Bluepad | Bluepad
Bluepad
ओंजळीत माझ्या
संजय सदाशिव गुरव
संजय सदाशिव गुरव
6th Aug, 2022

Share

ओंजळीत माझ्या काही थेंब
वळवाचे, काही मोसमी पावसाचे
पिऊन टाकतो आठवामृत मी
ओढ लावलेल्या शुष्क दिवसांचे
©® सदासन

174 

Share


संजय सदाशिव गुरव
Written by
संजय सदाशिव गुरव

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad