Bluepad | Bluepad
Bluepad
नागपंचमी!
शिवहार  सिताराम जाधव
शिवहार सिताराम जाधव
6th Aug, 2022

Share

⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️
*विषय:- नागपंचमी*
♌🕉♌🕉♌🕉♌🕉♌🕉
*शिर्षक:-मला
नागपंचमी!
सोडा माहेरी नेऊन*
🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️
"आहो ,आहो ऐका ना
आला पंचमीचा सण..
मला सोडा माहेरी नेऊन
का बोलवू भाऊराया.? 🐍
माझा बोळावू म्हणून. 🤪!! १!!
खुप दिस झाले मला
माझ्या आईला भेटून.. 🫂
माहेरी जाता जाता तुम्हा
करते गोडधोड जेवण..
लयंदी राहणार नाही.
मला सोडा माहेरी नेऊन
भीगी येते हो परतून.. 💃🏻😉!! २!!
आहो माहेरी माझ्या
जमल्या साऱ्या सवंगडी..
जाते मीही माहेराला,
आणा एक पैठणी साडी
मला सोडा माहेरी नेऊन
का❓बोलावू भाऊराया 🐍
माझा बोळावू म्हणून.. 🫣😂! ! ३!!
नागपंचमी सरता येतो
रक्षाबंधनाचा सण..
सवे येते भावाला राखी बांधून
लयंदी राहणार नाही..
येते भीगीच परतून.. 😟
आहो, आहो ऐका ना
मला सोडा माहेरी नेऊन.!! ४!! 🚍
घ्या ताईसणी चार दी बोलावून
जातील तुम्हा राखी बांधून..
मला सोडवून आले की,
जावा त्यांचा बोळावू म्हणून..
करा ताईला चोळी काकण..
पाहू द्या त्यांनाही माहेरीपण.!! ५!!
आला नागपंचमी चा सण..
आली माहेराची आठवण
मन गेलया आनंदून.. 🥳🤗💃🏻
आहो, आहो ऐका ना
मला सोडा माहेरी नेऊन.!! ६!! 😰😝
🙄😕🫣😟😂😰😝💃🏻🎭
*शिवहार जाधव, नांदेड*
========================
*लेखणी मराठवाड्याची*

170 

Share


शिवहार  सिताराम जाधव
Written by
शिवहार सिताराम जाधव

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad