Bluepad | Bluepad
Bluepad
आई......
Pratiksha
Pratiksha
6th Aug, 2022

Share

तुझ्यासाठी ही कविता
लिहिते मी आता
काय सांगू मी तुला
काय भेट देऊ मी तुला
आई......
आई......
आज आहे तुझ्या वाढदिवस
सदा लक्षात राहील हा दिवस
तू तिथे आणि मी इथे
मनापासून आशीर्वाद घेते
तुझ्या आठवणीत रमते मी सदा
तुझ्या फोनची वाट बघते मी सदा
खात्री आहे मला
कविता नक्की आवडेल तुला
भेटेन मी नक्की तुला
देशील ना .‌..आवडता खाऊ मला

181 

Share


Pratiksha
Written by
Pratiksha

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad