण अशीच काहीतरी स्वप्न बघत असतो. भविष्यात आपण कुठे असू याचे चित्र आपण रंगवत असतो. माझा भविष्यातला एक दिवस कसा असावा याबद्दल माझे काही विचार.
आयुष्यात कितीही सुखाचे एशोआरामाचे दिवस आले तरी मी मात्र लवकर उठणं सोडणार नाही मी सकाळी 6 वाजता उठणार. मग running, workout. मग भरपूर नाश्ता. आणि मग news update.
मग फिरायला जाणे नवीन ठिकाणी, नवीन लोकांना भेटणे, लोकांची मदत करणे

0 

Share


नाम नहीं बताऊंगा
Written by
नाम नहीं बताऊंगा

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad