Bluepad | Bluepad
Bluepad
परी
Ananta Renuse
Ananta Renuse
6th Aug, 2022

Share

हसणं तुझ सुंदर अस कोड्यात मला पाडत.
काजळ भरले नैन तुझे ह्रुदयात वार करते..
ओठांवर हास्य असे गुलाबाची कळी जसे
थेंबात कस्तुरी खुलते जशी सौंदर्याची खाण तशी.
*जय महाराष्ट्र*
Nil Enterprises

176 

Share


Ananta Renuse
Written by
Ananta Renuse

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad