Bluepad | Bluepad
Bluepad
प्रेमाचे चालवलेत लाखो खटले
SOURABH RANGDAL
SOURABH RANGDAL
6th Aug, 2022

Share

पाहता क्षणी गरीब गाय वाटले
प्रेमाचे चालवलेत लाखो खटले
ज्यानी मुलींचे दिल चोरण्याचे केलेत गुन्हे
अशी मुलींच्या हृदयात स्वतः च जागा बनवणारे विशाल खुने
डोळाच्या हत्याराने केलात मुलींचे खून
तुझ्या हृदयाच्या जेलमध्ये मुली आले स्वतः हून
कधीही नव्हता मीपणाचा माज
Handsome boyच वेगळच आहे साज
✍️सौरभ रंगदाळ

181 

Share


SOURABH RANGDAL
Written by
SOURABH RANGDAL

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad