Bluepad | Bluepad
Bluepad
पाऊस
कुलकर्णी दीपाली
6th Aug, 2022

Share

पाऊस
बरसणाऱ्या पावसाच्या रिमझीम सरी
त्यात बगड़णारी माझी गोड परी
ओलसर ओठानी गाणे ती गात
बाबाच्या गळ्या भोवती मिठीचे हात
कुलदीपा

176 

Share


Written by
कुलकर्णी दीपाली

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad